Nuachtlitir #46: Meán Fómhair 2019

Dátaí tábhachtacha


Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 14 Meán Fómhair, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm, agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an fhómhair freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.
Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220
Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 14 Meán Fómhair 2019Measúnuithe
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall ceathrú uaire, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.


Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt17 Meán Fómhair 2019
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin18 Meán Fómhair 2019
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin19 Meán Fómhair 2019

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220Oíche Chultúir ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2 - Blaiseadh den Ghaeilge le Gaelchultúr Más duine fásta thú atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim, beidh tú in ann freastal ar rang 30 nóiméad i gceannáras Ghaelchultúir, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh ceol traidisiúnta beo le cloisteáil mar chlabhsúr ar an oíche.
Teagmháil: (01) 484 5220 / eolas@gaelchultur.com
Am agus dáta: Idir 5.00pm agus 8.00pm, Dé hAoine, 20 Meán Fómhair 2019Ranganna Oíche Gaeilge an Fhómhair
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le seacht leibhéal, trí huaire sa bhliain. Cuirfear tús le cúrsa an fhómhair an tseachtain dar tosach 23 Meán Fómhair 2019. Is i mBaile Átha Cliath, agus i gCeatharlach a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ag eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 23 Meán Fómhair 2019Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéil 3, 4, 5, agus 6
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ag leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), leibhéal 4 (meánleibhéal 1), leibhéal 5 (meánleibhéal 2) agus leibhéal 6 (ardleibhéal 1) den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheidh na cúrsaí a reáchtálfar an fómhar seo.
Le cois seisiúin teagaisc sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar seo agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don scrúdú ceann cúrsa.
Rogha 1: Ranganna i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 2: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 3: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Rogha 4: Ranganna beo ar líne agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Tuilleadh eolais ...
Dátaí tosaithe do rogha 1: Dé Máirt, 24 Meán Fómhair 2019 (leibhéal 3), Dé Céadaoin, 25 Meán Fómhair 2019 (leibhéal 4), Déardaoin, 26 Meán Fómhair 2019 (leibhéal 5) agus Déardaoin, 26 Meán Fómhair 2019 (leibhéal 6)Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga chomh maith. Beidh na seisiúin sin ar siúl i gceanncheathrú Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: Dé Sathairn, 28 Meán Fómhair 2019
Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Dianchúrsa Ullmhúcháin Aon Lae d'Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)
Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal. Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le tamall de bhlianta anuas. Beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa ar líne ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ón am a chláraíonn siad. Cliceáil anseo le triail a bhaint as an gcúrsa sin saor in aisce. Tuilleadh eolais ...

Am agus dáta: Idir 10.00am agus 4.30pm, Dé Sathairn, 5 Deireadh Fómhair 2019 (le deimhniú)

Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:Oíche Chultúir
Beidh scoth an chultúir le blaiseadh in ionaid éagsúla timpeall chathair Bhaile Átha Cliath agus in go leor áiteanna éagsúla ar fud na tíre Dé hAoine, 20 Meán Fómhair, agus Oíche Chultúir 2019 á ceiliúradh. Tá eolas i dtaobh na n-imeachtaí Gaeilge a bheidh ar siúl ar fáil ach cliceáil anseo.
Tuilleadh eolais...

Dáta: Dé hAoine, 20 Meán Fómhair 2019Oireachtas na Samhna
Beidh príomhfhéile na nGael, Oireachtas na Samhna, ar siúl i dTeach Sagard i mbliana, idir 30 Deireadh Fómhair agus 3 Samhain. Is in Óstán Citywest a reáchtálfar imeachtaí ar fad na féile. Beidh ceol, craic, filíocht, scéalaíocht, damhsa agus eile ar siúl i rith na seachtaine, arb í buaicphointe fhéilire na nGael i gcónaí í.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: 30 Deireadh Fómhair-3 Samhain 2019
Ionaid: Óstán Citywest, Lána Gairtéir, Saggart, Co. Bhaile Átha Cliath, D24 KF8A.Pop Up Gaeltacht Bíonn an Pop Up Gaeltacht ar siúl ar an Déardoin dheireanach gach mí i dteach tábhairne éagsúil i mBaile Átha Cliath. Bailíonn Gaeil le chéile le bheith ag caint agus ag ól. Coinnigh súil ar Twitter agus ar Facebook leis an eolas is déanaí maidir leis an Pop Up Gaeltacht a fháil. Bíonn níos mó Pop Upanna ag popáil aníos an t-am ar fad ar fud na tíre agus ar fud na cruinne, mar sin, is fiú súil a choinneáil ar na meáin shóisialta.

Dátaí: An Déardaoin dheireanach gach mí Ionad: Ionaid éagsúla i mBaile Átha CliathDeireadh Seachtaine Gaeltachta in San Francisco Beidh an Deireadh Seachtaine Gaeltachta ar siúl in San Francisco, idir 27 agus 29 Meán Fómhair 2019. Le cois ranganna Gaeilge ag ceithre leibhéal éagsúla, beidh seisiúin cheoil, filíochta, scéalaíochta agus eile ar siúl le linn an deireadh seachtaine. Tuilleadh eolais: Seán Séamus Larkin ag larkinmaps@gmail.com / (001) 415 299 0850
Dátaí: 27-29 Meán Fómhair 2019
Ionad: United Irish Cultural Center, 2700 45th Avenue, San Francisco, CA 94116