Nuachtlitir #46: Meán Fómhair 2019

‘Deiseanna Duitse’: An tsraith rathúil ag teacht chun deiridh


I mí Iúil i mbliana, chuir Gaelchultúr tús le sraith agallamh ar Facebook Live dar teideal “Deiseanna Duitse” agus beidh clár deireanach na sraithe sin á chraoladh go luath. Is é an sprioc atá leis na cláir ná eolas a scaipeadh faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil in earnáil na Gaeilge dóibh siúd a bhfuil ardscileanna teanga acu.


Tá níos mó ná 20,000 duine i ndiaidh féachaint ar chláir na sraithe ar leathanach Facebook Ghaelchultúir ó craoladh an chéad cheann ag tús mhí Iúil.


Gach seachtain, cuirtear aoichainteoirí faoi agallamh agus tugann na haíonna sin comhairle faoin mbealach is fearr le tabhairt faoi ghairm san earnáil ina bhfuil siad féin ag obair. Bhí ochtar aíonna páirteach in “Deiseanna Duitse” go dtí seo agus bhain siad le réimse earnálacha – an t-aistriúchán, an ateangaireacht, an fhoclóireacht agus an fhoilsitheoireacht ina measc. Seo iad na daoine ar labhair láithreoirí na sraithe, Éamonn Ó Dónaill agus Derek O’Brien, leo go dtí seo:


• Seosamh Ó Murchú, Eagarthóir Sinsearach an Ghúim

• Susan Folan, saorateangaire (grád sinsearach) in institiúidí an Aontais Eorpaigh

• Aislínn McCrory, Ceann Aonad an Aistriúcháin Gaeilge sa Choimisiún Eorpach

• Vivian Uíbh Eachach, Príomh-Aistritheoir Thithe an Oireachtais

• Fionnuala Croker, Preasoifigeach le Parlaimint na hEorpa in Éirinn

• Seán Hade, Ceann Aonad na Gaeilge i gComhairle an Aontais Eorpaigh

• an Dr Pádraig Ó Mianáin, Eagarthóir an Fhoclóra nua Béarla-Gaeilge

• Micheál Ó Conaire ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

• Róisín Ní Bhaoill, léitheoir profaí le hOifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh i Lucsamburg, agus

• Fionnuala Murphy ó Údarás Craolacháin na hÉireann.


Thug na cainteoirí go léir léargas cuimsitheach ar ghairmeacha trí Ghaeilge ina ngort féin agus thug siad comhairle fhiúntach dóibhsean atá ag iarraidh a bheith ag obair sna hearnálacha sin, ar earnálacha iad ina bhfuil béim mhór ar chruinneas teanga. Chomh maith leis sin, bhí deis acusan a bhí ag amharc ar na craoltaí beo ceisteanna a chur ar na haíonna agus tuilleadh eolais a fháil maidir leis na deiseanna a bhí luaite acu.


Beidh clár deireanach na sraithe á chraoladh Dé Máirt, 10 Meán Fómhair. San agallamh seo beidh Éamonn Ó Dónaill ag labhairt le Fionnuala Nic Pháidín agus le Eimear Ní Chinnéide, beirt léachtóirí de chuid Choláiste na hÉireann/Gaelchultúr. Labhróidh an bheirt aíonna sin faoin mbealach ar chuir siad féin feabhas ar a gcuid scileanna teanga agus faoi na deiseanna fostaíochta a bhí acu go dtí seo.


“Tá lúcháir orainn go raibh an-ráchairt leis an tsraith agus go raibh muid ábalta cuid mhór eolais a scaipeadh faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge,” a deir Éamonn Ó Dónaill. “Tá súil againn gur spreag na haíonna a bhí againn an lucht éisteachta agus go bhfuil fonn orthu anois cur lena scileanna teanga agus dul sa tóir ar na deiseanna fostaíochta a phléigh muid.”


Cé go bhfuil an tsraith “Deiseanna Duitse” ag teacht chun críche an mhí seo, ní bheidh deireadh leis an bplé fiúntach seo ar chúrsaí Gaeilge. Coinnígí súil amach don tionscadal úr atá ar na bacáin ag foireann Ghaelchultúir chun tuilleadh eolais a scaipeadh agus tuilleadh nasc a chothú i measc phobal na Gaeilge.