Nuachtlitir #46: Meán Fómhair 2019

Margadh na míosa


Anseo i nGaelchultúr, bímid ag cur i gcónaí leis an líon bealaí ar féidir leat tabhairt faoi d’aistear foghlama Gaeilge. Bíonn ranganna oíche ar siúl againn, tá go leor foilseachán d’fhoghlaimeoirí fásta curtha i gcló againn agus, lena chois sin, tá cúrsaí ilmheán idirghníomhacha ar fáil ar ár suíomh ríomhfhoghlama, ranganna.com.


Táimid den tuairim, áfach, nach gá cloí le modh foghlama amháin, gur éifeachtaí i bhfad é níos mó ná modh amháin a úsáid. Chuige sin tá margadh thar a bheith speisialta againn do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo: Margadh na Foghlama Cumaisc!


Má cheannaíonn tú foilseachán de chuid Ghaelchultúir d’fhoghlaimeoirí fásta (Gaeilge gan Stró! – Beginners Level, Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level, Gramadach gan Stró!QuickGuide Irish Grammar} ó siopa.ie, tabharfar síntiús míosa don chúrsa den teideal céanna ar ranganna.com duit, saor in aisce!


Coinníollacha

• Ní féidir leas a bhaint as an margadh seo ach uair amháin in aghaidh an duine.
• Rachaidh an margadh seo in éag Dé Luain, 30 Meán Fómhair 2019.