Nuachtlitir #49: Iúil 2020

Cúrsaí EPV ar líne: Agallamh le hAogán Ó Loingsigh


Tá Aogán Ó Loingsigh ina mhúinteoir bunscoile le hocht mbliana anuas i nGaelscoil Chnoc Liamhna i mBaile Átha Cliath. Tá sé tar éis tabhairt faoi chúrsaí EPV Ghaelchultúir gach samhradh le roinnt blianta anuas. Rinne sé trí chúrsa anuraidh - Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile, Físchúrsa Gramadaí do Mhúinteoirí Bunscoile agus Áiseanna Teicneolaíochta Gaeilge don Seomra Ranga. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir leis le déanaí lena chuid tuairimí faoi na cúrsaí ar ranganna.com a fháil.


1. Cén fáth ar bheartaigh tú cúrsaí EPV a dhéanamh ar ranganna.com?
Tá taithí agam ar an suíomh idirlín agus an chaoi a reáchtáiltear na cúrsaí. Déanaimse na cúrsaí céanna cruinnis beagnach gach uile bhliain mar thraenáil Ghaeilge, ar bhealach, chun mo chuid Gaeilge féin a fheabhsú.


2. Cad a shíleann tú de na cúrsaí?
Tá siad leagtha amach go maith, go soiléir agus go proifisiúnta. Bhíos in ann iad a chríochnú sa bhaile mé féin, d’fhoghlaimíos an-chuid agus níor chuir sé isteach ar mo chuid gnáthchúraimí laethúla ná dualgais teaghlaigh.


3. Cén chaoi ar éirigh leat na nithe a d’fhoghlaim tú sna cúrsaí a chur i bhfeidhm sa seomra ranga?
Ar an gcéad dul síos, braithim i bhfad níos fearr ionam féin ar scoil nuair a bhíonn muinín agam as mo chuid cruinnis sa Ghaeilge agus is mór an chabhair iad na cúrsaí cruinnis ar an dóigh sin. Anuas air sin, bíonn ceisteanna an chúrsa i gcónaí bunaithe ar conas a chruthófá ceacht scoile bunaithe ar ábhair an chúrsa. Bíonn cluichí gramadaí áisiúil i gcónaí, go háirithe sna hardranganna.


4. Céard iad na gnéithe de na cúrsaí ar ranganna.com is mó a thaitníonn leat?
Bím gnóthach sa bhaile le mo pháistí féin le linn na laethanta saoire, níos gnóthaí fiú ar bhealach ná i rith na bliana. Ní bhím riamh in ann freastal ar na cúrsaí seachtaine a bhíonn ar fáil dá bharr. Is maith liom an córas atá curtha i bhfeidhm ar ranganna.com. Is maith liom go bhfuil na cúrsaí as Gaeilge acu agus go ndíríonn siad ar fhoghlaim na Gaeilge agus ar mhúineadh na Gaeilge.


5. An molfá cúrsa ar ranganna.com do dhaoine eile?
Mholfainn cinnte, agus molaim i gcónaí sa seomra foirne.


6. An bhfuil sé i gceist agat cúrsa eile a dhéanamh ar ranganna.com i mbliana?
Tá. Tar éis dom an Meánchúrsa Cruinnis a dhéanamh anuraidh, bainfidh mé triail as an ardchúrsa i mbliana.


7. Cad iad na pleananna atá agat don chuid eile den samhradh?
Níl mórán pleanáilte agam i ndáiríre. Téim siar go Corca Dhuibhne go tigh mo sheanmháthar de ghnáth ar feadh tamaillín le mo chlann agus mo rothar. Bíonn go leor craic agus ceoil againn ann agus is deas an rud é tréimhse shamhraidh a chaitheamh sa Ghaeltacht.


Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi chúrsaí EPV Ghaelchultúir ach cliceáil anseo.