Nuachtlitir #42: Bealtaine 2018

Dátaí tábhachtacha

Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:


Seisiún Eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán
Tá seisiúin eolais á reáchtáil ag Gaelchultúr chun freastal orthu siúd a bhfuil spéis acu tabhairt faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán. Mairfidh na trí sheisiún seo uair an chloig an ceann agus beidh deis acu siúd a fhreastalóidh orthu bualadh le stiúrthóir an chúrsa agus ceisteanna a chur air. Beidh seisean in ann a rá leo freisin cé acu a d’oirfeadh an Dioplóma Iarchéime dóibh nó nach n-oirfeadh.
Amanna agus dátaí: 12.00-1.00pm, Dé Sathairn, 19 Bealtaine 2018, 6.00-7.00pm, Dé Máirt, 21 Lúnasa 2018 agus 12.00-1.00pm, Dé Sathairn, 25 Lúnasa 2018
Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán
Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar fáil arís ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. Tá an clár seo ar leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus mairfidh sé trí sheimeastar ar fad. Beidh meascán den staidéar ar líne, de ranganna beo ar líne agus de léachtaí agus ranganna teagaisc sa seomra ranga, rud a chuirfidh ar chumas daoine atá ina gcónaí i bhfad ó choláiste tríú leibhéal tabhairt faoin gclár.
Tuilleadh eolais: www.gaelchultur.com /(01) 484 5220 / eolas@gaelchultur.com
Tá bróisiúr an chúrsa agus foirm iarratais ar fáil ach cliceáil anseo.
Spriocdháta d’iarratais: Déardaoin, 28 Meitheamh 2018 (Babhta 1) nó Dé hAoine, 24 Lúnasa 2018 (Babhta 2)
Dáta tosaithe an chúrsa: Dé Sathairn, 22 Meán Fómhair 2018Ranganna Oíche Gaeilge an tSamhraidh
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le seacht leibhéal, trí huaire sa bhliain. Cuirfear tús le cúrsa an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 14 Bealtaine. Is i mBaile Átha Cliath, i gCeatharlach agus i gCorcaigh a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ar eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 14 Bealtaine 2018Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga chomh maith. Beidh na seisiúin sin ar siúl i gceanncheathrú Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: Dé Sathairn, 19 Bealtaine 2018
Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil – Leibhéil 3, 4, 5 agus 6
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ar leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), leibhéal 4 (meánleibhéal 1), leibhéal 5 (meánleibhéal 2) agus leibhéal 6 (ardleibhéal 1) den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheidh na cúrsaí a reáchtálfar an fómhar seo. Le cois seisiúin teagaisc sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar sin agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don scrúdú ceann cúrsa.
Rogha 1: Ranganna i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 2: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 3: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Rogha 4: Ranganna beo ar líne agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Dátaí tosaithe do rogha 1: Dé Máirt, 25 Meán Fómhair 2018 (Leibhéal 3), Dé Céadaoin, 26 Meán Fómhair 2018 (Leibhéal 4), Déardaoin, 27 Meán Fómhair 2018 (Leibhéal 5), Déardaoin, 27 Meán Fómhair 2018 (Leibhéal 6).Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:


