Nuachtlitir #43: Eanáir 2019

Imeachtaí Gaeilge


Pop Up Gaeltacht: 31 Eanáir
Tá an Pop Up Gaeltacht ar an bhfód le dhá bhliain anuas ach is cosúil go bhfuil tart gan teorainn ar na Gaeil fós. Tiocfaidh siad le chéile arís ag 57 The Headline, Sráid Chlann Bhreasail ag deireadh na míosa seo ar mhaithe leis an traidisiún nua is ansa leo a cheiliúradh. Sibhse nár fhreastail ar aon cheann acu go fóill, ní gá go mbeadh aon imní oraibh – cuirtear fáilte chaoin chroíúil roimh chách ag an bPop Up Gaeltacht.


REIC: 24 Eanáir
Is ábhar ceiliúrtha é go bhfuil REIC ar ais ar an bhfód i ndiaidh briseadh beag anuraidh agus beidh an chéad oíche eile ar siúl Déardaoin, 24 Eanáir. Is imeacht filíochta dátheangach (agus ilteangach ar uairibh) é REIC a bhunaigh Ciara Ní É in 2015 atá i gcroílár phobal na Gaeilge ó shin. Ní gá duit páirt a ghlacadh ar an oíche, ach más spéis leat é sin a dhéanamh b’fhiú ríomhphost a chur chuig reic.eire@gmail.com


Caith siúl ar an leathanach Facebook atá acu le blaiseadh a fháil den mhéid a bhíonn ar siúl ag na himeachtaí.


Féile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach - Comórtas Amhrán Nua-Chumtha 2019
Is comórtas bliantúil é seo le teacht ar an amhrán Gaeilge nuachumtha is fearr, a rachaidh san iomaíocht ar son na hÉireann ag an bhFéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2019. Beidh na hiarrthóirí ag canadh in VISUAL agus Amharclann GB Shaw i gCeatharlach ar an 23 Márta agus rachaidh an buaiteoir ar aghaidh go dtí an comórtas idirnáisiúnta, a bheidh ar siúl i Leitir Ceanainn idir 23 agus 28 Aibreán.


Glacfar le hiarratas go dtí Dé hAoine, 1 Feabhra agus is féidir amhrán de stíl ar bith a sheoladh isteach.


Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Ghlór Cheatharlach ag (087) 285 7048, (085) 134 0047 nó trí scríobh chuig pancelticcarlow@gmail.com


Go n-éirí libh!


Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2019: 25–27 Eanáir
Tá Scoil Gheimhridh Chumann Merriman á reáchtáil gach bliain ó bhí 1969 ann, ar an deireadh seachtaine is gaire do Lá Fhéile Bríde. Tá sé mar aidhm ag an gcumann spéis a chothú san fhile mór le rá Brian Merriman agus i stair agus traidisiúin Thuamhan, ceantar ársa i gCúige Mumhan.


Bíonn meascán breá leathan d’imeachtaí lán-Ghaeilge mar chuid den deireadh seachtaine - seoltaí leabhair, siúlóidí, rince agus amhránaíocht ina measc - a chinntíonn go mbíonn ócáidí ann a mbeadh spéis ag gach duine iontu.


€60 atá ar ollticéad don deireadh seachtaine agus is féidir teacht ar chlár iomlán na Scoile anseo.


Tá tuilleadh eolais le fáil ó eolas@merriman.ie