Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

10 dtáirge a chabhróidh leatsa Gaeilge a thabhairt do do chuid páistí sa bhaile


Tá cúrsaí an tsaoil ag athrú ó lá go lá agus muid ag iarraidh dul i dtaithí ar ghnáthamh nua. Tá an-áthas orainn, áfach, gur sheol TG4 Cúla4 ar Scoil an tseachtain seo. Tabharfaidh sé sin deis do na gasúir a gcuid Gaeilge a chleachtadh le cainteoirí líofa sa Ghaeilge. Má tá tú ag lorg smaointe eile a chuideoidh leat Gaeilge a thabhairt do do chuid páistí sa bhaile, tá neart táirgí éagsúla ar siopa.ie.
A luaithe agus a thiocfaidh maolú ar na srianta atá i bhfeidhm in Éirinn agus a bheidh siopa.ie. ag feidhmiú an athuair, molaimid go láidir daoibh cuid de na táirgí Gaeilge thíos a ordú.


1. Gaschaint (Leabhar agus Dlúthdhiosca)
Leabhar 2,000 frása dóibh siúd atá ag iarraidh Gaeilge a thabhairt dá gclann. Tá dlúthdhioscaí ag dul leis an leabhar ar a bhfuil na frásaí go léir le cloisteáil sna trí chanúint. Ar na topaicí atá clúdaithe tá: Ag Éirí, Sa Charr, Béilí, Tinneas, Am Folctha, Cóisirí & Féilte, An Scoil, An Aimsir agus Cluichí.


2. Gníomhaíochtaí Gasta
Is éard atá in Gníomhaíochtaí Gasta ná leabhar gníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge don mhúinteoir bunscoile. Is féidir fótachóip a dhéanamh de na gníomhaíochtaí atá le fáil sa leabhar agus tá siad oiriúnach do dhaltaí i ranganna 3–6 i scoileanna T1 agus T2 araon. Tá fiche gníomhaíocht fíorchumarsáide in Gníomhaíochtaí Gasta ina ndírítear ar na deich dtéama atá sa churaclam Gaeilge: Mé Féin, Sa Bhaile, Bia, Siopadóireacht, An Teilifís, Caitheamh Aimsire, An Aimsir, Éadaí, An Scoil agus Ócáidí Speisialta.


3. Ainmhithe na hÉireann
Turas feasa ar ainmhithe na hÉireann don aos óg. Spreagfaidh na léaráidí gleoite ó pheann Aoife Quinn agus na fíricí bríomhara gasúir óga chun eolas a fháil ar an iora rua, an giorria, agus na hainmhithe dúchasacha uile.


4. An chéad 100 uimhir
Cé mhéad ainmhí atá sa chró? Aimsigh na crosóga mara! Cá bhfuil na ceithre bhóín Dé? Bainfidh páistí óga an‑spraoi as an leabhar dathannach seo. Tá breis is 50 cluaisín ann a chabhróidh le páistí dul i ngleic leis na huimhreacha agus leis an gcomhaireamh.


5. An tEolaí Óg
Spreagfaidh an tsraith spéisiúil seo eolaithe óga sa bhaile tríd an réimse leathan imeachtaí agus turgnamh atá le fáil ann. Ceithre leabhar ar an iomlán atá sa tsraith seo, ina gcaitear súil ar an eolaíocht i mbealaí éagsúla – an corp, uisce agus an gairdín san áireamh. Leabhar suimiúil agus spraíúil d’aon ábhar eolaí!


6. Leabhar Mór an Eolais
Is ciclipéid cothrom le dáta é an leabhar seo do léitheoirí bunscoile, ina bhfuil eolas ar an gcine daonna, ar an saol mórthimpeall orainn agus ar an domhan mór. Tá 190 leathanach d’fhíricí suimiúla agus de phictiúir lándaite ann agus tá sé roinnte ina naoi roinn: An Cholainn; Plandaí agus Ainmhithe; An Domhan; Pláinéid agus Réaltaí; An Eolaíocht agus an Teicneolaíocht; Na hEalaíona; An tSochaí ina Mairimid; An Stair; Tíortha.


7. Foclóiropedia
Leabhar bríomhar iontach a chuireann foghlaim na Gaeilge chun cinn ar bhealach úrnua. Cuireann léaráidí áille Fatti Burke beocht in eolas a hathar John, agus bíonn seoid nua le haimsiú ar gach leathanach. Túsphointe físiúil ar theanga na hÉireann atá oiriúnach do gach aoisghrúpa. Foghlaimeoidh tú do chéad mhíle focal, gheobhaidh tú eolas ar do chultúr agus bainfidh tú taitneamh as gnéithe na Gaeilge!


8. Foclóir Tosaigh
Foclóir nua pictiúrtha Béarla-Gaeilge do dhaoine óga. Taobh leis an gceannfhocal Béarla tá a mhacasamhail Gaeilge móide abairtí samplacha Gaeilge a léiríonn úsáid cheart an fhocail nó an fhrása i gcomhthéacs nádúrtha. Foghlaimeoidh páistí óga scileanna úsáideacha foclóireachta leis an leabhar seo a rachaidh chun sochair dóibh ina saol laethúil.


9. Peigín Leitir Móir
Ón bhfoireann chéanna a chuir GugalaíGug! i láthair an tsaoil, seo cnuasach álainn eile de rannta agus d’amhráin ón traidisiún i bhfoirm leabhair agus dlúthdhiosca. Trí ghlúin d’fhonnadóirí agus rannairí atá le cloisteáil ar Peigín Leitir Móir — buaiteoir chomórtas shean-nós na mban ag Oireachtas na Gaeilge, Caitlín Ní Chualáin, as Indreabhán di, agus an t-aisteoir aitheanta ón Spidéal, Peadar Ó Treasaigh, ina measc.


10. Dathaigh: An Samhradh
Sraith de leabhair dhathúcháin agus na pictiúir bunaithe ar nithe éagsúla i saol laethúil na leanaí. Tá 30 líníocht álainn le dathú ann a bhaineann leis an samhradh go sonrach. Smaoineoidh páistí ar an dea-aimsir atá os ár gcomhair agus iad ag dathú isteach na bpictiúr.