Nuachtlitir #49: Iúil 2020

Oíche Chultúir le Gaelchultúr


I mbliana, beidh cuma an-difriúil ar Oíche Chultúir, a bheidh ar siúl ar an 18 Meán Fómhair. Le cois na ngnáthimeachtaí a eagraítear mar chuid den oíche speisialta seo go hiondúil, beidh go leor imeachtaí á reáchtáil ar líne den chéad uair, ceann Ghaelchultúir, Blaiseadh den Ghaeilge, ina measc.


An sprioc a bhaineann leis an imeacht seo de chuid Ghaelchultúir ná deis a thabhairt do na rannpháirtithe blaiseadh a fháil den stíl teagaisc a úsáidimid agus tuairim a thabhairt dóibh cén leibhéal ar cheart dóibh tabhairt faoi más spéis leo rang oíche a dhéanamh linn. Is imeacht saor in aisce é seo, dála gach ceann a reáchtáiltear le linn Oíche Chultúir.


Trí rang shamplacha a bheidh á dtairiscint againn le linn Blaiseadh den Ghaeilge agus mairfidh siad leathuair an chloig an ceann. Seo an sceideal a bheidh i gceist:

7.00pm: Bunrang 1

7.30pm: Bunrang 2

8.00pm: Meánrang 1

Beidh fáilte roimh chách chuig Blaiseadh den Ghaeilge. Más duine tú atá ag smaoineamh le fada ar thabhairt faoi chúrsa Gaeilge, nó má tá tú in amhras faoi ranganna Gaeilge a thosú as an nua, nó fiú mura bhfuil tú cinnte cá háit le tosú, is cinnte go mbainfidh tú taitneamh agus tairbhe as an imeacht seo. Is deis iontach é Blaiseadh den Ghaeilge le haithne a chur ar roinnt dár gcuid múinteoirí spreagúla, a bhfuil an-taithí acu ar an teagasc ar líne. Beidh tú ábalta bualadh le foghlaimeoirí eile, ceisteanna a chur ar an múinteoir agus léargas a fháil ar an gcur chuige idirghníomhach teagaisc a mbainimid úsáid as.


Chun freastal ar cheann de ranganna Blaiseadh den Ghaeilge, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de, ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Chun áit a chur in áirithe, seol ríomhphost chuig eolas@gaelchultur.com faoi 5.00pm, Dé hAoine, 18 Meán Fómhair, agus luaigh an leibhéal ar mhaith leat freastal air.Ná bí buartha mura mbeidh tú ar fáil chun freastal ar Bhlaiseadh den Ghaeilge ar Oíche Chultúir: beidh imeacht den chineál céanna á reáchtáil againn Dé Sathairn, 12 Meán Fómhair. Déanfar ranganna a thairiscint ag sé leibhéal le linn an imeachta sin, mar sin beidh sé breá oiriúnach do dhaoine atá ag iarraidh tabhairt faoi rang níos dúshlánaí. Tá sceideal iomlán an imeachta le fáil ar leathanach 3 de bhróisiúr ranganna beo ar líne Ghaelchultúir – cliceáil anseo chun é a íoslódáil. Chun áit a chur in áirithe, seol ríomhphost chuig eolas@gaelchultur.com faoi 5.00pm, Dé hAoine, 11 Meán Fómhair, agus luaigh an leibhéal ar mhaith leat freastal air.


Beidh an t-eolas is déanaí maidir le hOíche Chultúir agus leis an imeacht ar an 12 Meán Fómhair ar fáil ar gaelchultur.com, agus ar ár gcuntais Facebook, Twitter agus Instagram.