Nuachtlitir #47: Eanáir 2020

Dátaí tábhachtacha


Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 25 Eanáir, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.
Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220
Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 25 Eanáir 2020Measúnuithe
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall ceathrú uaire, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt28 Eanáir 2020
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin29 Eanáir 2020
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin30 Eanáir 2020

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220Ranganna Oíche Gaeilge an Earraigh
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le seacht leibhéal, trí huaire sa bhliain. Cuirfear tús le cúrsa an earraigh an tseachtain dar tosach 3 Feabhra 2020. Is i mBaile Átha Cliath, agus i gCeatharlach a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ag eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 3 Feabhra 2020Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéil 3, 4, 5, agus 6
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ag leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), leibhéal 4 (meánleibhéal 1), leibhéal 5 (meánleibhéal 2) agus leibhéal 6 (ardleibhéal 1) den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheidh na cúrsaí a reáchtálfar an t-earrach seo.
Le cois seisiúin teagaisc sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar seo agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don scrúdú ceann cúrsa.
Rogha 1: Ranganna i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 2: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 3: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Rogha 4: Ranganna beo ar líne agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Tuilleadh eolais ...
Dátaí tosaithe do rogha 1: Dé Máirt, 25 Feabhra 2020 (leibhéal 3), Dé Céadaoin, 26 Feabhra 2020 (leibhéal 4), Déardaoin, 27 Feabhra 2020 (leibhéal 5) agus Déardaoin, 27 Feabhra 2020 (leibhéal 6)Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga chomh maith. Beidh na seisiúin sin ar siúl i gceanncheathrú Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: Dé Sathairn, 1 Feabhra 2020
Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Dianchúrsa Ullmhúcháin don Agallamh Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal. Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le tamall de bhlianta anuas. Beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa ar líne ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ón am a chláraíonn siad. Cliceáil anseo le triail a bhaint as an gcúrsa sin saor in aisce.
Tuilleadh eolais ...

Rogha 1: Ranganna dhá uair an chloig i nGaelchultúr, uair sa tseachtain, idir 5 Márta agus 23 Aibreán, mar aon le foghlaim ar líne
Rogha 2: Dhá sheisiún lae sa seomra ranga agus trí sheisiún dhá uair an chloig ar líne, idir 8 Márta agus 26 Aibreán, mar aon le foghlaim ar líne.

Dátaí: 5 Márta – 23 Aibreán 2020 (Rogha 1), 8 Márta – 26 Aibreán 2020 (Rogha 2)Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:Reic
Oíche filíochta dhátheangach – bíonn filíocht, rapcheol, dánta, amhráin agus scéalta le cloisteáil ag an imeacht seo.
Tuilleadh eolais ...Imbolc 2020
Tá Imbolc 2020, comhdháil spreagúil na nGael, ar siúl an deireadh seachtaine 14–15 Feabhra 2020, san Ionad Cultúrtha, Baile Bhúirne, Co. Chorcaí. Is tionól aon lá amháin é, a thosaíonn ag 10:00am (clárú ó 9.30am), agus is féidir ticéid a cheannach do cheolchoirm a bheidh ar siúl an oíche roimh ré chomh maith. Tuilleadh eolais...

Dátaí: 14 - 15 Feabhra 2020

Ionad: Ionad Cultúrtha, Baile Bhúirne, Co. Chorcaí

Ticéid: Ar fáil anseoScoil Gheimhridh Chumann Merriman
Tionólfar Scoil Gheimhridh Merriman 2020 in Óstán Chuan na Gaillimhe (Galway Bay Hotel), Bóthar na Trá, Gaillimh, ón 31ú Eanáir go 2ú Feabhra. Is é an téama a bheidh á phlé i mbliana ná “Gaillimh Abú! Saoithiúlacht agus Cultúr na nGael.”
Tuilleadh eolais...

Dátaí: 31 Eanáir–2 Feabhra 2020

Ionad: Óstán Chuan na Gaillimhe (Galway Bay Hotel), Bóthar na Trá, GaillimhFéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2020
Beidh an Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach ar siúl i gCeatharlach ón 14-19 Aibreán agus beidh go leor imeachtaí suimiúla á reáchtáil le linn na féile sin. Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoin bhféile, mar aon le clár na féile, anseo.

Dátaí: 14–19 Aibreán 2020