Nuachtlitir #44: Aibreán 2019

Cúrsaí EPV ar líne: Agallamh le Ciara Fagan


Tá Ciara Fagan ina múinteoir i Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim Le Chéile ar na Clocha Liatha, Contae Chill Mhantáin. Anuraidh, rinne sí Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile, cúrsa EPV de chuid Ghaelchultúir. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir léi le déanaí lena cuid tuairimí faoin gcúrsa a fháil.1. Cén fáth ar shocraigh tú ar an gcúrsa a dhéanamh?
Bhí mé ag obair mar mhúinteoir i Sasana le roinnt blianta nuair a chinn mé filleadh ar Éirinn. Bhí a fhios agam go mbeadh orm an Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (SCG) a dhéanamh ach ba bheag cleachtadh a bhí agam ar an nGaeilge ó rinne mé an Ardteist. Mar sin, bhí mé ag iarraidh snas a chur ar mo chuid Gaeilge, agus ar an ngramadach go háirithe. Tar éis dom breathnú ar na cúrsaí éagsúla a bhí ar fáil, mheas mé gurbh é an cúrsa seo an ceann ab oiriúnaí dom.


2. Céard a shíl tú den chúrsa?
Bhraith mé go raibh sé cuibheasach dúshlánach. Mar is eol do chách, tá gramadach na Gaeilge an-chasta ar fad agus bhí mé go hiomlán as cleachtadh. É sin ráite, bhí leagan amach an chúrsa an-soiléir agus bhí gnéithe éagsúla den ghramadach mínithe go cruinn beacht. Mar sin, bhí mé in ann bogadh ó cheacht go ceacht gan an iomarca stró! Ba mhór an buntáiste é go raibh gach cleachtadh idirghníomhach agus go bhfuair tú aiseolas ar an toirt. Nuair nach raibh mé róshásta leis an scór a fuair mé i gcleachtadh, bhí mé in ann dul siar air le tuiscint – agus scór! – ní b’fhearr a bhaint amach.


3. Céard iad na gnéithe den chúrsa is mó a thaitin leat?
Shíl mé go raibh an fóram ar cheann de na rudaí ab fhearr faoin gcúrsa. Ba ann a roinn na múinteoirí a gcuid smaointe le chéile maidir le conas an ghramadach a mhúineadh go héifeachtach sa seomra ranga. D’fhoghlaim mé a lán rudaí ó mhúinteoirí eile, rudaí a mbainim úsáid astu go minic le mo rang féin. Ó thaobh na líofachta de, bhí an cúrsa mar bhunchloch dom ar bhealach. D’éirigh liom an SCG a bhaint amach ina dhiaidh agus ansin rinne mé Cruinneas sa Ghaeilge 1, cúrsa oíche deich seachtaine de chuid Ghaelchultúir.


4. An molfá an cúrsa do dhaoine eile?
Mholfainn. Dar liom gur mór an cuidiú é do mhúinteoirí a bhfuil sé i gceist acu tabhairt faoin SCG. Ach mholfainn é dóibh siúd ar mian leo snas a chur ar a gcuid Gaeilge chomh maith.


5. An bhfuil sé i gceist agat cúrsa eile de chuid ranganna.com a dhéanamh i mbliana?
Tá. Anois go bhfuil na scrúduithe curtha díom agam, ba mhaith liom cúrsa a dhéanamh ar mhaithe le pléisiúr. Táim i mo bhall de Chlub Leabhar Ghaelchultúir agus bainim an-taitneamh as leabhair nua a léamh agus a phlé le daoine eile. Tá sé i gceist agam tabhairt faoi chúrsa eile ina bhfuil béim ar ghramadach na Gaeilge. Is minic a chloisim daoine ag gearán faoin ngramadach – tar éis an tsaoil, is múinteoir bunscoile mé! – ach sílim go bhfuil sé deacair teacht isteach ar theanga mura bhfuil bunchloch na gramadaí agat.


6. Céard iad na pleananna atá agat don samhradh?
Rinne mé cúrsa seachtaine le hOideas Gael i nGaeltacht Ghleann Cholm Cille anuraidh agus bhain mé an-sult as sin. B’iontach an deis é an Ghaeilge a úsáid go neamhfhoirmiúil nádúrtha le muintir na háite. Chomh maith leis sin, bhí neart imeachtaí taitneamhacha ar siúl, idir shiúlóidí, oícheanta filíochta, chéilithe agus seisiúin cheoil. Tá cúrsa agus lóistín curtha in áirithe agam cheana féin don samhradh seo!


Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi chúrsaí EPV Ghaelchultúir ach cliceáil anseo.