Nuachtlitir #46: Meán Fómhair 2019

Sraith nua de chuid ClubLeabhar.com tosaithe


Cuireadh tús le sraith úrnua de chuid ClubLeabhar.com an mhí seo agus beidh ceithre shaothar éagsúla mar leabhar na míosa idir seo agus deireadh na bliana. Ceithre úrscéal – idir úrscéalta nuachumtha agus aistriúcháin - a bheidh á bplé againn sa tsraith seo, saothair a bhfuil stair, mistéir, laochas agus draíocht le fáil iontu. Is cinnte go bhfuil éagsúlacht mhór ar fáil i rogha leabhar Clubleabhar.com an fómhar seo le sibh a choinneáil ag léamh agus ag plé!


Is tionscadal de chuid Ghaelchultúir é ClubLeabhar.com, atá á mhaoiniú ag Clár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge). Bunaíodh ClubLeabhar.com ag deireadh 2009 agus é mar aidhm aige daoine in Éirinn agus i dtíortha eile ar fud an domhain a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh. Is féidir le daoine aonair ballraíocht a bhaint amach sa chlub leabhar seo ar líne ach tá sé mar aidhm ag an gclub chomh maith na baill a spreagadh le teacht le chéile uair sa mhí in ionaid éagsúla ar fud na hÉireann agus thar lear chun an saothar a bheidh mar leabhar na míosa a phlé.


Gach mí, bíonn fáil ag na baill ar aistriúchán Béarla de na focail agus frásaí is deacra i saothar na míosa sin agus bíonn deis acu a gcuid tuairimí a nochtadh mar gheall ar an leabhar i bhfóram an tsuímh. Anuas air sin, cuirtear podchraoladh léirmheastóireachta ar fáil gach mí ina mbíonn plé bríomhar ar leabhar na míosa, agus cuirtear ceisteanna samplacha ar fáil ar an bhfóram le plé a spreagadh.


Tairiscint speisialta


I mbliana arís, tá tairiscint speisialta, lascaine de 10%, ag www.siopa.ie do léitheoirí ar mian leo na ceithre leabhar atá roghnaithe ag ClubLeabhar.com don tréimhse Meán Fómhair–Nollaig a cheannach le chéile. Cliceáil anseo leis an deis seo a thapú.


Leabhair na sraithe Meán Fómhair–Nollaig 2019Meán Fómhair


Cití na gCártaí le Réaltán Ní Leannáin

Cuirfear tús le sraith an fhómhair i mbliana leis an úrscéal Cití na gCártaí. Úrscéal é seo faoi bhean óg as Málta, Katarina, aimsir an Chéad Chogaidh Dhomhanda. Déantar cleamhnas di le saighdiúir Éireannach in arm Shasana, Tomaí. Is as Béal Feirste dó agus é lonnaithe i Málta le linn an chogaidh, ach tá seisean ag dréim le hÉirinn aontaithe mar a gheall Redmond.


Leanaimid scéal Kati ó 1917 agus othair ag teacht go Málta de réir a chéile ó láithreacha an áir in Gallipoli, go dtí 1921 i mBéal Feirste, agus an pobal ann i ngreim na himpireachta. Nochtann léaspairtí ar leith chugainn ar shaol na mban.Deireadh Fómhair


Tairngreacht le Proinsias Mac a Bhaird

Cuirtear saol Chonchúir Uí Bhraonáin bun os cionn go hiomlán nuair a thagann sé ar dhúnmharú scáfar ar mhullach uaigheanna Uí Néill agus Uí Dhónaill sa Róimh. Gan mhoill tá a bheatha féin i mbaol. Is léir, áfach, nach Conchúr amháin atá i gcontúirt agus go bhfuil comhcheilg ar siúl a bhainfeadh an bonn de chumhacht an Phápa agus a chuirfeadh deireadh leis an Eaglais.


Má tá Conchúr le teacht slán, caithfidh sé aghaidh a thabhairt ar sheict dhorcha a bhfuil a fréamhacha aici sa luathChríostaíocht féin. Ach an í seo an fíornamhaid? Mura n-éiríonn leis an mhistéir a réiteach in am, fíorófar an tairngreacht uafásach a rinneadh míle go leith bliain ó shin; tairngreacht a d’athródh an saol go deo.Samhain


Fonn a Níos Fiach le Pádraig Ua Maoileoin

“Fonn a níos fiach” a deir an seanfhocal, agus nuair a bhualann an t-ocras Seán Mhicil agus a theaghlach óg caithfidh sé seiftiú dá réir.


I bprós snoite, insíonn an t-úrscéal gearr seo scéal an fhir atá á thiomáint ag an ocras chun seilg a dhéanamh ar son a theaghlach. Ach más é an gorta a chuireann Seán Mhicil amach thar shneachta an tsléibhe i mblianta deiridh an Ghorta Mhóir, de réir mar atá an giorria éalaitheach á leanúint go diongbháilte aige gabhann an tseilg seo chun laochais.


Ba í seo an leabhar ab ansa dá chuid leis an údar féin – insint theann íogair a bhfuil fiántas agus boladh an dúchais tríthi. Agus, cé go gcuirtear i gcomparáid le clasaic Hemmingway The Old Man and the Sea í, agus le Moby Dick le Herman Melville, is sásúla go mór fada mar leabhar é seo.Nollaig


Charlie agus Monarcha na Seacláide le Roald Dahl, aistrithe ag Niamh Ní Argáin

Níl Willy Wonka - ná an taobh istigh dá mhonarcha iontach seacláide - feicthe ag aon duine le blianta fada. Nuair a fhógraíonn sé comórtas ina dtabharfar buaiteoirí na gcúig thicéad órga (atá curtha i bhfolach aige i gcludaigh na mbarraí seacláide) ar thuras sa mhonarcha, tá tír is talamh ag iarraidh teacht ar na ticéid!


Is é Charlie agus Monarcha na Seacláide an scéal is cáiliúla de chuid Roald Dahl. Seo é scéal Charlie Buicéid, na gcúig thicéad órga, agus na nÚmpa-Lumpach, agus scéal Willy Wonka féin, scéal atá buanaithe in intinn na n-óg ó chéadfhoilsíodh é in 1964. Tá os cionn 20 milliún cóip den leabhar díolta in 56 theanga.

Fóram ClubLeabhar.com


Cuirimid fáilte i gcónaí roimh do thuairimí i dtaobh leabhair na sraithe, i dtaobh na bpodchraoltaí léirmheastóireachta nó i dtaobh cúrsaí litríochta i gcoitinne - agus ní gá duit a bheith buartha faoi chúrsaí gramadaí ná faoi chaighdeán do chuid Gaeilge. Má tá aon mholtaí agat maidir leis an suíomh, cuir iad sin in iúl dúinn ar ClubLeabhar.com