Nuachtlitir #47: Eanáir 2020

Tionól Gaeilge UCD á reáchtáil den cheathrú huair i mbliana


Tá an-rath tar éis a bheith ar Thionól Gaeilge UCD ó cuireadh tús leis in 2017 agus beidh sé á reáchtáil arís i mbliana, ag deireadh mhí an Mheithimh, ag Gaeltacht UCD san Ollscoil sin. Beidh an scoil samhraidh seo, atá á heagrú arís i gcomhar le Gaelchultúr, ar siúl ó mhaidin Dé Luain, 29 Meitheamh, go dtí am lóin Dé hAoine, 3 Iúil, ar champas Belfield agus beidh ranganna teanga, léachtaí agus imeachtaí sóisialta ar siúl lena linn.


Is é an téama atá i gceist i mbliana ná “An Ghaeilge i gComhthéacs Domhanda” agus i measc na n-aoi-chainteoirí a bheidh i láthair beidh an tOllamh Kevin Scannell ó Ollscoil Saint Louis agus James Kelly ó Fhondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada (ICUF). Déanfar plé i léachtaí an Tionóil ar chúrsaí féiniúlachta agus ar an nGaeilge i dtíortha éagsúla.


“Táimid ar bís le fáilte a chur roimh phobal domhanda na Gaeilge chuig an Tionól,” a deir Stiúrthóir Ghaeltacht UCD, Clár Ní Bhuachalla. “Buaicphointe na bliana dúinn is ea an Tionól - beidh seanchairde ag filleadh ó gach cearn den tír agus beidh aithne á cur againn ar fhoghlaimeoirí nua ó áiteanna níos faide i gcéin. Táim ag tnúth go mór le léachtaí na bliana seo, mar go bhfuil aíonna fíorspéisiúil ag teacht chugainn.


“Bhí 80 duine linn anuraidh agus beidh cuid acu ar ais arís in 2020 den dara nó tríú bliain as a chéile! Bíonn deis ag na rannpháirtithe bualadh le foghlaimeoirí eile, idir óg agus aosta, ó gach cearn den domhan agus ó chineálacha éagsúla cúlra. Táimid ar bís faoi sceideal na bliana seo: ceapaim go dtaitneoidh na léachtaí agus na himeachtaí atá beartaithe againn go mór leosan a bheidh i láthair.”


Tá Tionól Gaeilge UCD dírithe ar dhaoine fásta in Éirinn agus thar lear ar spéis leo an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach. Beidh sé an-oiriúnach do mhic léinn atá ag plé leis an nGaeilge nó leis an Léann Éireannach, sa tír seo agus i dtíortha eile.


Le linn an Tionóil, beidh ranganna teanga ar siúl gach lá, Luan go hAoine, ó 9.30am go 1.00pm. Déanfar na ranganna seo a thairiscint ag cúig leibhéal le cinntiú go ndéanfar freastal ar dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu, mar aon leosan nach bhfuil ach beagán den teanga acu.


Tar éis lóin, Luan go Déardaoin, a bheidh léachtaí an Tionóil ar siúl. Beidh deis ag na rannpháirtithe freastal ar leagan Gaeilge nó ar leagan Béarla de gach léacht; tabharfaidh an léachtóir an chaint i dteanga amháin ar dtús, ansin, tar éis sosa, sa teanga eile. Beidh imeachtaí cultúrtha ar siúl gach tráthnóna chomh maith.


Seo iad na roghanna a bheidh ann ó thaobh lóistín de:

Rogha 1 - Imeachtaí uile an Tionóil, gan lóistín: €265 (€215 do mhic léinn)

Rogha 2 - Imeachtaí uile an Tionóil, mar aon le lóistín leaba agus bricfeasta (cúig oíche): €620 (€470 do mhic léinn).
Ar champas UCD a chuirfear an lóistín ar fáil, ón Domhnach go dtí an Aoine.

Níl ach líon teoranta seomraí ar fáil, mar sin moltar dóibhsean ar mian leo fanacht ar champas Belfield le linn an Tionóil an lóistín a chur in áirithe go luath.


Chun áit a chur in áirithe ar an Tionól, ní mór an táille iomlán a íoc roimh ré. Is féidir an íocaíocht a dhéanamh ar líne ach cliceáil anseo nó is féidir seic a sheoladh chuig:

Oifig Ghaeltacht UCD, Seomra L508, Foirgneamh na Leabharlainne, UCD, Belfield, Baile Átha Cliath 4.

Tá eolas i dtaobh na scoile le fáil i mbróisiúr an Tionóil – chun teacht air, cliceáil anseo.


Is féidir teacht ar eolas breise freisin ach teagmháil a dhéanamh le Clár Ní Bhuachalla, Stiúrthóir Ghaeltacht UCD, trí ghlaoch ar (01) 716 7387 nó scríobh chuig failte@ucd.ie.


Aiseolas ó rannpháirtithe de chuid an Tionóil


Our tutor was excellent. Learned more in 25 hours than I did in 25 years.
A O’Connor


Teagasc den chéad scoth.
J Pietsch


I felt I learned so much in such a short time. So glad to have come back for a second year and hoping to return next year.
E Jones


I learned a lot of Irish and will continue studying it. I made contact with members of an Irish conversational group in my home town (York, England) so I can go to those sessions. It was good to meet people from many countries and backgrounds.
C Grundel


The level was perfect and the tutor was knowledgeable and did an amazing job.
A Nuÿten


This course has meant a lot to me personally as I’ve been meaning to ‘tackle’ Irish for years. All of the classes have been excellent and pitched at the correct level. Our tutor made the class fun and we had a daily ‘lashing’ of intense but informative lectures. The accommodation was very clean and near to all the facilities. An excellent course which we all hope will be repeated next year.
K Murphy


Bhí caighdeán ard san Ardrang agus bhí múinteoir den scoth againn… Bhí na léachtaí an-suimiúil ar fad agus thaitin imeachtaí na hoíche liom freisin, go háirithe an cheardlann leis an bpíobaire. Bheadh suim agam teacht thar n-ais an bhliain seo chugainn
C Hegarty


I liked the general friendliness and the good organisation. Good choice of lectures and workshops.
L Shields


Bhain mé an-taitneamh as an tseachtain. Bhí an fhoghlaim spraíúil agus suimiúil. Mo bhuíochas do gach duine.
K Fitzgerald