Nuachtlitir #46: Meán Fómhair 2019

Amhrán na míosa: Mná na hÉireann


Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.


Is é an t-amhrán atá againn daoibh an mhí seo ná ceann dar teideal “Mná na hÉireann” agus is í an t-amhránaí cáiliúil Kate Bush atá ag canadh an leagain dhraíochtúil seo. Tá sé le fáil ar an albam Common Ground – Voices of Modern Irish Music, a eisíodh sa bhliain 1996. Bailiúchán d’amhráin Ghaeilge agus Bhéarla is ea é a chuir an sárcheoltóir Dónal Lunny le chéile.


Tá bean in Éirinn a bhronnfadh séad dom is mo sháith le n-ól. There’s a woman in Ireland who’d give me a gem and my fill to drink.
Tá bean in Éirinn is ba bhinne léi mo ráflaí
ceoil,
There’s a woman in Ireland to whom my singing is sweeter,
Ná seinm téad; tá bean in Éirinn is níorbh fhearr léi
beo,
than the playing of strings; there’s a woman in Ireland who would much prefer,
Mise ag léimnigh nó leagtha i gcré is mo tharr faoi
fhód.
me leaping, than laid in the clay and my belly under the sod.

Tá bean in Éirinn a bheadh ag éad liom mura bhfaighinn ach póg, There’s a woman in Ireland who’d be jealous of me if I only got a kiss,
Ó bhean ar aonach, nach ait an scéal é, is mo dháimh féin leo. From a woman at a fair, isn’t it strange, and the love I have for them.
Tá bean ab fhearr liom ná cath is céad díobh nach bhfaighim go deo,There’s a woman I’d prefer to a battalion, and to a hundred of them whom I will never get,
Is tá cailín spéiriúil ag fear gan Bhéarla, dubhghránna cróin. And an ugly, swarthy man with no English has a beautiful girl.

Tá bean a déarfadh dá siúlfainn léi go bhfaighinn
an t-ór,
There’s a woman who would say that if I walked with her I’d get the gold,
Is tá bean ’na léine is is fearr a méin ná na táinte
bó,
And there’s the shirted woman, whose disposition is better than having herds of cows,
Le bean a bhuairfeadh Baile an Mhaoir agus clár Thír Eoghain, With a woman who would vex Ballymoyer and the plain of Tyrone,
Is ní fheicim leigheas ar mo ghalar féin ach scaird a dh’ól.And I see no cure for my disease but to drink a dash of alcohol.