Nuachtlitir #41: Márta 2018

Dátaí tábhachtacha

Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:


Seisiún Eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán
Tá seisiún eolais á reáchtáil ag Gaelchultúr chun freastal orthu siúd a bhfuil spéis acu tabhairt faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán. Mairfidh an seisiún uair an chloig agus beidh deis acu siúd a fhreastalóidh air bualadh le stiúrthóir an chúrsa agus ceisteanna a chur air. Beidh seisean in ann a rá leo freisin cé acu a d’oirfeadh an Dioplóma Iarchéime dóibh nó nach n-oirfeadh.
Am agus dáta: 12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 19 Bealtaine 2018
Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán
Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, an chéad chúrsa tríú leibhéal de chuid Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir, ar fáil arís ó mhí Mheán Fómhair 2018 ar aghaidh. Tá an clár seo ag leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus mairfidh sé trí sheimeastar ar fad. Beidh meascán den fhoghlaim sa seomra ranga, den ríomhfhoghlaim agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa, rud a chuirfidh ar chumas daoine atá ina gcónaí i bhfad ó choláiste tríú leibhéal tabhairt faoin gclár.
Tuilleadh eolais: www.gaelchultur.com /(01) 484 5220 / eolas@gaelchultur.com
Tá bróisiúr an chúrsa agus foirm iarratais ar fáil ach cliceáil anseo.
Spriocdháta d’iarratais: Déardaoin, 28 Meitheamh 2018 nó Dé hAoine, 24 Lúnasa 2018
Dáta tosaithe an chúrsa: Dé Sathairn, 22 Meán Fómhair 2018Ranganna oíche Gaeilge an tsamhraidh
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le seacht leibhéal, trí huaire sa bhliain. Cuirfear tús le cúrsa an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 14 Bealtaine 2018. Is i mBaile Átha Cliath, i gCeatharlach agus i gCorcaigh a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ar eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 14 Bealtaine 2018


Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:Comórtas Splancfhicsin Imbolc - Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Tá spriocdháta don chéad chomórtas splancfhicsin dátheangach de chuid Áras Scríbhneoirí na hÉireann ag druidim linn. Iarann an comórtas ar scríbhneoirí óga (idir 16-29) ficsean gairid, comhaimseartha a scríobh a bhaineann leis na téamaí ‘Imbolc’ agus ‘Lá Fhéile Bríde’. Is féidir le hiarratais a bheith i mBéarla nó i nGaeilge agus tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.
Spriocdháta d'iarratais: Dé Máirt, 20 Márta 2018Pop Up Gaeltacht
Bíonn an Pop Up Gaeltacht ar siúl ar an Déardaoin deireanach de gach mí i dteach tábhairne éagsúil i mBaile Átha Cliath. Bailíonn Gaeil le chéile le bheith ag caint agus ag ól. Coinnigh súil ar Twitter agus ar Facebook leis an eolas is déanaí maidir leis an Pop Up Gaeltacht a fháil. Bíonn níos mó Pop Upanna ag popáil aníos an t-am ar fad ar fud na tíre agus ar fud na cruinne, mar sin, is fiú súil a choinneáil ar na meáin shóisialta.
Dátaí: An Déardaoin deireanach de gach mí
Ionad: Ionaid éagsúla i mBaile Átha CliathFéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2018
Beidh an Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach ar siúl i Leitir Ceannainn 3 - 8 Aibreán agus beidh go leor imeachtaí suimiúla á reáchtáil le linn na féile sin. Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoin bhféile, mar aon le clár na féile, anseo.
Dátaí: 3 - 8 Aibreán 2018Ceardlann Mionlogainmneacha le Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU
Tá ceardlann mionlogainmneacha (logainmneacha nach ainmneacha riaracháin ná ionaid daonra iad) á reáchtáil trí Ghaeilge agus trí Bhéarla ag Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU. Beidh seisiún praiticiúil faoi úsáid Mheitheal Logainm.ie, dinnéar agus turas trí cheantar Dhroim Conrach le Séamas Ó Maitiú i measc na n-imeachtaí agus tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.
Dátaí: 17 - 18 Bealtaine 2018Féile na Gealaí 2018
Tá Féile na Gealaí ag teacht arís i mbliana. Is éard atá i bhFéile na Gealaí ná féile ceoil agus campála trí mheán na Gaeilge, a reáchtáiltear i Ráth Chairn, Co. na Mí. Beidh roinnt bannaí iontacha ag seinm le linn na féile agus tá fós níos mó le fógairt. Is féidir leat teacht ar thuilleadh eolais faoin bhféile agus ticéid a chur in áirithe anseo.
Dátaí: 15 - 17 Meitheamh 2018