Nuachtlitir #49: Iúil 2020

Amhrán na míosa: Táimse im’ chodladh


Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.


Is é an t-amhrán atá againn daoibh an mhí seo ná Táimse im’ chodladh’ ón amhránaí cáiliúil Corcaíoch Iarla Ó Lionáird. Tá an t-amhrán seo le fáil ar an albam Invisible Fields (2005) ach seo leagan ó tsraith theilifíse The Highland Sessions, a craoladh in 2005. Is aisling é an t-amhrán seo ón 18ú haois agus, mar a tharlaíonn i gcónaí sa chineál seo dáin, tagann spéirbhean álainn, arb í pearsanú na hÉireann í, chuig an bhfile agus é ina chodladh agus déanann sí gearán faoin chruachás ina bhfuil na Gaeil.

Tráthnóinín déanach i gcéin cois leasa dom,Late one afternoon I was far away by a fairy fort,
Táimse im’ chodladh is ná dúistear mé.I’m asleep and let me not be awoken.
Sea do dhearcas lem’ thaobh an spéirbhean mhaisiúil,I saw by my side the beautiful maiden,
Táimse im’ chodladh is ná dúistear mé. I’m asleep and let me not be awoken.
Ba bhachallach péarlach, ó dréimreach barrchasCurled, pearly, wavy, ringleted
A carnfholt craobhach ag titim léi ar
ballchrith,
Was her flowing mass of hair, falling from her in a tremble,
Is í ag caitheamh na saighead trím’ thaobh do chealg
mé,
And she was throwing arrows through my side that wounded me,
Táimse im’ chodladh is ná dúistear mé. I’m asleep and let me not be awoken.

Is mó buachaillín óg a tógadh go ceannasach,Many young boys were taken forcefully,
Táimse im’ chodladh is ná dúistear mé. I’m asleep and let me not be awoken.
Do cuireadh le forneart anonn thar farraige,They were sent violently overseas,
Táimse im’ chodladh is ná dúistear mé. I’m asleep and let me not be awoken.
Go bhfeicead an lá a mbeidh ár ar Shasanaigh,May I see the day when the English are slaughtered,
Ughaim ar a ndroim is iad ag treabhadh is ag branar dúinn.A harness of their backs as they plough and till for
us.
Gan mise a bheith ann mura dtéanam an maide
leo,
And let me not be there if I don’t get to lay into them with a stick,
Táimse im’ chodladh is ná dúistear mé.I’m asleep and let me not be awoken.