Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

Tionól Gaeilge UCD le bheith ar siúl ar líne


Seachas Tionól Gaeilge UCD a chur ar ceal de bharr na srianta atá i bhfeidhm faoi láthair, tá cinneadh déanta ag lucht eagraithe na scoile samhraidh seo, Gaeltacht UCD/Ionad Domhanda UCD don Teanga agus don Chultúr (ar ar glaodh Bord na Gaeilge UCD roimhe seo), leagan níos giorra a chur ar fáil ar líne, idir 29 Meitheamh agus 1 Iúil. Is é téama an Tionóil i mbliana ná “An Ghaeilge i gComhthéacs Domhanda”.


Le linn an Tionóil, beidh deis ag na rannpháirtithe tabhairt faoi ranganna Gaeilge beo ar líne agus éisteacht le réimse cainteoirí spéisiúla ag labhairt faoi thopaicí éagsúla ag baint le téama na bliana seo. Is é an táille a bheidh i gceist ná €120. Chun áit a chur in áirithe, cliceáil anseo.
Rannpháirtithe ag Tionól Gaeilge UCD, 2019


I measc aoi-chainteoirí, beidh an tOllamh Kevin Scannell ó Ollscoil Saint Louis agus James Kelly ó Fhondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada (ICUF).


Déanann Gaeltacht UCD an Tionól a reáchtáil i gcomhar le Gaelchultúr agus tá an-rath tar éis a bheith air ó cuireadh tús leis in 2017. Le cois daoine as Éirinn, tá foghlaimeoirí Gaeilge as tíortha i bhfad i gcéin, Ceanada, na Stáit Aontaithe agus an Afraic Theas ina measc, tar éis freastal ar an Tionól.


“Tá díomá orainn, gan amhras, nach féidir linn an Tionól a reáchtáil in UCD féin mar a rinne muid le trí bliana anuas,” a deir Stiúrthóir Ghaeltacht UCD, Clár Ní Bhuachalla, “ach táimid ar bís anois le triail a bhaint as an múnla nua seo agus deis a thabhairt do phobal domhanda na Gaeilge an teanga a chleachtadh agus éisteacht le cainteoirí Gaeilge den scoth.


“Bhí 80 duine linn don Tionól anuraidh agus tá súil agam go mbeidh spéis ag go leor acusan a bheith linn ar líne i mbliana. Is cúis díomá é dóibhsean agus dúinne nach féidir linn teacht le chéile san ollscoil mar a rinneamar roimhe seo ach ar a laghad beidh deis againn a bheith mar phobal beag fíorúil idirnáisiúnta ar feadh cúpla lá.”


Tá Tionól Gaeilge UCD dírithe ar dhaoine fásta in Éirinn agus thar lear ar spéis leo an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach. Tá sé an-oiriúnach do mhic léinn atá ag plé leis an nGaeilge nó leis an Léann Éireannach, sa tír seo agus i dtíortha eile.


Le linn an Tionóil i mbliana, beidh ranganna teanga ar siúl ar feadh dhá uair an chloig, ó 4.00pm go 6.00pm, le linn na dtrí lá. Déanfar na ranganna seo a thairiscint ag cúig leibhéal le cinntiú go ndéanfar freastal ar dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu, mar aon leosan nach bhfuil ach beagán den teanga acu.


Beidh na seisiúin maidir leis an nGaeilge i gcomhthéacs domhanda ar siúl idir 7.00pm agus 9.00pm agus beidh rannpháirtithe an Tionóil ábalta freastal ar leagan Gaeilge nó ar leagan Béarla de gach seisiún; déanfar an plé i dteanga amháin ar dtús, ansin, tar éis sosa, sa teanga eile. Cuirfear na seisiúin seo ar fáil go heisiach do rannpháirtithe an Tionóil agus beidh deis acu ceisteanna a chur ar na haoi-chainteoirí lena linn.


Chun níos mó eolais a fháil i dtaobh Thionól Gaeilge UCD, cliceáil anseo.


Is féidir teacht ar eolas breise freisin ach teagmháil a dhéanamh le Clár Ní Bhuachalla, Stiúrthóir Ghaeltacht UCD, trí scríobh chuig gaeltacht@ucd.ie.


Aiseolas ó rannpháirtithe de chuid an Tionóil


Our tutor was excellent. Learned more in 25 hours than I did in 25 years.
A O’Connor


Teagasc den chéad scoth.
J Pietsch


I felt I learned so much in such a short time. So glad to have come back for a second year and hoping to return next year.
E Jones


I learned a lot of Irish and will continue studying it. I made contact with members of an Irish conversational group in my home town (York, England) so I can go to those sessions. It was good to meet people from many countries and backgrounds.
C Grundel


The level was perfect and the tutor was knowledgeable and did an amazing job.
A Nuÿten


This course has meant a lot to me personally as I’ve been meaning to ‘tackle’ Irish for years. All of the classes have been excellent and pitched at the correct level. Our tutor made the class fun and we had a daily ‘lashing’ of intense but informative lectures. The accommodation was very clean and near to all the facilities. An excellent course which we all hope will be repeated next year.
K Murphy


Bhí caighdeán ard san Ardrang agus bhí múinteoir den scoth againn… Bhí na léachtaí an-suimiúil ar fad agus thaitin imeachtaí na hoíche liom freisin, go háirithe an cheardlann leis an bpíobaire. Bheadh suim agam teacht thar n-ais an bhliain seo chugainn
C Hegarty


I liked the general friendliness and the good organisation. Good choice of lectures and workshops.
L Shields


Bhain mé an-taitneamh as an tseachtain. Bhí an fhoghlaim spraíúil agus suimiúil. Mo bhuíochas do gach duine.
K Fitzgerald