Nuachtlitir #44: Aibreán 2019

An Foghlaimeoir Siúlach: tuairim Antaine Uí Éimhín faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil


Is comhairleoir teicniúil féinfhostaithe é Antaine Ó hÉimhín a bhíonn ag taisteal go minic mar chuid den obair, agus ba é a bhí sásta go raibh cúrsa Gaeilge, an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (TGG), ar fáil ar líne, rud a d’fhág go bhféadfadh sé an cháilíocht a bhaint amach gan freastal ar sheisiúin aghaidh ar aghaidh sa seomra ranga.


“Is iontach an cur chuige atá i gceist sa TGG,” a deir Antaine. “Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh ó aon áit - fiú amháin as carrchlós.” Chuir sé in iúl do Nuachtlitir Ghaelchultúir go raibh sé in ann freastal ar ranganna an chúrsa, ba chuma cén áit ar thug a chuid oibre é. Luann sé Gaoth Dobhair, Béal Feirste, Co na Mí agus Baile Átha Cliath mar shamplaí. Bíonn Antaine siúlach ina chuid ama féin chomh maith, agus d’éirigh leis freastal ar ranganna fiú agus é ar saoire ar láthair champála in Nice na Fraince agus i Nua-Eabhrac, áit ar aimsigh sé Starbucks ciúin le tabhairt faoin rang!


Ar shlí, is sampla neamhghnách é Antaine de mhac léinn de chuid an TGG, sa mhéid is nach státseirbhíseach é agus go raibh an teanga á húsáid aige cheana féin ina chuid oibre, ach níor chuir sé sin ó dhoras é. “Mholfainn an cúrsa seo d’aon duine,” a deir sé, “cé acu atá sé féinfhostaithe, ag obair mar státseirbhíseach nó eile. Tá an cúrsa féin agus an t-aiseolas a fhaigheann tú faoin obair bhaile ar ardchaighdeán, agus bhí an múinteoir thar barr.”


Thaitin an ghné shóisialta le hAntaine chomh maith: bíonn béim láidir ar chaint i ranganna an TGG, na cinn ar líne san áireamh, agus cuireann na mic léinn aithne ar a chéile de réir mar a éiríonn siad níos muiníní.


Cad é a spreag é le tabhairt faoin gcúrsa ar an gcéad dul síos?


“D’fhreastail mé ar mheánscoil lán-Ghaelach ach ní raibh aon staidéar déanta agam ar an teanga ó shin, agus níor éirigh chomh maith sin liom san Ardteist, fiú. Is dócha gur theastaigh uaim feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge, aon laige a aithint agus caighdeán mo chuid Gaeilge a thomhas ionas go mbeadh a fhios agam cén leibhéal ag a raibh mé.”


Anois agus an leibhéal is airde den TGG déanta aige, tá fonn ar Antaine cúrsaí eile a aimsiú a bhfuil an múnla céanna i gceist iontu - agus tá sé ag súil go gcuirfear Leibhéal 7 ar fáil lá breá éigin!


An rud is fearr faoin gcúrsa, dar leis, ná “go dtugann sé cruinneas agus misneach duit agus tú i mbun do chuid Gaeilge a úsáid, san obair nó sa ghnáthshaol”. Luann Antaine sampla an-bhreá den dá chomhthéacs sin: “Tharla sé le linn an chúrsa go raibh orm déileáil le An Post, agus d’iarr mé seirbhís i nGaeilge. Tá sé an-tábhachtach é sin a dhéanamh: má tá an t-éileamh ann, déanfar daoine a bhfuil Gaeilge acu a fhostú. Ar aon nós, de ghnáth deir siad go gcuirfidh duine éigin glaoch ar ais ort – agus fuair mise glao ó dhuine a bhí ar an gcúrsa liom! Cruthaíonn sé sin go bhfuil an TGG ag cabhrú le comhlachtaí seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil, chomh maith le deiseanna oibre a chruthú do mhic léinn an chúrsa ar bhealach a théann chun leasa an phobail freisin.”


Is cuma cén post atá agat nó cá bhfuil tú ar domhan, más mian leatsa an Ghaeilge a úsáid i do chuid oibre, b’fhéidir gurbh fhiú duit tabhairt faoin gcúrsa spreagúil, spéisiúil seo a bheidh ag tosú gan mhoill, ar na dátaí seo a leanas:

  • Leibhéal 3: Dé Máirt, 30 Aibreán 2019
  • Leibhéal 4: Dé Céadaoin, 1 Bealtaine 2019
  • Leibhéal 5: agus Leibhéal 6 Déardaoin, 2 Bealtaine 2019

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin TGG ar líne anseo.