Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

Ag foghlaim na Gaeilge le ranganna.com


Ó cuireadh tús le suíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, i mí na Bealtaine 2008, tá daoine as gach cearn den domhan tar éis an acmhainn seo a úsáid le Gaeilge a fhoghlaim nó cur lena gcuid eolais ar an teanga – Shane Wagy ó Ollscoil Notre Dame ina measc. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir leis le fáil amach céard a shíl sé de na trí chúrsa atá déanta aige go dtí seo ar an suíomh.


1. Inis dúinn fút féin.
Is mise Shane Wagy agus tá mé bliain is fiche d'aois. Is as Columbus, Ohio mé ach tá mé i mo chónaí in South Bend, Indiana mar go bhfuil mé ag freastal ar Ollscoil Notre Dame. Tá mé ag déanamh staidéir ar an ngnó anailíseach agus ar an nGaeilge mar mhionábhar. Is maith liom a bheith ag rince i m’am saor; is rinceoir Gaelach mé agus téim chuig comórtais in Éirinn ar nós Oireachtas Rince na Cruinne gach bliain.


2. Cathain a thosaigh tú a fhoghlaim na Gaeilge?
Thosaigh mé a fhoghlaim na Gaeilge i mí Eanáir 2018 agus mé sa chéad bhliain in Ollscoil Notre Dame.
Campas Ollscoil Notre Dame, áit ar thosaigh Shane Wagy a fhoghlaim na Gaeilge

3. Cén fáth ar bheartaigh tú an Ghaeilge a fhoghlaim?
Bheartaigh mé an teanga a fhoghlaim mar gur tógadh mé le cultúr na hÉireann agus cheap mé go mbeadh sé an-spéisiúil í a fhoghlaim. D’inis cara de mo chuid dom faoi Roinn Theanga agus Litríocht na Gaeilge in Notre Dame, mar sin thosaigh mé a fhoghlaim na Gaeilge ansin.


4. Cén chaoi ar aimsigh tú ranganna.com? An raibh aon rud cloiste agat faoi na cúrsaí roimh ré?
Níor chuala mé faoi ranganna.com roimh Notre Dame. Úsáideann mo mhúinteoirí é mar áis teagaisc.


5. Inis dúinn faoi na cúrsaí atá déanta agat ar ranganna.com.
Rinne mé trí chúrsa ar ranganna.com thar na blianta: Gaeilge gan Stró! – Beginners Level, Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level, agus Gramadach gan Stró!. D’úsáid mé na leabhair féin agus na leaganacha ar líne chomh maith. D’fhoghlaim mé faoi ábhair éagsúla – an teaghlach, mar shampla, cúrsaí oideachais, siopadóireacht, teangacha, agus tinneas – agus d’fhoghlaim mé go leor gramadaí freisin. Chabhraigh na cúrsaí seo go mór liom le mo chuid Gaeilge.


6. Cén fhad a chaith tú ag déanamh staidéir ar ábhar na gcúrsaí?
Chaith mé isteach agus amach ar cheithre mhí ar gach cúrsa.


7. Céard iad na gnéithe de na cúrsaí is mó a thaitin leat?
Bhain mé taitneamh as na comhráite idir daoine difriúla. Chabhraigh na comhráite seo liom mo chuid abairtí féin a chruthú agus chabhraigh siad liom tuiscint a fháil ar chomhréir na Gaeilge. Bhain mé taitneamh as na cleachtaí freisin; bhí siad dúshlánach ach chabhraigh siad liom an méid a d'fhoghlaim mé a chur i bhfeidhm.


Bhain mé an-taitneamh as na gnéithe idirghníomhacha, as an ábhar fuaime go háirithe. Bhí sé an-suimiúil canúintí éagsúla a chloisteáil agus chabhraigh na fuaimeanna liom foghraíocht na Gaeilge a fhoghlaim.


8. Cén chaoi ar chuir tú an méid a d'fhoghlaim tú i bhfeidhm?
Ó thosaigh mé a fhoghlaim na Gaeilge ar ranganna.com, bhí go leor deiseanna agam an Ghaeilge a úsáid. D’oibrigh mé le Fiontar agus Scoil na Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath an samhradh seo caite, mar shampla. Chaith mé an chéad chuid den intéirneacht i mbun oibre ar gaois.ie ag tiomsú téacsanna don chorpas aonteangach. Tugadh an deis dom dul go dtí an Chartlann Náisiúnta chun taighde a dhéanamh ar ábhar an Ghúim níos déanaí san intéirneacht chomh maith. Bhí mé ag scríobh agus ag labhairt na Gaeilge gach lá. Tar éis na hintéirneachta, chuaigh mé go Dún na nGall chun mo chuid Gaeilge a chleachtadh in Oideas Gael ar feadh cúpla seachtain. D’fhreastail mé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i mbliana don seimeastar agus d’úsáid mé mo chuid Gaeilge i nGaillimh freisin!


9. Cén cúrsa Gaeilge ba mhaith leat a dhéanamh amach anseo?
Ba bhreá liom an cúrsa Tusa agus do Ríomhaire a dhéanamh ar ranganna.com mar ceapaim go bhfuil a leithéid an-tábhachtach sa lá atá inniu an.


10. An molfá ranganna.com mar áis foghlama?
Mholfainn é mar áis foghlama, cinnte. Tháinig feabhas mór ar mo chuid Gaeilge mar gheall ar ranganna.com!