Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

Amhrán na míosa


Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.


Is é an t-amhrán cáiliúil as Conamara “Bean Pháidín” atá againn an tseachtain seo. Seo taifeadadh a rinne an ceoltóir John Beag Ó Flatharta as Leitir Mealláin don tsraith Anam an Amhráin ar TG4. Tá reacaire an amhráin i ngrá le Páidín agus ag súil go bhfuil an mí-ádh i ndán dá bhean!Tá an t-aon amhrán déag a bhí le feiceáil sa tsraith Anam an Amhráin agus an bheochan a cuireadh le gach ceann acu ar fáil ar DVD anois. I measc na n-amhránaithe atá le cloisteáil ar an diosca, tá Mairéad Ní Mhaonaigh, Declan O'Rourke, Paul Brady, Róisín Elsafty agus Damien Dempsey. Chun Anam an Amhráin a cheannach (praghas: €20), cliceáil anseo.


CurfáChorus
’Sé an trua ghéar nach mise, nach mise, It's a great pity that I'm not, that I'm not,
’Sé an trua ghéar nach mise bean Pháidín. It's a great pity that I'm not Páidín’s woman.
’Sé an trua ghéar nach mise, nach mise, It's a great pity that I'm not, that I'm not,
Is an bhean atá aige bheith caillte. And that the woman he has is not dead.

CurfáChorus

Rachainn go Gaillimh, go Gaillimh, I would go to Galway, to Galway,
Rachainn go Gaillimh le Páidín. I would go to Galway with Páidín.
Rachainn go Gaillimh, go Gaillimh, I would go to Galway, to Galway,
Is thiocfainn ar ais in sa mbád leis. And I would return in the boat with him.

CurfáChorus

Ó chuaigh mise siar Tóin an Roisín, O, I went over Tóin an Roisín,
Is tháinig mé aniar Barr an tSáilín. And I came back over by Barr an tSáilín.
Ó bhreathnaigh mé isteach trí na fuinneoga, O, I looked in through the windows,
Ag féachaint an bhfeicfinn bean Pháidín. To see if I could get a look at Páidín’s woman.

CurfáChorus

Go mbristear do chosa, do chosa, May your legs be broken, be broken,
Go mbristear do chosa, bean Pháidín. May your legs be broken, Páidín’s woman.
Go mbristear do chosa, do chosa, O May your legs be broken, be broken,
Go mbristear do chosa is do lámha. May your legs and your arms be broken.

CurfáChorus

Ó chaith mé mo bhróga, mo bhróga, O, I wore out my shoes, my shoes,
Ó chaith mé mo bhróga i dtigh Pháidín*. O, I wore out my shoes in Páidín’s.
Ó chaith mé mo bhróga, mo bhróga, O, I wore out my shoes, my shoes,
Chaith mé na boinn is na sála. I wore out the soles and the heels.

* na focail 'i ndiaidh Pháidín' a chantar anseo de ghnáth


CurfáChorus