Nuachtlitir #43: Eanáir 2019

Sraith nua de chuid ClubLeabhar.com tosaithe


Is tionscadal de chuid Ghaelchultúir é ClubLeabhar.com, atá á mhaoiniú ag Clár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge). Bunaíodh ClubLeabhar.com ag deireadh 2009 agus é mar aidhm aige daoine in Éirinn agus i dtíortha eile ar fud an domhain a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh. Is féidir le daoine aonair ballraíocht a bhaint amach sa chlub leabhar seo ar líne ach tá sé mar aidhm ag an gclub chomh maith na baill a spreagadh le teacht le chéile uair sa mhí in ionaid éagsúla ar fud na hÉireann agus thar lear chun an saothar a bheidh mar leabhar na míosa a phlé.


Gach mí, bíonn fáil ag na baill ar aistriúchán Béarla ar na focail agus frásaí is deacra i saothar na míosa sin agus bíonn deis acu a gcuid tuairimí a nochtadh mar gheall ar an leabhar i bhfóram an tsuímh. Anuas air sin, cuirtear podchraoladh léirmheastóireachta ar fáil gach mí ina mbíonn plé bríomhar ar leabhar na míosa, agus cuirtear ceisteanna samplacha ar fáil ar an bhfóram le plé a spreagadh.


I mbliana arís, tá tairiscint speisialta, lascaine de 10%, ag www.siopa.ie do léitheoirí ar mian leo na sé leabhar atá roghnaithe ag ClubLeabhar.com don tréimhse Eanáir - Meitheamh a cheannach le chéile. Cliceáil anseo leis an deis seo a thapú.Leabhair na sraithe Eanáir–Meitheamh 2019


Eanáir:


Cinnlínte: Saol an Iriseora le Deaglán de Bréadún

Cuireann Deaglán de Bréadún inár láthair anseo buaicphointí óna ghairmré mar iriseoir. D'oibrigh sé leis an Irish Times agus ina dhiaidh sin leis an Irish Sun. Ar na pearsana móra a chastar orainn tá Yasser Arafat, Boris Yeltsin, Mikhail Gorbachev, Charles J. Haughey, Ian Paisley agus Brian Cowen. Le súil ghéar agus le stíl neamhchasta mar is dual dó, labhraíonn sé go hoscailte faoi dhúshláin agus faoi éachtaí an iriseora, go háirithe i gcúinsí casta cogaíochta agus coimhlinte, bíodh sé ag trácht ar ainnise riocht na dteifeach Coirdíneach ag teitheadh ó Saddam Hussein nó ar phróiseas na síochána i dTuaisceart Éireann.


Feabhra:


Fuascailt an Iriseora le Michelle Nic Pháidín

Tá an t-iriseoir, Bríd, ar ais san ardchathair agus í ag treabhadh léi ina gairm dhúshlánach - ach tá coimhlintí sa seomra nuachta. Nuair a thagann sí ar scéal mór na bliana, measctar dualgais an iriseora le tromluí scanrúil an tsaoil, agus téann Bríd ar thóir na fírinne ar fud na hardcathrach.


Coinnigh ort ag léamh agus neosfaidh an aimsir!


Márta:


Eachtraí Tintin: Portán na nOrdóg Órga le Hergé

Leanann Tintin agus Báinín leideanna aisteacha a chuireann sa tóir ar chairtéal drugaí iad. Tá Tintin faoi ghlas sa long, an Karaboudjan, agus an Captaen Mac Cadóige as a mheabhair le deoch. An criú atá i gceannas! Ar thaobh amháin de, tá gaineamhlach dóite, an Sahára, agus ar an taobh eile tá duibheagán na Meánmhara. Tá Tintin agus Báinín i mbaol a n-anama, cinnte!


Aibreán:


Titeann Rudaí as a Chéile, aistrithe ag Irene Duffy Lynch

Gaiscíoch mór le rá is ea Okonkwo agus a cháil in airde mar dhuine de na fir is cumhachtaí agus is saibhre ina threibh. Is duine ceanndána é, áfach, agus go minic teipeann air srian a chur lena fhearg. Íocann sé féin agus a mhuintir go daor as sin nuair a bhagraíonn teacht ar fhir ghil ar thraidisiún an treabhchais. Gníomhaíonn Okonkwo as a stuaim féin ach toradh tragóideach atá in ann dó.


Tá an t-úrscéal seo aitheanta ar chlasaicí litríocht an domhain ó foilsíodh é in 1958. Aistríodh go breis is leathchéad teanga é agus tá breis is deich milliún cóip de díolta go dtí seo agus cur síos grinn báúil ann ar chinniúint an duine i saol ár linne.


Bealtaine:


Gáire in Éag le Seán Ó Muireagáin

Cnuasach scéalta le Seán Ó Muireagáin. Scéalta corraitheacha suite i dtréimhse na dTrioblóidí in Éirinn. Sleamhnaigh isteach i saol fealltach an spíodóra, saol céasta an iarshaighdiúra agus saol fuarchúiseach an dúnmharfóra sna scéalta neamhbhalbha seo a saoirsíodh as inneoin bhrúidiúil an bhuailte, Béal Feirste i rith na dTrioblóidí. Ceithre ghearrscéal a thugann léargas daonna ar shaol na cathrach le linn na coimhlinte, mar aon le húrscéilín ficsean coireachta.


Mí an Mheithimh:


Dialann Emily Porter: An Jailtacht le Richie Conroy

Bhí plean déanta ag Emily Porter dá laethanta saoire samhraidh in 1994: bhí sí chun fanacht sa leaba go dtí meán lae agus an chuid eile den lá a chaitheamh lena cara is fearr, Olivia. Ach i ngan fhios di, bhí plean eile ag a tuismitheoirí. Plean cruálach, plean gránna. Plean díoltasach. Bhí Emily le cur in aghaidh a tola chuig coláiste samhraidh sa Ghaeltacht - nó an Jailtacht, mar a thug Emily air!Fóram ClubLeabhar.com


Cuirimid fáilte i gcónaí roimh do thuairimí i dtaobh leabhair na sraithe, i dtaobh na bpodchraoltaí léirmheastóireachta nó i dtaobh cúrsaí litríochta i gcoitinne - agus ní gá duit a bheith buartha faoi chúrsaí gramadaí ná faoi chaighdeán do chuid Gaeilge. Má tá aon mholtaí agat maidir leis an suíomh, cuir iad sin in iúl dúinn ar ClubLeabhar.com.