Nuachtlitir #33: Eanáir 2016

Cúrsa Aistriúcháin Fraincis–Gaeilge á reáchtáil ag Gaelchultúr


An t-earrach seo beidh clár nua, Cúrsa Aistriúcháin Fraincis–Gaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr a bheidh dírithe orthusan ar mian leo cur isteach ar phost aistriúcháin in institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh. Cuirfear tús leis an gcúrsa páirtaimseartha seo ag tús mhí an Mhárta agus mairfidh sé go dtí mí na Bealtaine. €200 an costas a bheidh air.


Tá an Ghaeilge ina teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh ó bhí 2007 ann ach, de bhrí go bhfuil maolú i gceist, ní gá ach sciar an-bheag den reachtaíocht Eorpach a aistriú go Gaeilge. Fógraíodh i mí na Nollag 2015, áfach, go gcuirfear deireadh leis an maolú seo sna blianta atá amach romhainn, rud a fhágfaidh go mbeidh líon mór post ar ardchaighdeán ar fáil in institiúidí de chuid an Aontais.


Nuair a chuireann cainteoirí Gaeilge isteach ar phost aistriúcháin i gceann d'institiúidí an Aontais, bíonn orthu dhá aistriúchán éagsúla a dhéanamh sa scrúdú a bhíonn mar chuid den phróiseas iontrála: ceann ó Bhéarla go Gaeilge agus ceann ó theanga oifigiúil eile de chuid an Aontais go Gaeilge. Cabhróidh an cúrsa nua seo de chuid Ghaelchultúir le hiarrthóirí a bhfuil sé beartaithe acu aistriúchán ó Fhraincis go Gaeilge a dhéanamh sa scrúdú.


Beidh meascán de ranganna beo ar líne agus de ranganna sa seomra ranga i gceist sa chúrsa. Cuirfear tús leis ar 10am, Dé Sathairn, 5 Márta, agus mairfidh na ranganna an lá sin go dtí 4pm. Beidh seisiún den chineál céanna ar siúl Dé Sathairn, 14 Bealtaine, chun clabhsúr a chur leis an gclár. Idir na seisiúin seo sa seomra ranga, beidh deis ag na rannpháirtithe freastal ar ranganna beo ar líne, a bheidh ar siúl idir 7pm agus 8.30pm, gach re Máirt.“Beidh an cúrsa an-oiriúnach dóibhsean atá i mbun iarchéime san aistriúchán,” a deir Aodh Ó Gallchóir, Bainisteoir Sainchúrsaí Ghaelchultúir, “nó dóibhsean a bhfuil cáilíocht dá leithéid bainte amach acu cheana. Beidh an bhéim sna ranganna ar an teanga scríofa, gan amhras, agus ar an aistriúchán – ní bheidh sé oiriúnach dóibhsean ar mian leo cur lena gcuid scileanna labhartha Fraincise.


“De réir mar a thuigim, níl ag éirí go maith le hiarrthóirí na Gaeilge sna scrúduithe de chuid EPSO (an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne) agus de chuid na n-institiúidí Eorpacha ina mbíonn aistriúchán ó theanga iasachta i gceist. Is é príomhaidhm an chúrsa seo cuidiú leosan a roghnóidh an Fhraincis mar theanga iasachta caighdeán níos airde a bhaint amach i gcás an aistriúcháin.”


Ní mór do na hiarrthóirí a chuirfidh isteach ar an gcúrsa Fraincis a bheith déanta acu ag an ardleibhéal san Ardteistiméireacht, ar a laghad, agus grád maith a bheith bainte amach acu. Buntáiste a bheadh ann céim sa Fhraincis a bheith acu.


Chun áit a chur in áirithe ar an gCúrsa Aistriúcháin Fraincis–Gaeilge, cliceáil anseo, le do thoil. Chun tuilleadh eolais a fháil, glaoigh ar 1890 252 900 nó ar (01) 484 5220 nó seol ríomhphost chuig eolas@gaelchultur.com.


Is le cabhair ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta atá an cúrsa seo á reáchtáil.