Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

Nasc na míosa: litreoir Pota Focal


Tá sé riachtanach seiceálaí litrithe a úsáid agus tú ag scríobh na Gaeilge, go háirithe má úsáideann tú an teanga go rialta i do chuid oibre. Molaimidne i nGaelchultúr dár bhfoghlaimeoirí agus dár gcuid mac léinn GaelSpell a cheannach agus a íoslódáil ach tá leagan ar líne ar fáil freisin dóibhsean nach bhfuil ag iarraidh íoc as an seiceálaí litrithe sin, ar an suíomh gréasáin Pota Focal.


Tá go leor acmhainní úsáideacha le fáil saor in aisce ar Pota Focal ach tá an leagan seo ar líne de GaelSpell ar cheann de na cinn is úsáidí ar fad. Chun an méid atá clóscríofa agat a sheiceáil, níl le déanamh agat ach é a ghreamú sa bhosca téacs atá le fáil sa rannóg dar teideal “Litreoir” ar an suíomh agus ansin cliceáil ar an bhfocal “Gabh”. Sa leathanach a osclóidh, beidh líne dhearg le feiceáil faoi na focail a bheidh litrithe go mícheart agat; cliceáil ar chlé ar cheann de na focail sin agus beidh an leagan ceart le feiceáil agat.


Is é an t-innealtóir ríomhaireachta Michal Boleslav Měchura as Poblacht na Seice a d’fhorbair an suíomh Pota Focal agus is iad na hacmhainní eile atá le fáil ar an suíomh ná:

Gluais tí
Foclóir Gaeilge → Béarla atá dírithe go príomha ar lucht foghlama na Gaeilge agus orthu siúd nach cainteoirí dúchais Gaeilge iad. Tá breis is 6,000 iontráil ann a chuimsíonn an bunstór focal is tábhachtaí sa teanga.

Gluais Beo!
Bunachar inchuardaithe de na gluaiseanna dátheangacha ar fad a foilsíodh san iris Beo! idir 2001 agus 2014. Tá breis is 200,000 iontráil ann.

Teasáras
Foclóir focal agus téarmaí Gaeilge de chiall chosúil nó ghaolmhar a bhfuil breis is 30,000 iontráil ann.

Briathra
Foclóir a thugann léiriú ar na bríonna agus ar na patrúin úsáide a bhaineann le briathra na Gaeilge.