Nuachtlitir #30: Aibreán 2015

Cuir aithne ar ár múinteoirí 1: Muireann Ní Chíobháin


Tá an Corcaíoch Muireann Ní Chíobháin ag teagasc le Gaelchultúr ó bhí anuraidh ann agus beidh sí ar dhuine de na múinteoirí a bheidh ag obair ar chúrsa an tsamhraidh, a gcuirfear tús leis i lár mhí na Bealtaine. Nuair nach mbíonn sí ag múineadh ranganna Gaeilge do dhaoine fásta bíonn Muireann le feiceáil ar an gclár Bia Linn ar TG4 agus ar an gclár Éist le mo Scéal ar RTÉ. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir léi le déanaí le tuilleadh a fháil amach fúithi féin agus faoin ngrá atá aici don Ghaeilge.Inis dúinn fút féin.
Is as Corcaigh dom ó dhúchas ach chaith mé an-chuid de m’óige i nGaeltacht Chorca Dhuibhne mar is as an leithinis sin do m’athair. Cé gur sa chathair i gCorcaigh a fuair mé mo chuid scolaíochta, is í an Ghaeilge a bhí againn sa bhaile inár nGaeltacht féin i gcroílár chathair Chorcaí. Tógadh le Gaeilge mé agus táim paiseanta fúithi. Bhí a fhios agam gur theastaigh uaim a bheith ag obair leis an teanga ó aois an-óg, i ndáiríre. Bhain mé céim amach sa Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh agus ansin thug mé aghaidh ar Ghaillimh áit a ndearna mé iarchéim i gcúrsaí teilifíse trí Ghaeilge in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.


Cén chaoi ar thosaigh tú ag múineadh Gaeilge do dhaoine fásta?
Le déanaí thug mé faoi iarchéim, Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Daoine Fásta), le hOllscoil Mhá Nuad, agus cúpla bliain ó shin bhí deis agam dul go Ceanada chun an Ghaeilge a theagasc do dhaoine fásta le scéim an ICUF. Is breá liom bualadh le daoine agus déanaim iarracht foghlaimeoirí a spreagadh tríd an nGaeilge a mhúineadh ar shlí thaitneamhach, chumarsáideach. Is dóigh liom go dtugann tuiscint ar an nGaeilge féiniúlacht duit mar Éireannach fiú mura bhfuil agat ach buntuiscint uirthi.


Bainim an-taitneamh as a bheith ag múineadh le Gaelchultúr istoíche mar gur ranganna bríomhara, cumarsáideacha a bhíonn ann i gcónaí. Bíonn deis agam bualadh le daoine ó gach cearn den domhan atá ag foghlaim na teanga as an nua agus chomh maith leis sin bím in ann muinín a thabhairt do mhuintir na tíre seo atá ag filleadh ar an bhfoghlaim arís. Bíonn roinnt daoine neirbhíseach faoina gcuid Gaeilge ach is maith liom spás siamsúil agus taitneamhach a chothú sa rang, áit a mbíonn daoine sásta buille faoi thuairim a thabhairt, dul sa tseans agus triail a bhaint as rudaí nua.


Le cois a bheith ag múineadh, bíonn tú le feiceáil ar chláracha do dhaoine óga ar RTÉ agus ar TG4 go minic. Inis dúinn faoi sin.
Chaith mé roinnt mhaith blianta ag obair mar stiúrthóir, taighdeoir, scríbhneoir agus léiritheoir do TG4 agus bhí deis agam a bheith bainteach le go leor tionscadal éagsúil. Sin mar atá anois freisin. Bím ag plé le scríobh agus léiriú teilifíse ach bím ar an scáileán freisin. Is ar chláracha do dhaoine óga is mó a bhím agus taitníonn an dúshlán seo liom - bíonn an chuid is mó de na tionscadail dátheangach. Is maith liom an deis a thapú le leanaí a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt agus déanaim iarracht siamsaíocht agus craic a cheangal leis an teanga.


Thaitin sé i gcónaí liom a bheith ag cur na Gaeilge chun cinn, go háirithe i measc daoine óga, agus taitníonn sé liom a bheith ag múineadh agus ag foghlaim i mo shaol go ginearálta. Dá mbeadh orm cur síos a dhéanamh ar an ngairm atá agam i bhfocal amháin, déarfainn gur scéalaí mé. Bím ag scríobh agus ag aisteoireacht agus ag múineadh agus ag bualadh le daoine agus ag roinnt mo thaithí leo. Más féidir liom treoir agus spreagadh a thabhairt do dhaoine i leith fhoghlaim na Gaeilge, déanfaidh mé sin.


Céard a dhéanann tú nuair a bhíonn am saor agat?
Nuair nach mbím ag obair is breá liom a bheith ag dreapadh cnoc, ag snámh, ag foghlaim conas surfáil (cé go bhfuilim go dona!), ag canadh agus ag léamh. Is breá liom a bheith ag taisteal freisin.


Céard iad na pleananna atá agat don samhradh?
Tá súil agam go mbeidh seó nua teilifíse á scríobh agus á thaifeadadh agam le linn an tsamhraidh. Ó thaobh laethanta saoire de, beidh mé ag filleadh ar Thalamh an Éisc, an áit a raibh mé ag múineadh Gaeilge agus mé i gCeanada, agus beidh mé ag dul go Meicsiceo, go dtí an Bheilís agus go Nua-Eabhrac ar an tslí abhaile. Is breá liom a bheith ag taisteal agus a bheith ag blaiseadh de thíortha agus de theangacha eile. Táim ag súil go mór leis an tsaoire.