Nuachtlitir #49: Iúil 2020

Cúrsaí EPV ar líne: Deis iontach do mhúinteoirí bunscoile feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge


Tá cúrsaí EPV ar líne á dtairiscint ag Gaelchultúr arís an samhradh seo agus beidh deis ag múinteoirí bunscoile na tíre cur lena gcuid scileanna Gaeilge agus laethanta EPV a thuilleamh ag an am céanna. Tá an-ráchairt ar na cúrsaí seo agus tá níos mó ná 8500 clárúchán orthu ó cuireadh tús leo in 2009.


Tá na cúrsaí Gaeilge seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile agus tá réimse leathan cúrsaí á gcur ar fáil againn chun cuidiú leo cur lena scileanna sa teanga. Tugtar straitéisí samhailteacha dóibh chun páistí a spreagadh le dul i mbun spraoi trí mheán na Gaeilge agus tugtar smaointe maidir le gníomhaíochtaí taitneamhacha don seomra ranga. Tá cúrsaí gramadaí á dtairiscint againn freisin ag trí leibhéal éagsúla (bunleibhéal, meánleibhéal agus ardleibhéal) dóibhsean ar mian leo barr feabhais a chur ar an tuiscint atá acu ar chúrsaí gramadaí agus ar a gcuid scileanna scríofa. Is cúrsaí praiticiúla iad seo agus leagtar béim ar na gnéithe is lárnaí den ghramadach agus ar nithe a thagann chun cinn go minic sa seomra ranga.


Déanann na rannpháirtithe an cúrsa ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, áit a bhfuil ábhar den scoth, atá bunaithe ar an méid atá i gcuraclam an chórais oideachais, ar fáil do na rannpháirtithe. De bhrí gur cúrsaí ar líne iad seo, is féidir leis na rannpháirtithe a n-amchlár féin a leagan amach bunaithe ar a sceideal agus logáil isteach ag pé am atá oiriúnach dóibh féin. Tá na cúrsaí seo in oiriúint do tháibléid agus do ghutháin chliste chomh maith le ríomhairí traidisiúnta, mar sin is cuma cén t-am den lá atá i gceist nó cén áit a bhfuil siad ar domhan, beidh rannpháirtithe in ann dul i mbun foghlama. Cé gur cúrsaí ar líne iad, bíonn deiseanna ag na rannpháirtithe a gcuid smaointe agus a dtaithí féin a roinnt lena chéile i bhfóraim na gcúrsaí freisin.“Tá an-áthas orainn go bhfuil muid in ann tacú le múinteoirí bunscoile na tíre cur lena gcuid scileanna sa teanga, agus go bhfuil muid in ann smaointe praiticiúla chun an Ghaeilge a úsáid ar bhealach spraíúil sa seomra ranga a roinnt leo,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir. “Tá aiseolas thar a bheith dearfach faighte againn faoi na cúrsaí EPV i gcaitheamh na mblianta agus filleann múinteoirí bliain i ndiaidh bliana chun tabhairt faoi chúrsaí eile linn. Is cúis bhróid é dúinne go bhfuil múinteoirí níos muiníní agus iad ag múineadh na Gaeilge tar éis dóibh an cúrsa a chríochnú agus go bhfuil tionchar na gcúrsaí le feiceáil i seomraí ranga ar fud na tíre.”


Tá aitheantas ag na cúrsaí ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus dá bhrí sin, is féidir le múinteoirí bunscoile suas le 5 lá EPV a thuilleamh uathu. De réir rialacha na Roinne maidir le cúrsaí ar líne, tabharfar trí lá EPV do rannpháirtithe a chríochnóidh cúrsa amháin ar líne, ceithre lá EPV dóibhsean a chríochnóidh dhá chúrsa ar líne agus cúig lá EPV dóibh siúd a chríochnóidh trí chúrsa ar líne. Ní mór an cúrsa/na cúrsaí a dhéanamh idir an 1 Iúil 2020 agus an 23 Lúnasa 2020 chun an tSaoire Phearsanta Bhreise seo a thuilleamh. Is é €69 an táille atá ar gach cúrsa ach má cheannaíonn tú dhá chúrsa, gheobhaidh tú an tríú cúrsa saor in aisce.


Tá liosta de na cúrsaí EPV go léir le fáil thíos. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na cúrsaí EPV, chun triail a bhaint as aonad samplach nó chun an cúrsa a chur in áirithe, cliceáil ar an teideal cuí.

Cluichí Cainte don Rang Gaeilge Bunscoile

Acmhainní Cumarsáide don Rang Gaeilge Bunscoile

Físchúrsa Gramadaí do Mhúinteoirí Bunscoile

Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 1 agus 2

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6

Bunchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile

Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile

Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile


Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi chúrsaí EPV Ghaelchultúir anseo.