Nuachtlitir #44: Aibreán 2019

Folúntas: Léachtóir le Gaeilge le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr


Tá post lánaimseartha mar Léachtóir le Gaeilge ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí na hinstitiúide i lár chathair Bhaile Átha Cliath.


Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu agus taithí a bheith acu ar an nGaeilge a mhúineadh sa tríú leibhéal.


Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre. Cuirfear deiseanna oiliúna ar fáil don té a cheapfar.


Dualgais
Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an Léachtóir le Gaeilge:

 • léachtaí de chuid an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a thabhairt
 • cúrsaí teanga éagsúla a mhúineadh
 • cúrsaí nua tríú leibhéal a fhorbairt
 • pleananna ceachta agus acmhainní teagaisc a fhorbairt
 • dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar chúrsaí teanga na hinstitiúide
 • eagarthóireacht agus léamh profaí a dhéanamh go rialta
 • taighde a dhéanamh go leanúnach.

Cáilíocht/taithí/scileanna riachtanacha
 • Máistreacht sa Ghaeilge (leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)
 • Taithí ar an nGaeilge a mhúineadh sa tríú leibhéal
 • Taithí ar obair aistriúcháin a dhéanamh
 • Scileanna maithe ríomhaireachta

Cáilíocht/taithí inmhianaithe
 • Céim dhochtúra sa Ghaeilge
 • Cáilíocht teagaisc
 • Taithí ar acmhainní teagaisc a fhorbairt

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Léachtóir le Gaeilge
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé Céadaoin, an 22 Bealtaine 2019. Agallaimh ar siúl Dé Máirt, an 28 Bealtaine 2019.


Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com