Nuachtlitir #46: Meán Fómhair 2019

Tuilleadh agallamh beo ar líne beartaithe ag Gaelchultúr sna míonna atá romhainn


D'éirigh thar barr le “Deiseanna Duitse”, an tsraith agallamh beo a craoladh ar leathanach Facebook Ghaelchultúir le gairid, agus anois tá sé beartaithe ag an gcomhlacht tuilleadh agallamh a chraoladh sna míonna atá romhainn.


Beidh na craoltaí seo dírithe ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge agus orthusan a bhfuil an teanga ar a dtoil acu araon.


Is iad baill foirne Ghaelchultúir a chuirfidh na cláir i láthair agus beidh siad le feiceáil ar leathanach Facebook an chomhlachta. Tá sé i gceist iad a chur ar fáil ar ardáin eile chomh maith.


Beidh níos mó eolais ar fáil ar na meáin shóisialta go luath maidir leis na craoltaí seo.