Nuachtlitir #46: Meán Fómhair 2019

Imeachtaí Gaeilge: Ranganna teanga saor in aisce


Blaiseadh den Ghaeilge, 14 Meán Fómhair
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 14 Meán Fómhair, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an fhómhair freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé sin riachtanach.


Ní gá dóibhsean ar mian leo freastal ar Bhlaiseadh den Ghaeilge áit a chur in áirithe roimh ré.


Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.Oíche Chultúir, 20 Meán Fómhair
Déanfar Oíche Chultúir a cheiliúradh arís i mbliana Dé hAoine, 20 Meán Fómhair agus tá oíche mhór mhillteach beartaithe ag Gaelchultúr di. Beidh ranganna Gaeilge ar siúl go leanúnach idir 5.00pm agus 9.00pm agus beidh ceol beo traidisiúnta le cloisteáil san ionad freisin. Beidh deis agat freastal ar cheardlann maidir leis an teanga féin chomh maith – agus tú ag fanacht ar rang a thosú nó díreach i ndiaidh duit a bheith i láthair ag ceann acu.


Cuirfear tús leis na ranganna Gaeilge gach fiche nóiméad, mar sin is féidir bualadh isteach chugainn ag am ar bith - ní bheidh tú i bhfad díomhaoin!


Is imeacht náisiúnta í Oíche Chultúir a chuireann oidhreacht agus ealaíona chun cinn gach bliain. Cuireadh tús léi i mBaile Átha Cliath amháin in 2006 agus tá fás agus forbairt tagtha uirthi ó shin ar aghaidh. Táthar den tuairim go bhfuil os cionn 400,000 duine tar éis cuairt a thabhairt ar iarsmalanna, dánlanna agus árais stairiúla eile na hÉireann ó cuireadh ar an bhfód í.


Tá ríméad ar Ghaelchultúr a bheith páirteach in Oíche Chultúir arís i mbliana agus tá súil againn go bhfeicfimid ar an oíche thú.Lá Eorpach na dTeangacha, 20 Meán Fómhair
Beidh Gaelchultúr ag obair i gcomhar le hIonadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn ar Oíche Chultúir chomh maith. Beidh ranganna teanga fiche nóiméad ar siúl ina ionad ag 12-14 Sráid an Mhóta, Baile Átha Cliath 2 agus táthar ag moladh do dhaoine triail a bhaint as teanga nua a fhoghlaim.


I measc na dteangacha a bheidh á dteagasc ar an oíche beidh an Fhraincis, an Ghearmáinis, an Iodáilis, an Pholainnis, an Laitvis agus, ar ndóigh, an Ghaeilge.


Cé go mbeidh an t-imeacht ar siúl ar Oíche Chultúir, is ar mhaithe le Lá Eorpach na dTeangacha a chomóradh atáthar á reáchtáil. Cuireann an lá sin an éagsúlacht mhór teangacha san Eoraip chun cinn agus déantar iarracht muintir na hEorpa a spreagadh le líofacht a bhaint amach i dteanga eile.


Moltar dóibh siúd a bhfuil spéis acu freastal ar an imeacht clárú dó trí ríomhphost a sheoladh chuig DGT-Dublin@ec.europa.eu le cinntiú go mbeidh spás ann dóibh.