Nuachtlitir #47: Eanáir 2020

Nasc na míosa: The Green Book


Is lámhleabhar thar a bheith úsáideach é The Green Book: An Irish Trainee’s Guide to Living and Working in Brussels (& other nice European cities) atá dírithe orthu siúd ar spéis leo tréimhse oiliúna a chaitheamh in institiúid de chuid an Aontaigh Eorpaigh (AE) nó orthusan atá ag obair cheana féin i gceann de na hinstitiúidí sin.


Gluaiseacht na hEorpa In Éirinn (European Movement Ireland) a d’fhoilsigh an t-imleabhar is déanaí seo sa tsraith ríomhleabhar “The Green Book”, mar chuid den fheachtas Grad Jobs in Europe, agus is é an Coimisinéir Eorpach Phil Hogan a sheol é mí na Samhna seo caite.


Chun cóip den fhoilseachán a íoslódáil, cliceáil anseo, le do thoil.


Is eagraíocht dheonach, sheachbhrabúsach, neamhspleách é Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn atá ar an bhfód le breis is seasca bliain. Tá sé mar sprioc aici an nasc idir Éire agus an tAontas a láidriú agus níos mó Éireannach a spreagadh le gairmeacha a bhaint amach i dtíortha an AE.


Tá an Green Book roinnte ina thrí chaibidil atá lán le heolas mion atá cothrom le dáta. Pléitear an t-ullmhúchán ba chóir a dhéanamh sula dtéann duine chun na hEorpa, tá léargas ann ar an modh maireachtála i gcathracha éagsúla san Eoraip agus tugtar forléargas ar na deiseanna a bhíonn ag daoine i ndiaidh dóibh tréimhse oiliúna a dhéanamh. Tá teistiméireachtaí tríd síos sa leabhar a bhaineann le go leor gnéithe den saol agus den obair san Eoraip freisin, a scríobh iar-stagiaires agus daoine atá ag obair ag leibhéil éagsúla in institiúidí an AE.


Tá neart comhairle ar fáil sa chéad chaibidil maidir le hiarratas a chur isteach ar stage nó tréimhse oiliúna. Is cinnte go maolóidh an chaibidil seo an brú a bhaineann le cur isteach ar thréimhse dá leithéid de bhrí go bhfuil an t-eolas ar fad a bhaineann leis an bpróiseas bailithe le chéile ar bhealach simplí, soléite. Chomh maith leis sin, tá cur síos cuimsitheach sa chaibidil seo ar institiúidí agus gníomhaireachtaí na hEorpa, an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh ina measc.


Baineann Caibidil 2 le gnéithe éagsúla den saol san Eoraip: lóistín a aimsiú, cuir i gcás, cuntas bainc a oscailt, an bia, an saol sóisialta, agus ar ndóigh, saol na hoibre. Cé go bhfuil eolas sa leabhar a bhaineann le cathracha eile san Eoraip, baineann an chaibidil seo go sonrach leis an mBruiséil agus le Strasbourg.


Tá Caibidil 3 dírithe go príomha orthu siúd a bhfuil sé ar intinn acu fanacht san Eoraip i ndiaidh an stage. Tá tuairimí daoine éagsúla sa chaibidil seo maidir leis an gcinneadh mór: fanacht san Eoraip nó filleadh ar Éirinn tar éis na tréimhse oiliúna. Tá eolas ann freisin maidir le comórtais do phoist, conarthaí agus straitéisí le dul chun cinn a dhéanamh san AE agus i gcomhlachtaí príobháideacha. Tá rannóg ar leith sa chaibidil seo a bhaineann le poist teanga – rud a bheidh thar a bheith luachmhar dóibh siúd a bhfuil suim acu a bheith ag obair trí Ghaeilge.


Is acmhainn an-luachmhar é an Green Book a bhfuil an t-eolas is déanaí le fáil ann. Cé go bhfuil béim áirithe ar an mBruiséil sa leabhrán, tá neart eolais a bhaineann le cathracha eile nach í ann chomh maith. B’fhiú go mór do dhaoine ar suim leo cúrsa oiliúna a dhéanamh, nó a mbeatha a shaothrú san Eoraip, an foilseachán seo a léamh.