Nuachtlitir #43: Eanáir 2019

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Ghaelchultúir: Scoláireacht agus próiseas iontrála


Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, an chéad chúrsa iarchéime de chuid Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir, á thairiscint ag an institiúid den seachtú huair i mbliana, ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh.


I mbliana arís, cuirfear scoláireacht (is é sin, an cúrsa saor ó tháillí) ar fáil do dhuine amháin de na mic léinn a bhainfidh áit amach ar an gcúrsa.


“Cosnaíonn sé €4,485 an Dioplóma Iarchéime a dhéanamh,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir, “mar sin, deis iontach a bheidh sa scoláireacht seo do dhuine éigin nach mbeadh in acmhainn an cúrsa a dhéanamh gan tacaíocht dá leithéid. Tá an dioplóma ag leibhéal 9 ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus tá cáilíocht ag an leibhéal sin an-luachmhar don té atá ag iarraidh post Gaeilge a bhaint amach nó ardú céime a fháil.


“Le linn dhrochbhlianta na géarchéime eacnamaíche, is beag deis fostaíochta a bhí ar fáil i saol na Gaeilge. Tá cúrsaí ag feabhsú anois, áfach, agus tá deiseanna ag teacht chun cinn do chainteoirí Gaeilge a bhfuil caighdeán ard acu ó thaobh na teanga de. Beidh poist agus deiseanna ar fáil i gcónaí dóibhsean a n-éireoidh leo ardscileanna scríofa a bhaint amach.”


Iarrtar orthusan a bhfuil suim acu cur isteach ar an scoláireacht an fhoirm chuí a chomhlánú agus í a sheoladh isteach le foirm iarratais an chúrsa. Tá an fhoirm don scoláireacht le fáil anseo agus tá foirm iarratais an chúrsa mar chuid den bhróisiúr a bhfuil teacht air anseo.


Is féidir teacht ar eolas breise faoin Dioplóma freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com. Tá dhá spriocdháta ann d’iarratais arís i mbliana: Déardaoin, 27 Meitheamh 2019 nó Dé hAoine, 23 Lúnasa 2019.


Maireann cúrsa an Dioplóma trí sheimeastar ar fad agus tá sé dírithe orthu siúd a bhfuil cumas maith sa Ghaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Rachaidh an cúrsa chun sochair freisin dóibhsean ar spéis leo post a bhaint amach mar aistritheoir, riarthóir nó dlítheangeolaí in institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh.


Bíonn léachtaí agus ranganna teagaisc an chúrsa ar siúl Satharn amháin sa mhí i gceanncheathrú Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Tá go leor d’ábhar an chúrsa le fáil ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, agus dá bhrí sin is féidir le daoine as gach cearn den tír tabhairt faoin gclár (bhí mac léinn as Toraigh agus mac léinn as Gaeltacht Chiarraí sa chéad ghrúpa a rinne an cúrsa, mar shampla).


Beidh seisiún eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar siúl i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2 ag na hamanna agus ar na dátaí seo a leanas:

12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 18 Bealtaine 2019
6.00–7.00pm, Dé Máirt, 20 Lúnasa 2019
12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 24 Lúnasa 2019

Ní gá dóibhsean ar mian leo freastal ar cheann de na seisiúin eolais thuas áit a chur in áirithe roimh ré.


Tá maoiniú á chur ar fáil ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta don Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, tríd an Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge.