Nuachtlitir #49: Iúil 2020

Dátaí tábhachtacha


Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:


Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht ar líne saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, an 12 Meán Fómhair. Idir 3.00pm agus 5.00pm (am na hÉireann) ar an lá sin déanfaidh Gaelchultúr ranganna 30 nóiméad a thairiscint ar líne le blaiseadh a thabhairt den stíl mhúinteoireachta atá againn. Más maith leatsa freastal ar cheann de na ranganna samplacha sin, seol ríomhphost chuig eolas@gaelchultur.com faoi 5.00pm, Dé hAoine, an 11 Meán Fómhair.


Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Am agus dáta: Idir 3.00pm agus 5.00pm, Dé Sathairn, 12 Meán Fómhair 2020Oíche Chultúir ar Líne - Blaiseadh den Ghaeilge le Gaelchultúr
Tá an-áthas orainn go mbeimid ag glacadh páirte in Oíche Chultúir arís i mbliana. Más duine fásta tú atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim, beidh tú in ann freastal ar rang 30 nóiméad ar líne ar an oíche. Reáchtálfar na ranganna sin ar Zoom i mbliana mar sin is cuma cá háit ar domhan a bhfuil tú – beidh spás ann duit!
Is féidir clárú don oíche agus sceideal na ranganna a fheiceáil anseo nó trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaelchultur.com.


Am agus dáta: Idir 7.00pm agus 8.30pm (am na hÉireann), Dé hAoine, 18 Meán Fómhair 2020Ranganna Oíche Gaeilge an Fhómhair
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag ocht leibhéal éagsúla, trí huaire sa bhliain. Beidh ranganna oíche an fhómhair á reáchtáil go hiomlán ar líne againn i mbliana. Cuirfear tús le cúrsa an fhómhair an tseachtain dar tosach 21 Meán Fómhair 2020.


Tuilleadh eolais anseo.

Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 21 Meán Fómhair 2020Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéil 3, 4, 5, agus 6
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ag Leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), Leibhéal 4 (meánleibhéal 1), Leibhéal 5 (meánleibhéal 2) agus Leibhéal 6 (ardleibhéal 1) den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí atá na cúrsaí sin.
Le cois seisiúin teagaisc beo ar líne, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar sin agus iad ag ullmhú do na ranganna beo ar líne agus don bhéaltriail ceann cúrsa. Mairfidh an cúrsa 15 seachtaine agus beidh rang dhá uair an chloig ann gach seachtain.


Beidh tuilleadh eolais ar gaelchultur.com go luath.


Dátaí tosaithe:
Dé Máirt, 13 Deireadh Fómhair 2020 (Leibhéal 3)
Dé Céadaoin, 14 Deireadh Fómhair 2020 (Leibhéal 4)
Déardaoin, 15 Deireadh Fómhair 2020 (Leibhéal 5)
Déardaoin, 15 Deireadh Fómhair 2020 (Leibhéal 6)Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Déanfaidh na rannpháirtithe an cúrsa seo go hiomlán ar líne i mbliana, agus beidh meascán de ranganna beo ar líne agus staidéar neamhspleách i gceist.


Tuilleadh eolais anseo.
Dáta tosaithe: Dé hAoine, 25 Meán Fómhair 2020Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:Oíche Chultúir
Beidh scoth an chultúir le blaiseadh in ionaid éagsúla timpeall chathair Bhaile Átha Cliath agus go leor áiteanna éagsúla ar fud na tíre Dé hAoine, an 18 Meán Fómhair, agus Oíche Chultúir 2020 á ceiliúradh.

Tuilleadh eolais anseo.
Dáta: Dé hAoine, 18 Meán Fómhair 2020Biongó Teaghlaigh
Tá ag éirí go maith le Gaeil na tíre imeachtaí a chur ar siúl in ainneoin na srianta ar fad atá i bhfeidhm le roinnt míonna anuas. Beidh oíche spleodrach eile á réachtáil ag Glór na nGael ag tús mhí Lúnasa do theaghlaigh timpeall na tíre. Reáchtálfar cluiche Biongó Teaghlaigh ar Zoom ar an gCéadaoin, an 5 Lúnasa agus beidh neart duaiseanna le buachan ar an oíche. Coinnigh súil ar a leathanach Facebook chun níos mó eolais a fháil.

Dátaí: 7.00pm, Dé Céadaoin, an 5 Lúnasa