Nuachtlitir #43: Eanáir 2019

Dátaí tábhachtacha

Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:


Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 26 Eanáir, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.
Tuilleadh eolais: (01) 484 5220 / eolas@gaelchultur.com
Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 26 Eanáir 2019Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall ceathrú uaire, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt29 Eanáir 2019
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin30 Eanáir 2019
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin31 Eanáir 2019

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220Ranganna Oíche Gaeilge an Earraigh
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le seacht leibhéal, trí huaire sa bhliain. Cuirfear tús le cúrsa an earraigh an tseachtain dar tosach 4 Feabhra 2019. Is i mBaile Átha Cliath agus i gCeatharlach a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ar eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 4 Feabhra 2019Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéil 3, 4, 5 agus 6
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ag leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), leibhéal 4 (meánleibhéal 1), leibhéal 5 (meánleibhéal 2) agus leibhéal 6 (ardleibhéal 1) den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheidh na cúrsaí a reáchtálfar an t-earrach seo. Le cois seisiúin teagaisc sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar seo agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don scrúdú ceannchúrsa.
Rogha 1: Ranganna i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 2: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 3: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Rogha 4: Ranganna beo ar an idirlíon agus foghlaim ar líne (rang dhá uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 15 seachtaine)
Tuilleadh eolais ...
Dátaí tosaithe do rogha 1: Dé Máirt, 26 Feabhra 2019 (leibhéal 3), Dé Céadaoin, 27 Feabhra 2019 (leibhéal 4), Déardaoin, 28 Feabhra 2019 (leibhéal 5) agus Déardaoin, 28 Feabhra 2019 (leibhéal 6).Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga chomh maith i gceannáras Ghaelchultúir i mBaile Átha Cliath.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: Dé Sathairn, 2 Feabhra 2019Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Dianchúrsa Ullmhúcháin don Agallamh
Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal. Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le tamall de bhlianta anuas. Beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa ar líne ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ón am a chláraíonn siad. Cliceáil anseo le triail a bhaint as an gcúrsa sin saor in aisce.
Rogha 1: Ranganna dhá uair an chloig i nGaelchultúr, uair sa tseachtain, idir 6 Márta agus 24 Aibreán, mar aon le foghlaim ar líne
Rogha 2: Dhá sheisiún lae sa seomra ranga agus trí sheisiún dhá uair an chloig ar líne, idir 9 Márta agus 27 Aibreán, mar aon le foghlaim ar líne
Tuilleadh eolais...
Dátaí: 6 Márta – 24 Aibreán 2019 (Rogha 1), 9 Márta – 27 Aibreán 2019 (Rogha 2)Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:


BEWLEY’S@6! le Gael Linn
Eagraíonn Gael Linn tráthnónta siamsaíochta faoin teideal “Bewley's@6!” i mBaile Átha Cliath uair sa mhí ó Dheireadh Fómhair go Bealtaine. An aidhm atá leis an tsraith seo ná deis a thabhairt do lucht na Gaeilge san ardchathair teacht le chéile tar éis lá oibre nó lá siopadóireachta, bualadh le cairde (idir shean agus nua!) agus sult a bhaint as ceol den scoth!
Tuilleadh eolais...
Am agus dáta: 6.00–8.00pm ar an Déardaoin, uair sa mhí
Ionad: Bewley’s Café Theatre, 78-79 Sráid Grafton, Baile Átha Cliath 2
Cead isteach: €15 (blaisíní bia dea-mhéine san áireamh)
Áirithintí: Déan teagmháil le Niamh de Búrca ar (087) 254 7574 / niamh@gael-linn.ie
Níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil, mar sin ní mór áit a chur in áirithe roimh ré.Reic
Oíche filíochta dhátheangach – bíonn filíocht, rapcheol, dánta, amhráin agus scéalta a chloisteáil ag an imeacht seo.
Tuilleadh eolais...
Am agus dáta: 7.30pm, Déardaoin, 2 Feabhra 2017
Ionad: Generator Hostel, Margadh na FeirmeImbolc 2019
Is féile mhór cheoil é Imbolc. Beidh sé ar siúl i nDoire i mbliana, agus beidh Declan O’Rourke i measc na gceoltóirí mór le rá ann. Tuilleadh eolais...
Dátaí: 18 Eanáir - 10 Feabhra 2019
Ionad: Cultúrlann Uí Chanáin, 37 Mórshráid Sheamais, Doire, BT48 7DF (agus ionaid eile sa chathair)
Ticéid: Le fáil anseoScoil Gheimhridh Chumann Merriman
Tionólfar Scoil Gheimhridh Merriman 2019 in Óstán an Old Ground, Inis, Contae an Chláir, ón 25–27 Eanáir. Is é an téama a bheidh á phlé i mbliana ná “Dála Éireann 1919‑2019: an Chéad Dáil agus comóradh ar shaol agus ar oidhreacht Mháiréad Ní Ghráda”.
Tuilleadh eolais ar fáil anseo.
Dátaí: 25–27 Eanáir 2019
Ionad: Óstán an Old Ground, Inis, Contae an ChláirFéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2019
Beidh an Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach ar siúl i gCeatharlach ón 23–28 Aibreán agus beidh go leor imeachtaí suimiúla á reáchtáil le linn na féile sin. Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoin bhféile, mar aon le clár na féile, anseo.
Dátaí: 23–28 Aibreán 2019