Nuachtlitir #47: Eanáir 2020

An-éagsúlacht ag baint le leabhair shraith an earraigh de ClubLeabhar.com


Is tionscadal de chuid Ghaelchultúir é ClubLeabhar.com, atá á mhaoiniú ag Clár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge). Bunaíodh ClubLeabhar.com ag deireadh 2009 agus é mar aidhm aige daoine in Éirinn agus i dtíortha eile ar fud an domhain a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh. Is féidir le daoine aonair ballraíocht a bhaint amach sa chlub leabhar seo ar líne ach tá sé mar aidhm ag an gclub chomh maith na baill a spreagadh le teacht le chéile uair sa mhí in ionaid éagsúla ar fud na hÉireann agus thar lear chun an saothar a bheidh mar leabhar na míosa a phlé.


Gach mí, bíonn fáil ag na baill ar aistriúchán Béarla ar na focail agus frásaí is deacra i saothar na míosa sin agus bíonn deis acu a gcuid tuairimí a nochtadh mar gheall ar an leabhar i bhfóram an tsuímh. Anuas air sin, cuirtear podchraoladh léirmheastóireachta ar fáil gach mí ina mbíonn plé bríomhar ar leabhar na míosa, agus cuirtear ceisteanna samplacha ar fáil ar an bhfóram le plé a spreagadh.


Mura bhfuil tusa cláraithe mar bhall de ClubLeabhar.com go fóill, is féidir é sin a dhéanamh anois díreach ach cliceáil ar an nasc seo! Tá an bhallraíocht saor in aisce agus ní thógfaidh sé ach nóiméad nó dhó ort clárú. Ansin, beidh fáil agat ar na gluaiseanna, na hagallaimh agus sleachta as na leabhair ar fad atá roghnaithe againn go dtí seo.


I mbliana arís, tá tairiscint speisialta, lascaine de 10%, ag www.siopa.ie do léitheoirí ar mian leo na sé leabhar atá roghnaithe ag ClubLeabhar.com don tréimhse Eanáir - Meitheamh a cheannach le chéile. Cliceáil anseo leis an deis seo a thapú.Leabhair na sraithe Eanáir–Meitheamh 2020


Eanáir:


Idir Mhná le John McGahern, aistrithe ag Irene Duffy Lynch

Is seanphoblachtánach é an Móránach ar athraigh a shaol go deo i laethanta glórmhara Chogadh na Saoirse, nuair a bhí sé féin ina cheannaire cumasach treallchogaíochta. Anois agus é ina sheanaois ar fheirm in iarthar na hÉireann, tá an Móránach ag troid i gcónaí - lena theaghlach, lena chairde, agus fiú amháin leis féin. Bíonn sé cráite go mion minic agus é ag iarraidh dul i ngleic leis an am atá caite. Thar rud ar bith eile is é a shaol 'idir mhná' - a ghaol lena dhara bean Róise, lena chlann, agus go háirithe a thriúr iníonacha - atá i gceartlár a chruacháis: dúshlán casta an ghrá, agus an faitíos roimhe féin agus roimh dhaoine eile.


Feabhra:


Cur i gCéill le Celia de Fréine

Is síceolaí í Cass Ó Caoimh a bhogann go Conamara nuair a fhágtar ina baintreach í. Mar aon leis an bpostroinnt atá aici san Ionad Leighis áitiúil, glacann sí le post páirtaimseartha i gCeannáras na nGardaí mar shíceolaí fóiréinseach. Nuair a bháitear Niamh, cara a hiníne, creideann Cass gur dúnmharaíodh an ógbhean ainneoin an mhéid a cheapann an Bleachtaire Cigire, Tom Breasal, a hiarleannán. Le cúnamh ón iriseoir Gearóid, mac Tom, agus ó dhaoine a gcuireann sí aithne orthu, déanann sí bás Niamh a fhiosrú agus tugann scéal scáfar chun solais. San am atá díreach thart atá an coirscéinséir eachtrúil seo suite.


