Nuachtlitir #44: Aibreán 2019

Ag iarraidh plean a chur le chéile don samhradh? Céard faoi rang Gaeilge a dhéanamh le Gaelchultúr!


Tá na laethanta ag dul chun síneadh go gasta agus ní fada go mbeidh an samhradh linn. Má tá tú ag lorg bealaí úrnua le lántairbhe a bhaint as laethanta fada an tsamhraidh, b’fhéidir go mbeadh spéis agat tabhairt faoi rang oíche Gaeilge. Gach samhradh cuireann Gaelchultúr fáilte roimh fhoghlaimeoirí ó gach cearn den tír agus ó réimse leathan tíortha iasachta freisin chuig na ranganna seo, a bhíonn ar fáil ag seacht leibhéal éagsúla.


“Tá rud éigin faoi chúrsa an tsamhraidh a thaitníonn go mór le daoine,” a deir Niamh Ní Chadhla, Bainisteoir Pleanála agus Tionscadal Ghaelchultúir. “Bíonn sé fós geal taobh amuigh agus bíonn níos mó fuinnimh ag daoine dá bharr, braithim. Anuas air sin, is iondúil go mbíonn níos mó am saor ag daoine sa samhradh agus go mbíonn níos mó solúbthachta ag baint lena sceideal. Toisc go mbíonn teacht ag gach foghlaimeoir ar nótaí uile an chúrsa ón gcéad lá, ina gcuid leabhrán agus ar líne, is cuma i ndáiríre má chailleann siad rang nó dhó agus iad ar saoire – bíonn siad in ann leanúint orthu leis an bhfoghlaim agus iad ag sú na gréine sa Fhrainc nó sa Spáinn, nó pé áit ar chlár an domhain ina bhfuil siad!


“Taitníonn an ghné shóisialta de na ranganna go mór le daoine freisin. Bíonn an-bhéim ar an teanga labhartha sna ranganna, rud a thugann muinín do dhaoine a bheith ag caint as Gaeilge agus rud a fhágann go gcuireann siad aithne mhaith ar a chéile. Go minic, castar daoine ar a chéile ag leibhéal amháin agus ansin bogann siad ar aghaidh i dteannta a chéile trí na leibhéil éagsúla. Is breá leis na foghlaimeoirí an deis a bhíonn acu sna ranganna aithne a chur ar dhaoine eile a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge agus sa chultúr Gaelach.”


Cuirfear tús le ranganna oíche an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 13 Bealtaine 2019. Mairfidh an cúrsa deich seachtaine agus beidh ranganna ar fáil ag na leibhéil seo a leanas:

• Bunrang 1
• Bunrang 2
• Meánrang 1
• Meánrang 2
• Ardrang 1
• Ardrang 2
• Cruinneas sa Ghaeilge 1


Tá gach eolas faoi ranganna oíche Ghaelchultúir, mar aon le bróisiúr an chúrsa, le fáil anseo. Is féidir rang a chur in áirithe ar www.gaelchultur.com nó trí ghlaoch ar 1890 252 900 nó ar (01) 484 5220.


Más spéis leatsa freastal ar rang agus mura bhfuil tú cinnte faoi do leibhéal cumais, is féidir leat tabhairt faoi mheasúnú roimh ré; beidh measúnuithe ar siúl in ionad Ghaelchultúir ar an 7, 8 agus 9 Bealtaine. Má bhuaileann tú isteach am ar bith idir 6.00pm agus 7.00pm, déanfaidh duine de mhúinteoirí na cuideachta do chuid Gaeilge a mheas agus déarfar leat cén rang ab fhearr a d’fheilfeadh duit. Beidh an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall ceathrú uaire agus ní gá é a chur in áirithe roimh ré.