Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

Deiseanna duitse a bheith mar chuid de phobal na Gaeilge ar líne


An mbíonn deacracht agatsa teacht ar ábhar fiúntach Gaeilge ar líne? Cuireann Gaelchultúr ábhar ar fáil ar Facebook, Twitter, Instagram agus YouTube ach tá go leor dreamanna eile atá á dhéanamh sin chomh maith! Feicfidh tú roinnt moltaí thíos a chuideoidh leat a bheith mar chuid de phobal na Gaeilge ar líne agus feabhas a chur ar do chuid scileanna teanga.


1. An Ghaeilge ar Twitter
Tá pobal an-láidir ag lucht labhartha na Gaeilge ar Twitter. Dírítear ar gach gné den saol ar Twitter – cúrsaí nuachta, cuir i gcás, oideachas, spórt agus siamsaíocht – agus tá go leor daoine spéisiúla gníomhach ar an ardán. Ar ndóigh, ní mór fear grinn Ghaelchultúir @DirkVanBryn a lua agus tagairt á déanamh do dhaoine spéisiúla! Bíonn go leor díospóireachtaí ar siúl ar Twitter agus is iontach an áit é le ceisteanna faoin nGaeilge a chur ar na saineolaithe. Déan cinnte de go leanann tú na cuntais seo a leanas más mian leat fáil a bheith agat ar ábhar spéisiúil Gaeilge:

@gaelchulturteoranta

@DirkVanBryn

@Motherfocloir

@theirishfor

@tuairiscnuacht

@MiseCiara

@beopodchraoladh

@popupgaeltacht

@MiseAine

@gaeilgheansai

@bladhaire1


2. An Ghaeilge ar Instagram
Is ardán den scoth é Instagram atá lán le daoine iontacha a bhíonn ag roinnt a gcuid tuairimí agus smaointe. Bíonn íomhánna cruthaitheacha le feiceáil air agus, ar ndóigh, bíonn deis agat éisteacht le daoine ag úsáid a gcuid Gaeilge agus iad ag labhairt faoina gcuid scéalta. Déanann leithéid @muinteoirmeg a cuid scéalta a thaifeadadh i nGaeilge amháin ach cuireann sí gluais bheag le gach scéal. Ní bheidh stop leis an bhfoghlaim, mar sin, fiú agus tú ag caitheamh seal ar Instagram. Seo roinnt cuntas eile ar fiú duit féachaint orthu:

@gaelchulturteoranta

@muinteoirmeg

@muinteoirmurphy

@beopodchraoladh

@bloc_tg4

@popupgaeltacht

@molsceal

@gripswithgaeilge

@caoimhechats


3. Podchraoltaí
Bealach iontach le feabhas a chur ar do scileanna teanga ná éisteacht le Gaeilge dhúchasach. Is bealach an-mhaith iad podchraoltaí le teacht ar theanga den chineál seo agus is é an ceann is fearr linne i nGaelchultúr ná Beo ar Éigean; is breá linn go mbíonn an-chraic ag Siún, Sinéad agus Áine i gcónaí agus cúrsaí an tsaoil á bplé acu. Agus seo thíos trí mholadh eile atá againn daoibh:

Gaeilge: The Nobody Zone (RTÉ)

Motherfoclóir

Bitesize Irish Podcast


4. ranganna.com
Bealach an-mhaith le bheith mar chuid den phobal idirnáisiúnta Gaeilge ná cúrsa a dhéanamh ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com. Gach bliain, cláraíonn na mílte duine do chúrsaí ar an suíomh agus tosaíonn siad a n-aistear teanga linn.


Is suíomh é ranganna.com atá éasca a úsáid, atá cuimsitheach agus a chuireann ar do chumas Gaeilge nádúrtha úsáideach a fhoghlaim ag do luas féin. Níl a shárú le fáil ar líne.


Is féidir leat triail a bhaint as aonad samplach saor in aisce i gcás gach cúrsa le blaiseadh a fháil den mhéid atá i gceist sa chúrsa sin. Chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.