Nuachtlitir #44: Aibreán 2019

Cúrsaí EPV ar líne á dtairiscint ag Gaelchultúr le deich mbliana anois


I samhradh na bliana 2009 a chuir Gaelchultúr cúrsaí EPV ar líne ar fáil den chéad uair agus tá múinteoirí bunscoile na tíre tar éis clárú do na cúrsaí sin beagnach 8,000 uair sna deich mbliana sin.


Cúrsaí iad seo atá deartha go speisialta do mhúinteoirí bunscoile na tíre, agus iad ag teacht le béim an churaclaim ar chumarsáid agus ar labhairt na teanga. Tugtar straitéisí samhailteacha chun páistí a spreagadh le dul i mbun spraoi tríd an nGaeilge, agus roinneann rannpháirtithe an chúrsa a gcuid smaointe agus a dtaithí féin lena chéile i bhfóraim na gcúrsaí. Tá roinnt cúrsaí ann ina dtugtar eolas cuimsitheach faoi áiseanna teicneolaíochta Gaeilge agus tá cúrsaí gramadaí ar fáil freisin ag an mbun-, meán- agus ardleibhéal dóibhsean ar mian leo cur lena scileanna scríofa.


Anuas ar ardchaighdeán na gcúrsaí, meallann an cur chuige nuálach múinteoirí le filleadh ar ranganna.com bliain i ndiaidh bliana. De bhrí gur cúrsaí ar líne iad seo, is féidir leo a n-amchlár féin a leagan amach bunaithe ar a sceideal - níl le déanamh acu ach logáil isteach agus bíonn an cúrsa as a gcomhair amach, is cuma cén t-am den lá atá i gceist nó cá bhfuil siad. Níos áisiúla arís, tá na cúrsaí seo in oiriúint do tháibléid agus do ghutháin chliste chomh maith le ríomhairí traidisiúnta. Mar sin, má tá guthán cliste ag úsáideoirí ar an traein, iPad acu ar an tolg nó ríomhaire glúine acu ar a ndeasc, is féidir leo a bheith ag obair leo ar a gcúrsa EPV.


Tá an-tóir ar na cúrsaí i gcónaí, a deir Bainisteoir Díolacháin agus Margaíochta Ghaelchultúir, Michelle Seoighe, agus a dtionchar le feiceáil i seomraí ranga ar fud na tíre.


“Is cúis bhróid é dúinn anseo i nGaelchultúr go bhfuilimid in ann cúrsaí ar ardchaighdeán a chur ar fáil do mhúinteoirí bunscoile le tacú leo agus iad ag múineadh na Gaeilge,” a deir Michelle. “Tá an bhéim sa chuid is mó de na cúrsaí EPV atá againn ar labhairt na Gaeilge seachas ar léamh nó ar an teanga scríofa agus tá sé seo ag teacht leis an mbéim atá ar an gcumarsáid agus ar labhairt na teanga sa chóras oideachais. Tá sé ráite ag go leor múinteoirí linn le deich mbliana anuas go bhfuil na cúrsaí tar éis dul i bhfeidhm ar a gcur chuige teagaisc agus go bhfuil a gcuid ranganna níos spraíúla agus níos éifeachtaí dá bharr sin.”


Anuas ar a n-áisiúlacht agus caighdeán an ábhair, tá sé de bhuntáiste ag na cúrsaí seo aitheantas a bheith acu ón Roinn Oideachais agus Scileanna, rud a fhágann gur féidir le múinteoirí suas le cúig lá EPV a thuilleamh uathu. De réir rialacha na Roinne maidir le cúrsaí ar líne, tabharfar trí lá EPV do rannpháirtithe a chríochnóidh cúrsa amháin ar líne, ceithre lá EPV dóibhsean a chríochnóidh dhá chúrsa ar líne agus cúig lá EPV dóibh siúd a chríochnóidh trí chúrsa ar líne. Ní mór an cúrsa/na cúrsaí a dhéanamh idir an 1 Iúil 2019 agus an 23 Lúnasa 2019 chun an tSaoire Phearsanta Bhreise seo a thuilleamh.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoi cheann ar bith de na cúrsaí, chun triail a bhaint as aonad samplach nó chun an cúrsa a chur in áirithe, cliceáil ar an teideal cuí thíos. €69 an táille atá ar gach cúrsa ach má cheannaíonn tú dhá chúrsa, gheobhaidh tú an tríú cúrsa saor in aisce.Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi chúrsaí EPV Ghaelchultúir anseo.