Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

Deiseanna fostaíochta den scoth ar fáil dóibhsean a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu


Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (DISA), an cúrsa iarchéime mór-ráchairte de chuid Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir, á thairiscint ag an institiúid den ochtú huair ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. Agus deir Stiúrthóir Oideachais an Choláiste, Éamonn Ó Dónaill, gur fiú go mór dóibhsean ar mian leo gairm a bhaint amach in earnáil na Gaeilge a leithéid de chúrsa a dhéanamh.


“Bíonn deiseanna fostaíochta den scoth ar fáil go leanúnach dóibhsean a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus is cinnte gur fiú go mór tabhairt faoi chúrsa ina ndírítear ar chruinneas gramadaí agus ar scileanna scríofa.


“I mí Feabhra, cuir i gcás, d’fhógair an Coimisiún Eorpach comórtas nua chun aistritheoirí Gaeilge a fhostú in Éirinn (ar an Ghráinsigh i gContae na Mí) agus sa Bhruiséil. Seo an chéad uair riamh, go bhfios dom, atá institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) ag fostú aistritheoirí taobh amuigh den Bhruiséil nó de Lucsamburg agus is cinneadh stairiúil é, dá bhrí sin.


“Is cúis áthais dúinne i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr go bhfuil roinnt dár gcuid mac léinn i ndiaidh post a bhaint amach in institiúidí de chuid an AE agus léiríonn sé go bhfuil toradh maith ar an infheistíocht atá déanta ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta i gcúrsaí iarchéime éagsúla le roinnt blianta anuas, ár gceann féin ina measc.


“Tá deiseanna eile ar fáil in earnáil na Gaeilge na laethanta seo chomh maith ach tá caighdeán ard Gaeilge ag teastáil i gcás go leor de na poist atá ag teacht chun cinn – agus ní leor caighdeán measartha Gaeilge sna cásanna sin.”


Tá an DISA ag Leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus maireann sé trí sheimeastar ar fad. Tá sé dírithe orthu siúd a bhfuil cumas maith sa Ghaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Le cois na ndaoine sin ar spéis leo post a bhaint amach mar aistritheoir, riarthóir nó dlítheangeolaí in institiúid de chuid an AE, tá an cúrsa oiriúnach chomh maith dóibhsean a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge.


Bíonn léachtaí agus ranganna teagaisc an chúrsa ar siúl Satharn amháin sa mhí i gceanncheathrú Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Tá go leor d’ábhar an chúrsa le fáil ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, agus dá bhrí sin is féidir le daoine as gach cearn den tír, agus as thar lear, fiú, tabhairt faoin gclár. Go dtí seo, tá mic léinn a bhí lonnaithe i dToraigh, Ciarraí, Conamara, Gaoth Dobhair, Béal Feirste, an Bhruiséil, Páras agus an Háig tar éis an cháilíocht a bhaint amach.


I mbliana arís, cuirfear scoláireacht (is é sin, an cúrsa saor ó tháillí) ar fáil do dhuine amháin de na mic léinn a bhainfidh áit amach ar an gcúrsa. Iarrtar orthusan a bhfuil suim acu cur isteach ar an scoláireacht an fhoirm chuí a chomhlánú agus í a sheoladh isteach le foirm iarratais an chúrsa. Tá an fhoirm don scoláireacht le fáil anseo agus tá foirm iarratais an chúrsa mar chuid den bhróisiúr a bhfuil teacht air anseo.


Foirm Iarratais don Scoláireacht


Beidh seisiún eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar siúl i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2 ag na hamanna agus ar na dátaí seo a leanas:

12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 16 Bealtaine
6.00–7.00pm, Dé Máirt, 18 Lúnasa
12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 22 Lúnasa

Ní gá dóibhsean ar mian leo freastal ar cheann de na seisiúin eolais thuas áit a chur in áirithe roimh ré.


Is féidir teacht ar eolas breise faoin Dioplóma freisin ar gaelchultur.com, nó is féidir glaoch ar (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com. Tá dhá spriocdháta ann d’iarratais i gcás chúrsa 2020: Déardaoin, 25 Meitheamh, nó Dé hAoine, 21 Lúnasa.