Nuachtlitir #44: Aibreán 2019

Tionól Gaeilge á reáchtáil ag Bord na Gaeilge den tríú huair i mbliana


Den tríú bliain as a chéile, beidh Gaeil as go leor tíortha éagsúla ag bailiú le chéile i mBaile Átha Cliath ag tús mhí Iúil chun cúig lá a chaitheamh ag foghlaim faoi theanga agus cultúr dúchasach na hÉireann le linn Thionól Gaeilge UCD. Déanfar ranganna teanga a thairiscint ag cúig leibhéal éagsúla (bunrang - ardrang), mar aon le ceardlanna agus léachtaí ar ghnéithe éagsúla den chultúr Gaelach, agus imeachtaí sóisialta spraíúla, rud a chuirfidh deis ar fáil do na rannpháirtithe iad féin a thumadh i dtraidisiún atá ársa agus beo bríomhar ag an am céanna.


Beidh Tionól Gaeilge UCD ar siúl ó mhaidin Dé Luain, 1 Iúil, go dtí am lóin Dé hAoine, 5 Iúil, ar champas Belfield i mBaile Átha Cliath 4.


Tá an Tionól á thairiscint ag Bord na Gaeilge UCD i bpáirt le Gaelchultúr ó bhí 2017 ann agus tá go leor rannpháirtithe ann a bheidh ag filleadh ar an imeacht den tríú huair i mbliana. Tá moladh mór faighte ag an scoil samhraidh seo as cairdiúlacht na foirne, caighdeán na ranganna agus réimse leathan na n-ábhar a phléitear, ó bhéaloideas go dtí áiseanna teicneolaíochta i bhfoghlaim na Gaeilge.


Tá an Tionól dírithe orthusan a bhfuil spéis acu sa chultúr Gaelach, bídís lonnaithe anseo in Éirinn nó thar lear, agus freastalaíonn suas le trí scór foghlaimeoir as gach saghas cúlra agus aoisghrúpa air. Níl aon riachtanas iontrála i gceist seachas fonn foghlamtha!


Deir Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge UCD agus bainisteoir an tionscadail, go raibh an-rath ar an Tionól go dtí seo agus tá gach dóchas aici go n-éireoidh go geal leis arís i mbliana.

“Is breá linn fáilte a chur roimh rannpháirtithe an Tionóil chuig UCD,” a deir sí, “agus táimid fíorbhródúil as an gclár spéisiúil, ilghnéitheach atá againn, atá dírithe ar Ghaeilgeoirí, ní hamháin in Éirinn ach ar fud na cruinne. Beidh léachtaí dátheangacha mar chuid lárnach den scoil arís i mbliana agus measaim go mbeidh an páipéar a thabharfaidh an tOllamh Regina Uí Chollatáin ar an athbheochan thrasatlantach an-oiriúnach ar fad, nuair a chuireann tú san áireamh an líon daoine a thagann chugainn ó thíortha eile.


“Éiríonn go han-mhaith leis an gcur chuige dátheangach atá againn ó thaobh léachtaí agus imeachtaí de agus cinntíonn sé nach bhfágtar aon fhoghlaimeoir ar lár ach go bhfaigheann gach duine an deis chéanna tairbhe a bhaint as gach cuid den Tionól ina rogha teanga.


“Is cúis mhór bhróid dúinn ár gcultúr a roinnt mar seo i suíomh atá cairdiúil agus ina gcuirtear fáilte roimh chách. Níl aon cheist ach go bhfágann na rannpháirtithe agus iad spreagtha i dtaobh na Gaeilge.”


Seo an dá rogha atá ar fáil dóibhsean ar mian leo freastal ar an Tionól:

Rogha 1 - Imeachtaí uile an Tionóil, gan lóistín: €265 (€215 do mhic léinn)

Rogha 2 - Imeachtaí uile an Tionóil, mar aon le lóistín leaba agus bricfeasta (cúig oíche): €620 (€470 do mhic léinn).
Ar champas UCD a chuirfear an lóistín ar fáil, ón Domhnach go dtí an Aoine.

Níl ach líon teoranta seomraí ar fáil, mar sin moltar dóibhsean ar mian leo fanacht ar champas Belfield le linn an Tionóil an lóistín a chur in áirithe go luath.


Chun áit a chur in áirithe ar an Tionól, ní mór an táille iomlán a íoc roimh ré. Is féidir an íocaíocht a dhéanamh ar líne ag www.ucd.ie/bnag/ga/cursaiseirbhisi/tionolgaeilgeucd/ nó is féidir seic a sheoladh chuig:

Bord na Gaeilge, Seomra L508, Foirgneamh na Leabharlainne, UCD, Belfield, Baile Átha Cliath 4.

Tá eolas i dtaobh na scoile le fáil i mbróisiúr an Tionóil – chun teacht air, cliceáil anseo.


Is féidir teacht ar eolas breise freisin ach teagmháil a dhéanamh le Clár Ní Bhuachalla ó Chlár Idirnáisiúnta Bhord na Gaeilge san ollscoil trí ghlaoch ar (01) 716 7387 nó scríobh chuig oifigeach.gaeilge@ucd.ie.


Aiseolas ó rannpháirtithe de chuid an Tionóil


This course has meant a lot to me personally as I’ve been meaning to ‘tackle’ Irish for years. All of the classes have been excellent and pitched at the correct level. Our tutor made the class fun and we had a daily ‘lashing’ of intense but informative lectures. The accommodation was very clean and near to all the facilities. An excellent course which we all hope will be repeated next year.
K Murphy


Bhí caighdeán ard san Ardrang agus bhí múinteoir den scoth againn… Bhí na léachtaí an-suimiúil ar fad agus thaitin na himeachtaí oíche liom freisin, go háirithe an cheardlann leis an bpíobaire. Bheadh suim agam teacht thar n-ais an bhliain seo chugainn.
C Hegarty