Nuachtlitir #49: Iúil 2020

Deiseanna Duitse: tús á chur leis an dara sraith agallamh go luath


Beidh Gaelchultúr ag cur tús leis an dara sraith agallamh ar Facebook Live dar teideal ‘Deiseanna Duitse’ sna seachtainí atá romhainn. I measc na n-aíonna a bheidh ag labhairt linn tá Eimear Ní Bhroin, Oifigeach Gnóthaí Teanga le hIonadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, Míchéal Ó Conaire, Príomhoifigeach sa Roinn Cultúir, Ealaíon, Meán, Turasóireachta, Spóirt agus Gaeltachta, Féilim Borland, Oifigeach Feidhmiúcháin sna Coimisinéirí Ioncaim, a bhíonn ag plé le teicneolaíocht an aistriúcháin, agus Vivien Uíbh Eachach, Príomh-Aistritheoir Rannóg an Aistriúcháin. Cuirfear agallamh ar réimse aíonna eile atá ag obair in earnáil an aistriúcháin nó atá ag plé le tionscadail ina bhfuil an bhéim ar chruinneas agus ar an bhfocal scríofa le linn na sraithe. Is iad Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, Eimear Ní Chinnéide, Léachtóir le Gaeilge, agus Derek O’Brien, an Bainisteoir Oideachais, láithreoirí na sraithe.


“An sprioc atá leis an chlár seo ná an pobal a chur ar an eolas faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge,” a deir Éamonn Ó Dónaill, “agus daoine a spreagadh le feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga chun gur féidir leo na deiseanna sin a thapú. D’éirigh go hiontach leis an chéad sraith anuraidh agus tá sé i gceist againn tógáil air sin i mbliana.


“I ngach clár, beidh mé féin nó duine de mo chomhghleacaithe ag labhairt le daoine atá ag obair i bpoist ina bhfuil an bhéim ar ardscileanna teanga agus beidh deis acusan a bheidh ag féachaint ar na craoltaí ceisteanna a chur ar na haíonna. Tá go leor deiseanna ag teacht chun cinn na laethanta seo ach braithim nach bhfuil muidne i saol na Gaeilge rómhaith ag scaipeadh an eolais faoi na deiseanna sin agus is iarracht í an tsraith ‘Deiseanna Duitse’ dul i ngleic leis an deacracht áirithe sin. Anuraidh, d'amharc breis agus 30,000 duine ar chláir na chéad sraithe ar ár leathanach Facebook agus caithfidh mé a rá gur chúis áthais é sin dúinn.”


Cuirfear eolas ar fáil go rialta ár leathanaigh Facebook, Twitter agus Instagram faoi chláir na sraithe, mar sin is fiú dóibhsean ar mian leo a bheith ar an eolas faoi dheiseanna fostaíochta i saol na Gaeilge súil a choimeád ar na meáin sin.


Tá na hagallaimh ar fad a rinneadh go dtí seo le feiceáil ar chainéal Youtube Ghaelchultúir nó ar ár leathanach Facebook agus tá na mílte duine tar éis breathnú orthu. Bhreathnaigh os cionn 7,000 duine ar an agallamh a rinneadh le hAislínn McCrory, mar shampla, atá ina Ceann Gníomhach ar Aonad na Gaeilge in Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin sa Coimisiún Eorpach. Tá an t-agallamh áirithe sin le feiceáil thíos: