Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

Ranganna Gaeilge beo ar líne Ghaelchultúir: deis iontach d'fhoghlaimeoirí ar fud an domhain


Gach samhradh cuireann Gaelchultúr fáilte roimh fhoghlaimeoirí ó gach cearn den tír chuig ranganna oíche Gaeilge ach, i mbliana, beidh deis ag níos mó daoine ná mar a bhí riamh tabhairt faoi ranganna Gaeilge linn! Den chéad uair an samhradh seo, beidh ranganna Gaeilge do dhaoine fásta á gcur ar fáil beo ar líne againn agus beidh muid ag freastal ar fhoghlaimeoirí ar fud an domhain a bhfuil suim acu tabhairt faoi ranganna Gaeilge.


Is é seo an cúrsa Gaeilge is cuimsithí riamh atá á chur ar fáil ar líne agus tá ranganna á gcur ar fáil do gach leibhéal cumais. Beidh ranganna ann atá oiriúnach do ghlantosaitheoirí, dóibhsean a bhfuil roinnt Gaeilge acu, do chainteoirí líofa agus dóibh siúd ar mian leo feabhas a chur ar chruinneas gramadaí na teanga. Beidh ranganna ar fáil ag ocht leibhéal éagsúla:


• Bunrang 1

• Bunrang 2

• Meánrang 1

• Meánrang 2

• Ardrang 1

• Ardrang 2

• Cruinneas sa Ghaeilge 1

• Cruinneas sa Ghaeilge 2

Chomh maith leis sin, cuirfear ranganna ar fáil le linn na seachtaine agus ag an deireadh seachtaine araon. Is cinnte, mar sin, go mbeidh rang ann a bheidh oiriúnach duit!


Mairfidh an cúrsa deich seachtaine agus beidh rang dhá uair an chloig lá amháin sa tseachtain agat. Cuirfear tús leis an gcúrsa an tseachtain dar tús an 25 Bealtaine. Chun freastal ar na ranganna beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda.


“Tá ranganna oíche Ghaelchultúir ag dul ó neart go neart le blianta beaga anuas agus tá lúcháir orainn go mbeidh muid in ann ranganna Gaeilge a thairiscint d’fhoghlaimeoirí ar fud an domhain anois”, a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir. “Is cuma, cé acu atá tú ag cur tús le d’aistear foghlama nó má tá tú ag iarraidh barr feabhais a chur ar do scileanna teanga, tá rang againn do gach duine, agus is bealach iontach é seo chun tairbhe a bhaint as an tréimhse seo agus muid sáinnithe sa bhaile.”


An cur chuige múinteoireachta

Tá ranganna Gaeilge do dhaoine fásta á dtairiscint ag Gaelchultúr le cúig bliana déag anois agus tá acmhainní den chéad scoth forbartha againn i gcaitheamh an ama sin. Bíonn an-bhéim ar an teanga labhartha agus cruthaítear timpeallacht foghlama atá spreagúil, spraíúil agus foghlaimeoirlárnach sna ranganna. Ní bheidh aon athrú ar an gcur chuige múinteoireachta sin agus na ranganna á dteagasc beo ar líne. Beidh múinteoirí a bhfuil ardcháilíochtaí acu ag múineadh na ranganna agus, cé nach mbeidh na foghlaimeoirí sa seomra céanna, beidh na ranganna an-idirghníomhach. Beidh neart deiseanna chun an teanga a labhairt sna ranganna - beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang agus beidh deis ag na foghlaimeoirí lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Seolfar leabhrán digiteach chuig na foghlaimeoirí roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.


Blaiseadh den Ghaeilge

Beidh deis ag an bpobal triail a bhaint as rang samplach roimh thús an chúrsa. Déanfaidh Gaelchultúr ranganna 30 nóiméad a thairiscint ar líne le blaiseadh a thabhairt den stíl mhúinteoireachta atá againn. Beidh an t-imeacht seo, Blaiseadh den Ghaeilge, beo ar líne idir 3.00pm agus 5.00pm (am na hÉireann), Dé Sathairn, 9 Bealtaine. Más mian leatsa freastal ar cheann de na ranganna samplacha seo, seol ríomhphost chuig eolas@gaelchultur.com faoi 5.00, Dé hAoine, 8 Bealtaine.


Tá eolas breise le fáil faoi na ranganna Gaeilge beo ar líne ach cliceáil anseo.Bróisiúr an chúrsa