Márta:


Fatwa le Proinsias Mac a’ Bhaird

Scríbhneoir Gaeilge ar thóir léitheoirí atá i gCormac Mac Ruairí. Tagann sé ar sheift ghlic le suim an phobail a mhúscailt i litríocht na Gaeilge, agus, ar ndóigh, le níos mó leabhar dá chuid féin a dhíol. Ní fada, áfach, go dtarraingíonn an leabhar is úire óna pheann aird antoiscigh Mhoslamacha. An dtiocfaidh aon duine slán ón slad a thitfidh amach ar oileán dúchais an údair?


Tógann Mac a’ Bhaird muid ar thuras bríomhar eachtrúil ó Bhaile Átha Cliath go dtí an Libia agus ón Araib ársa go dtí Gaeltacht Dhún na nGall sa leabhar spleodrach seo; agus caitheann sé súil fhonóideach ar dhéithe beaga na linne seo, sa phrós snasta bríomhar sin is dual dó a chleachtadh.


Aibreán:


Sa Teach Seo Anocht le Mícheál Ó Conghaile

Úrscéal nua le Micheál Ó Conghaile a dhíríonn ar scéal fir atá ag siúl amach ón teach inár tógadh é agus é ag fágáil a mhná agus a mhic ina dhiaidh.


“Anocht m'oíche dheireanach sa teach seo agus briseann sé sin mo chroí. Sa teach seo inár rugadh agus ar tógadh mé féin is mo shinsir romham agus inar fhás mé suas le mo theaghlach líonmhar sul má scaipeadh muid. Sa teach seo mar a bhfuilim i mo chónaí le mo bhean le deich mbliana anuas agus le mo mhac Shane lena leath sin. Maidin amárach fágfaidh mé an teach seo, mo bhean ... is mo mhac i mo dhiaidh.”


Bealtaine:


Eachtraí Tintin: An tOileán Dubh le Hergé

Tá Tintin agus a ghadhar dílis, Báinín, sa tóir ar bhuíon idirnáisiúnta brionnóirí airgid. Ina measc, tá an Dr Müller, a bheidh ina dheargnamhaid ag an iriseoir óg. Tagann Tintin slán ó iarracht é a dhúnmharú ach tá tuilleadh dainséir roimhe nuair a thugann leideanna chomh fada le Poll Dubh in Albain é. Is ann a chloiseann sé faoin mBrúid ar a bhfuil cónaí i gCaisleán na Binne Móire ar an Oileán Dubh. Tugtar rabhadh dó gan dul in aice an oileáin ach níor theip ar fhear - ná ar ghadhar - an mhisnigh riamh!


Meitheamh:


Cnámh le hEoghan Mac Giolla Bhríde

Is cnuasach gearrscéalta é seo ón údar Conallach Eoghan Mac Giolla Bhríde. Seo an méid a bhí le rá ag moltóir de chuid an Oireachtais faoi:


“Ceardaí oilte an scríbhneoir a thuigeann conas scéal a nochtadh. Comhlíonann an cnuasach seo aidhm na litríochta, cuireann sé breis lenár léamh ar an domhan timpeall orainn agus cuireann sé lenár dtuiscint ar ár gcomhdhaoine.


“Tá an scríbhneoir cruthanta seo, duine nach mór dó a scríobh agus nach mór dúinne léitheoirí a shaothar a léamh. Gheal an saothar mo chroí. Mairimid beo.”Fóram ClubLeabhar.com


Cuirimid fáilte i gcónaí roimh do thuairimí i dtaobh leabhair na sraithe, i dtaobh na bpodchraoltaí léirmheastóireachta nó i dtaobh cúrsaí litríochta i gcoitinne - agus ní gá duit a bheith buartha faoi chúrsaí gramadaí ná faoi chaighdeán do chuid Gaeilge. Má tá aon mholtaí agat maidir leis an suíomh, cuir iad sin in iúl dúinn ar ClubLeabhar.com.