Nuachtlitir #37: Eanáir 2017

Tionól Gaeilge á reáchtáil ag Bord na Gaeilge UCD den chéad uair


I mbliana den chéad uair riamh, beidh scoil samhraidh, Tionól Gaeilge 2017, á reáchtáil ag Bord na Gaeilge UCD san ollscoil sin, idir 31 Iúil agus 4 Lúnasa 2017. Beidh an scoil seo, atá á heagrú ag an mBord i gcomhar le Gaelchultúr, ar siúl ó mhaidin Dé Luain go dtí am lóin Dé hAoine ar champas Belfield.


Tá Tionól Gaeilge UCD dírithe ar dhaoine fásta in Éirinn agus thar lear ar spéis leo an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach. Beidh sé an-oiriúnach do mhic léinn atá ag plé leis an nGaeilge nó leis an Léann Éireannach, sa tír seo agus i dtíortha eile.


Beidh ranganna teanga ar siúl gach lá, Luan go hAoine, ó 9.30am go 1.00pm. Déanfar na ranganna seo a thairiscint ag cúig leibhéal éagsúla le cinntiú go ndéanfar freastal ar réimse leathan foghlaimeoirí, idir dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu agus daoine nach bhfuil ach beagán den teanga acu. Ar an teanga labhartha is mó a bheidh an bhéim sna ranganna.


Beidh léachtaí ar siúl tar éis lóin, Luan go Déardaoin, ina ndíreofar ar ghnéithe éagsúla den Ghaeilge agus den chultúr Gaelach – an béaloideas, cuir i gcás, logainmneacha na tíre, an litríocht agus an amhránaíocht. Beidh deis ag na rannpháirtithe freastal ar leagan Gaeilge nó ar leagan Béarla de gach léacht; tabharfaidh an léachtóir an chaint i dteanga amháin ar dtús, ansin, tar éis sosa, sa teanga eile. Beidh imeachtaí cultúrtha ar siúl gach tráthnóna chomh maith.


“Tá Bord na Gaeilge ar bís maidir le Tionól Gaeilge UCD,” arsa Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge na hollscoile. “Measaimid go mbeidh ráchairt mhaith ar an Tionól i mbliana agus go dtiocfaidh fás leanúnach air sna blianta atá romhainn. Beidh an scoil samhraidh seo an-tarraingteach go háirithe dóibhsean ar mian leo roinnt mhaith Gaeilge a fhoghlaim taobh istigh de thréimhse ghearr agus aithne a chur ar dhaoine eile i saol na Gaeilge. Táimid den tuairim go n-oirfidh sé go háirithe dóibhsean a bhfuil roinnt mhaith cúrsaí Gaeilge déanta acu cheana féin agus ar mian leo triail a bhaint as múnla úrnua ó thaobh na teanga agus an chultúir de.”


Seo iad na roghanna a bheidh ann ó thaobh lóistín de:

Rogha 1 - Imeachtaí uile an Tionóil, gan lóistín: €250 (€200 do mhic léinn)

Rogha 2 - Imeachtaí uile an Tionóil, mar aon le lóistín leaba agus bricfeasta (cúig oíche): €600 (€450 do mhic léinn).

Ar champas Belfield UCD a chuirfear an lóistín ar fáil, ón Domhnach go dtí an Aoine.Beidh clár iomlán Thionól UCD ar fáil faoi dheireadh mhí Eanáir. Idir an dá linn, is féidir teacht ar eolas breise ach teagmháil a dhéanamh le Clár Ní Bhuachalla nó le Ashling Harteveld ó Chlár Idirnáisiúnta Bhord na Gaeilge san ollscoil trí ghlaoch ar (01) 716 7387 nó scríobh chuig oifigeach.gaeilge@ucd.ie. Tá eolas le fáil freisin ach cliceáil anseo nó cliceáil ar an mbróisiúr ar dheis.Chun áit a chur in áirithe ar an Tionól, ní mór an táille iomlán a íoc roimh ré. Is féidir an íocaíocht a dhéanamh ar líne ag www.ucd.ie/bnag/ga/tionolgaeilgeucd nó is féidir seic a sheoladh chuig:
Bord na Gaeilge, Seomra L508, Foirgneamh na Leabharlainne, UCD, Belfield, Baile Átha Cliath 4.


Beidh fáilte is fiche romhat!