Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

Dianchúrsa Ullmhúcháin d'Agallamh Gaeilge Hibernia ar fáil ar líne anois


Má tá tú tar éis cur isteach ar an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas nó fiú má tá rún agat sin a dhéanamh san am atá romhainn, seans maith go bhfuil tú ag cuimhneamh ar ullmhúchán a dhéanamh don agallamh Gaeilge. Má tá, seans go mbeidh suim agat sa Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Hibernia.


Is cúrsa ar líne é an cúrsa seo ar féidir le foghlaimeoirí tabhairt faoi ina gcuid ama féin sa bhaile, is cuma cén áit sa tír nó ar domhan ina bhfuil siad lonnaithe.


Tabharfaidh an cúrsa seo deis duit do chuid scileanna labhartha a fhorbairt agus cur leis an stór focal atá agat don agallamh. Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, roinnt mhaith blianta ó shin, b’fhéidir. Tuigeann siad go leor den teanga ach is beag deis a bhí acu í a úsáid le blianta beaga anuas.


Tá naoi n-aonad éagsúla i gceist sa chúrsa, agus tá gach ceann acu dírithe ar thopaic faoi leith a d’fhéadfadh teacht chun cinn san agallamh. Seo iad na topaicí atá le fáil sa chúrsa:

• Aonad 1: Struchtúr an Agallaimh

• Aonad 2: Cúlra agus Áit Chónaithe / An Teaghlach

• Aonad 3: An Saol Oibre

• Aonad 4: Laethanta Saoire agus Taisteal / Teangacha

• Aonad 5: Cúrsaí Oideachais agus Gairm an Mhúinteora

• Aonad 6: Stíl Mhaireachtála

• Aonad 7: Labhairt faoin Am atá Thart

• Aonad 8: Labhairt faoin Am atá Romhainn

• Aonad 9: Dá mbeinn i m’Aire Oideachais ...

Tá an bhéim ar fad sa chúrsa ar na rannpháirtithe a ullmhú le bheith in ann dul i ngleic leis na topaicí thuas san agallamh. Múintear stór focal agus frásaí úsáideacha, agus cuirtear neart comhráite samplacha ar fáil freisin. Tá comhaid fuaime ag dul le gach cuid den chúrsa go mbeidh rannpháirtithe in ann dul i dtaithí ar fhuaimeanna na teanga arís.


I ngach aon aonad freisin tugtar eolas tábhachtach maidir leis an teanga, agus tarraingítear aird na rannpháirtithe ar na peacaí marfacha, ó thaobh na teanga de, a dhéantar go minic sna hagallaimh agus ar cheart a sheachaint más féidir é.


Is féidir an cúrsa seo a cheannach, nó triail a bhaint as aonad samplach de, ach cliceáil anseo. Ós rud é gur cúrsa ar líne atá ann, is féidir é a cheannach am ar bith, agus bíonn rochtain agat air ar feadh tréimhse sé mhí ansin.