Nuachtlitir #49: Iúil 2020

Nasc na míosa: Le Ceangal


Cé go bhfuil maolú ag teacht de réir a chéile ar na srianta ar fad a cuireadh i bhfeidhm le roinnt míonna anuas, is cosúil nach bhfillfimid ar an saol mar a bhí go ceann tamall eile. B’fhéidir go mbeadh sé deacair ar go leor daoine aon rud dearfach a rá faoin tréimhse seo, ach nach bhfuil an t-ádh orainn ar bhealach go bhfuilimid ag maireachtáil i ré na teicneolaíochta – rud a fhágann go raibh go leor bealaí éagsúla againn le teagmháil a dhéanamh lenár muintir agus lenár gcairde? Tá an chuid is mó de mhuintir na hÉireann ina saineolaithe anois ar Zoom agus a leithéidí agus cá bhfios cé mhéad tráth na gceist ar líne a reáchtáladh ó bhí mí an Mhárta ann!


Agus is ar Zoom a tharlaíonn eachtraí na sraithe nua Le Ceangal, a cuireadh ar fáil ar líne ag deireadh mhí an Mheithimh. Is scéal grá é seo a thiteann amach le linn na dianghlasála agus ina léirítear cuid de na buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineann le forbairt caidrimh nua ar líne. Baineann an scéal le hAoife agus Declan, atá léirithe go spleodrach ag Eva-Jane Gaffney agus Eoin Ó Dubhghaill, a thosaigh caidreamh úrnua ag tús na bliana agus atá ag iarraidh an bheocht a choinneáil sa chaidreamh sin agus iad i bhfad óna chéile. Beimid ar fad in ann gnéithe éagsúla den scéal seo a aithint inár saol féin – an bheirt ag streachailt leis an teicneolaíocht, cuir i gcás, nó na cora ar fad atá ina scéal grá.Rinneadh an tsraith ar fad a thaifeadadh laistigh de thrí lá ag buaicphointe an víris in Éirinn agus níor oibrigh ach seisear uirthi san iomlán. Ag labhairt dó le Nuachtlitir Ghaelchultúir, dúirt Ó Dubhghaill go raibh air a chuid smididh agus éadaí féin a ullmhú don chlár, ós rud é go raibh an fhoireann scaipthe ar fud na hÉireann.


“Tá sé ar cheann de na criúnna is fearr ar oibrigh mé leis riamh. Bhí trí nó ceithre phost éagsúla ag gach duine agus d’fhoghlaim mé go leor scileanna nua mar gheall air sin.”


Is clár ar leith é seo, ní hamháin mar gheall ar scoth na haisteoireachta a bheith le feiceáil ann ach mar gheall ar na dúshláin a bhí le sárú ag an bhfoireann chun é a chur i gcrích. Is clár é atá “barrúil, ach brónach agus réalaíoch ag an am céanna”, a deir Eoin. Cé nach bhfaighimid ach blaiseadh beag de phearsantachtaí na gcarachtar sna heipeasóidí gearra, tá sé an-éasca bá a bheith agat leo.


Is féidir teacht ar na heipeasóidí uile ar chainéal Youtube BlocTG4 anseo nó ar sheinnteoir TG4 anseo. Molaimid go láidir daoibh breathnú orthu!