Nuachtlitir #49: Iúil 2020

Tús á chur le ranganna beo ar líne arís san fhómhar


An samhradh seo, tá níos mó daoine ag glacadh páirt i ranganna beo ar líne le Gaelchultúr ná mar a d’fhreastail orthu i mBaile Átha Cliath riamh roimhe seo. Is é an chúis leis an mborradh seo ná go bhfuil ranganna oíche beo ar líne á dtairiscint againn den chéad uair riamh agus tá an-tóir ar na ranganna in Éirinn agus thar lear. Tugadh deis do phobal na Gaeilge i ngach cearn den domhan páirt a ghlacadh sna ranganna agus cur lena gcuid scileanna Gaeilge agus, i ranganna an tsamhraidh seo, cuireadh fáilte roimh fhoghlaimeoirí ó Wimbledon go Minneapolis, ó Bangor go Nua Eabhrac agus ó áiteanna chomh fada i gcéin le Kuala Lumpur!An bhfuil an-spéis agatsa sa Ghaeilge, ach an duine tú nach raibh deis aige riamh í a fhoghlaim i gceart? An bhfuil tú ag iarraidh a bheith in ann níos mó cabhrach a thabhairt do do chuid páistí leis an obair bhaile Ghaeilge? An duine tú a thuigeann go leor den teanga ach nach bhfuil an mhuinín nó an deis aige le comhrá ceart a dhéanamh? An bhfuil tú líofa go leor ach ag iarraidh cur le do stór focal, le do thuiscint ar an ngramadach agus le do chuid scileanna cainte? Déanann daoine ranganna Gaeilge le Gaelchultúr ar go leor cúiseanna éagsúla, agus tá cúrsaí againn le freastal ar gach leibhéal cumais agus líofachta, ó ghlantosaitheoirí go cainteoirí líofa. Agus anois, is cuma cén áit a bhfuil tú ar chlár an domhain, beidh tú in ann freastal ar rang Gaeilge linn.


De bhrí go bhfuil cur chuige éifeachtach múinteoireachta i gceist i ngach cúrsa agus siollabas suimiúil atá bainteach le saol na bhfoghlaimeoirí, agus de bhrí go bhfuil taithí fhairsing agus ardcháilíochtaí ag na múinteoirí a bhíonn i mbun na ranganna, bíonn eispéireas foghlamtha an-dearfach ag na rannpháirtithe agus déanann siad an-dul chun cinn i dtimpeallacht spreagúil, fhoghlaimeoirlárnach. Cuirtear ar a suaimhneas iad sna ranganna ón tús agus spreagtar iad le bheith ag foghlaim ag leibhéal agus ag luas a oireann dóibh féin.


Cuirfear tús leis an gcéad téarma eile de ranganna oíche Ghaelchultúir an tseachtain dar tosach 21 Meán Fómhair 2020. Mairfidh an cúrsa deich seachtaine agus chun páirt a ghlacadh sna ranganna ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Beidh ranganna ar fáil ag na leibhéil seo a leanas:

• Bunrang 1

• Bunrang 2

• Meánrang 1

• Meánrang 2

• Ardrang 1

• Ardrang 2

• Cruinneas sa Ghaeilge 1

• Cruinneas sa Ghaeilge 2


Tá eolas breise le fáil faoi ranganna Gaeilge an fhómhair ach cliceáil anseo. Is féidir bróisiúr na ranganna a íoslódáil anseo.