Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

Blaiseadh den Ghaeilge


Cuirfidh Gaelchultúr ranganna ginearálta Gaeilge do dhaoine fásta ar fáil beo ar líne den chéad uair riamh an samhradh seo. Beidh ocht leibhéal éagsúla i gceist sa chúrsa deich seachtaine seo agus cuirfear tús leis an tseachtain dar tosach 18 Bealtaine. Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ar líne ag Gaelchultúr chun deis a thabhairt don phobal triail a bhaint as rang samplach roimh thús an chúrsa. Cuirfear na ranganna 30 nóiméad ar siúl idir 3.00pm gus 5.00pm (am na hÉireann), Dé Sathairn, 9 Bealtaine. Gheobhaidh na rannpháirtithe blaiseadh den stíl mhúinteoireachta atá againn agus beidh deis acu ceisteanna a chur ar ár múinteoirí faoin gcúrsa.


Seo an sceideal a bheidh i gceist ar an lá:

Am Leibhéal
3.00pm Bunleibhéal 1
3.00pm Bunleibhéal 2
3.30pm Meánleibhéal 1
3.30pm Meánleibhéal 2
4.00pm Ardrang 1
4.00pm Cruinneas sa Ghaeilge 1

Chun freastal ar rang samplach beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda.


Más mian leatsa freastal ar cheann de na ranganna samplacha thuas, seol ríomhphost chuig eolas@gaelchultur.com faoi 5.00, Dé hAoine, 8 Bealtaine.