Deireadh Seachtaine Tumoideachais Dhaltaí na Gaeilge
Beidh deireadh seachtaine tumoideachais Gaeilge á reáchtáil ag Daltaí na Gaeilge Dé hAoine, 18 Bealtaine – Dé Domhnaigh, 20 Bealtaine.
Tuilleadh eolais...
Teagmhálaí: Liam Guidry (001 732 571 1988)
Dátaí: Dé hAoine, 18 Bealtaine – Dé Domhnaigh, 20 Bealtaine 2018 Ionad: Esopus, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe MheiriceáFéile na Gealaí
Beidh an fhéile cheoil, Féile na Gealaí, ar siúl i nGaeltacht Ráth Chairn ón 15 – 17 Meitheamh 2018. I measc na gceoltóirí a bheidh ag seinm ag an bhféile tá Niteworks, Polca 4, Scannal, Emma Ní Fhíoruisce, Kneecap agus neart eile.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé hAoine, 15 Meitheamh – Dé Domhnaigh, 17 Meitheamh 2018
Ionad: Gaeltacht Ráth ChairnScoil Samhraidh Willie Clancy
Beidh Scoil Samhraidh Willie Clancy ar siúl Dé Sathairn, 7 Iúil – Dé Domhnaigh, 15 Iúil i Sráid na Cathrach, Contae an Chláir. Beidh ranganna ceoil agus damhsa, léachtaí, ceardlanna agus céilithe á reáchtáil i rith na seachtaine ar fad.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Sathairn, 7 Iúil - Dé Domhnaigh, 15 Iúil 2018
Ionad: Sráid na Cathrach, Contae an ChláirFéile Ealaíne an Earagail
Beidh Féile Ealaíne an Earagail ar siúl arís i mbliana ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin i nDún na nGall, idir an 11 Iúil agus an 29 Iúil. Beidh iliomad imeachtaí éagsúla ar siúl mar chuid den fhéile spleodrach sin.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Céadaoin, 11 Iúil – Dé Domhnaigh, 29 Iúil 2018
Ionad: Ionaid éagsúla ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin i nDún na nGallScoil Samhraidh Teanga agus Cultúir Oideas Gael
Más maith leat seachtain spraíúil a chaitheamh ag cur barr feabhais ar do chuid Gaeilge, ag foghlaim faoi chultúr na hÉireann agus ag cur aithne ar dhaoine nua, tabhair aghaidh ar Ghleann Cholm Cille ag deireadh mhí Iúil chun páirt a ghlacadh sa Scoil Samhraidh Teanga agus Cultúir, atá á reáchtáil arís i mbliana ag Oideas Gael. Beidh an Scoil Samhraidh ar siúl idir an 21 Iúil agus an 28 Iúil agus beidh deis ag daoine freastal ar ranganna teanga mar aon le ceardlanna ar an gceol, ar an amhránaíocht agus ar an damhsa, agus ar imeachtaí eile nach iad.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Sathairn, 21 Iúil – Dé Sathairn, 28 Iúil 2018
Ionad: Oideas Gael, Gleann Cholm CilleScoil Samhraidh Mhic Reachtain
Beidh Scoil Samhraidh Mhic Reachtain á reáchtáil arís i mbliana in Áras Mhic Reachtain, Béal Feirste, idir an 23 Iúil agus an 27 Iúil. Beidh Dianchúrsa Gaeilge mar chuid den scoil samhraidh seo, mar aon le ceolchoirmeacha, ceardlanna agus eile.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Luain, 23 Iúil – Dé hAoine, 27 Iúil 2018
Ionad: Áras Mhic Reachtain, Béal FeirsteScoil Samhraidh Scoil Acla
Beidh Scoil Samhraidh Scoil Acla á reáchtáil in Acaill, Contae Mhaigh Eo, ón 28 Iúil – 4 Lúnasa agus cuirfear teagasc ar fáil sa cheol, sna healaíona agus sa chultúr traidisiúnta Gaelach do dhaoine fásta agus do dhaoine óga araon.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Sathairn, 28 Iúil – Dé Sathairn, 4 Lúnasa 2018
Ionad: Scoil Acla, An Caiseal, AcaillFleadh Cheoil na hÉireann
Beidh Fleadh Cheoil na hÉireann ar siúl i nDroichead Átha, Co. Lú ón 12 Lúnasa – 19 Lúnasa. Tá an fhleadh ar an bhféile cheoil thraidisiúnta is mó ar domhan agus beidh sráideanna Dhroichead Átha lán le ceol, le hamhráin agus le damhsa ar feadh na seachtaine.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Domhnaigh, 12 Lúnasa – Dé Domhnaigh, 19 Lúnasa 2018
Ionad: Ionaid éagsúla i nDroichead Átha, Co. LúPota
Beidh Pota, preabchaifé Gaelach, ar oscailt in ionad Ghael-Taca i gcathair Chorcaí ar feadh míosa an samhradh seo. Beidh bia blasta, rudaí milse, tae, caife agus comhrá ar fáil go flúirseach sa chaifé seo, agus tá sé i gceist roinnt imeachtaí litríochta agus ceoil a chur ar siúl ann freisin.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: 12 Meitheamh - 12 Iúil (ar oscailt 10.30am – 4.00pm, Máirt – Satharn)
Ionad: Gael-Taca, Port Uí Shúilleabháin, CorcaighPop Up Gaeltacht Bhré
Beidh an tríú Pop Up Gaeltacht ar siúl i mBré an mhí seo, ag 8.00pm ar an 17 Bealtaine in The Harbour Bar. Is cuma mura bhfuil ach cúpla focal agat ón scoil nó má tá Gaeilge ar do thoil agat - beidh fáilte romhat ag an Pop Up!
Tuilleadh eolais...
Am agus dáta: 8.00pm, Déardaoin, an 17 Bealtaine 2018
Ionad: The Harbour Bar, Bré