Nuachtlitir #50: Nollaig 2020

Dátaí tábhachtacha


Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, an 23 Eanáir, ar líne. Idir 3.00pm agus 5.00pm (am na hÉireann) ar an lá sin déanfaidh Gaelchultúr ranganna 30 nóiméad a thairiscint ar líne le blaiseadh a thabhairt den stíl mhúinteoireachta atá againn. Más maith leatsa freastal ar cheann de na ranganna samplacha sin, seol ríomhphost chuig eolas@gaelchultur.com faoi 5.00pm, Dé hAoine, an 22 Eanáir.


Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Am agus dáta: Idir 3.00pm agus 5.00pm, Dé Sathairn, 23 Eanáir 2021Ranganna Oíche Gaeilge an Earraigh
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag ocht leibhéal éagsúla, trí huaire sa bhliain. Beidh ranganna oíche an earraigh á reáchtáil go hiomlán ar líne againn i mbliana. Cuirfear tús le cúrsa an earraigh an tseachtain dar tosach 1 Feabhra 2021.


Tuilleadh eolais anseo.

Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 1 Feabhra 2021Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéil 3, 4, 5, agus 6
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ag Leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), Leibhéal 4 (meánleibhéal 1), Leibhéal 5 (meánleibhéal 2) agus Leibhéal 6 (ardleibhéal 1) den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí atá na cúrsaí sin.
Le cois seisiúin teagaisc beo ar líne, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar sin agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don bhéaltriail ceann cúrsa. Mairfidh an cúrsa 15 seachtaine agus beidh rang dhá uair an chloig ann gach seachtain.


Tuilleadh eolais i mbróisiúr an chúrsa, anseo.


Dátaí tosaithe (Féach bróisiúr an chúrsa do shonraí na leibhéal):
Dé Máirt, 23 Márta 2021
Dé Céadaoin, 24 Márta 2021
Déardaoin, 25 Márta 2021Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Déanfaidh na rannpháirtithe an cúrsa seo go hiomlán ar líne i mbliana, agus beidh meascán de ranganna beo ar líne agus staidéar neamhspleách i gceist.


Tuilleadh eolais anseo.

Dáta tosaithe: Dé hAoine, 29 Eanáir 2021