Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

Siopa.ie: Cluichí spraíúla don teaghlach ar fad


Agus an chuid is mó den domhan fós ar coraintín, táimid ar fad ag iarraidh bealaí a aimsiú le siamsaíocht a chur ar fáil dúinn féin agus dár muintir agus, dá bhrí sin, tá an-tóir ar chluichí cláir agus ar chluichí cártaí arís. A luaithe agus a thiocfaidh maolú ar na srianta atá i bhfeidhm in Éirinn agus a bheidh siopa.ie ag feidhmiú an athuair, mholfaimis go láidir daoibh cuid de na cluichí Gaeilge thíos a ordú. Go háirithe anois agus taithí agat féin agus ag do mhuintir, b’fhéidir, ar a bheith ag imirt cluichí le chéile!


1. Junior Scrabble – Puzal Ollmhór Urláir do leanaí
Is éard atá in Junior Scrabble cluiche míreanna mearaí, móide cluiche foghlamtha litrithe, móide cluichí meaitseála focal (péirí, nithe beo). Beidh an cluiche seo ina áis iontach do thuismitheoirí atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge, ar ndóigh, ach is áis í chomh maith dóibhsean ar mhaith leo cluichí nua a imirt lena bpáistí. Tá an cluiche seo inchurtha ar gach bealach lena mhacasamhail i dteangacha eile.


2. Junior Scrabble as Gaeilge
Tá dhá chluiche ar leith ar an gclár déthaobhach Scrabble seo, ionas gur féidir le páistí óga tosú leis an gcluiche “Focail agus Pictiúir” agus ansin bogadh ar aghaidh go dtí an cluiche níos casta “Dathanna agus Comhaireamh” agus iad réidh leis sin a dhéanamh.


3. Scrabble as Gaeilge
Tá éileamh mór ar Scrabble le breis is leathchéad bliain anuas. In 1948 a cuireadh ar fáil ar dtús é agus is é príomhchluiche focal an domhain anois é. Tá Scrabble cóirithe anois don Ghaeilge, agus minicíocht agus luach na litreacha i gcomhréir leis an teanga. Tá Scrabble as Gaeilge foirfe do gach Gaeilgeoir, idir chainteoirí líofa agus fhoghlaimeoirí. Scrabble as Gaeilge – an féirín is fearr!


4. Réalta an Ranga
Tá trí théama éagsúla i gceist in Réalta an Ranga: gairmeacha beatha, spórt agus ainmhithe. Tá 12 chárta ann do gach téama agus go leor cóipeanna de na cártaí ar fáil chun gur féidir le 32 foghlaimeoir an cluiche a imirt ag an am céanna.


Is acmhainn spraíúil agus luachmhar é Réalta an Ranga atá oiriúnach do dhaltaí scoile agus d’fhoghlaimeoirí fásta araon. Cuireann an cluiche deis ar fáil do lucht a imeartha cleachtadh a dhéanamh ar cheisteanna a chur agus a fhreagairt, tuiscint a fháil ar an difear atá idir an aimsir láithreach agus an aimsir ghnáthláithreach, agus stór focal úsáideach agus frásaí úsáideacha a fhoghlaim.


5. Monopoly
Taistil timpeall na hÉireann in aon lá amháin agus glac páirt sa saol gasta lasrach de dhíol agus de cheannach tithe móra, óstáin agus talaimh. An leagan Monopoly ar leith seo, as Gaeilge, tógfaidh sé tú ar thuras trí ghnéithe éagsúla de shaol na hÉireann. Mar sin de, aimsigh na háiteanna is fearr leat, caith na díslí agus cruthaigh d’impireacht féin sa leagan nua seo de Monopoly atá curtha ar fáil ag Glór na nGael.


6. Spraoi le hUimhreacha
Tá cúig phaca cárta sa chluiche seo, gach ceann acu ar théama éagsúil ag baint le huimhreacha: comhaireamh airgid, gnáthuimhreacha, daoine, dátaí agus an t-am. Cluichí “snap” atá i gceist agus is bealach an-spraíúil é seo le huimhearthacht a fhoghlaim.


7. Snap as Gaeilge
Is cluiche simplí le himirt é an cluiche Snap ach sa chluiche seo tá deis ann le focail agus litreacha a theagasc d’imreoirí óga. Is é sprioc an chluiche ná cárta le litir air a imirt, ag an am céanna le cárta leis an litir chéanna, i bhfocal (le híomhá).


8. Ardrí
Bí ar an chéad duine i bpálás an Ardrí i dTeamhair. Cluiche do 2-4. Bailigh Cártaí Sí ar an bhealach chun cabhrú leat sa chath in aghaidh naimhde an Ard-Rí. Sa bhosca tá clár imeartha, 32 chárta, 4 phíosa imeartha, dísle agus bileog rialacha.


9. Spraoi le Brí
Spraoi le Brí is aimed at increasing players’ word power through games where players have 60 seconds to explain words (nouns, adjectives, verbs, genitive phrases, proverbs and themed words) from the playing cards but without using the words themselves.


10. Crannóg

Tá an cluiche Spraoi le Brí dírithe ar dhaoine atá ag iarraidh a réimse focal sa teanga a mhéadú. Tá sé phaca cártaí sa chluiche, ar shé théama éagsúla (ainmfhocal, briathar, aidiacht, téarma sa ghinideach, seanfhocal agus téama oscailte). Tá cead aon fhocal a rá, seachas an focal atá ar an chárta féin.