Nuachtlitir #50: Nollaig 2020

Ranganna beo ar líne: dátaí an earraigh fógartha


Tá deireadh tagtha le téarma rathúil eile de ranganna beo ar líne ach tá Gaelchultúr ag breathnú chun cinn ar théarma an earraigh cheana féin. Airímid ar fad uainn an teagasc aghaidh ar aghaidh sa seomra ranga agus tá súil againn go mbeidh deis againn é sin a chur ar fáil arís go luath. Idir an dá linn, áfach, ní mór dúinn treabhadh ar aghaidh leis an teagasc ar líne sa seomra ranga fíorúil agus tá sceideal iomlán de ranganna ar líne le feiceáil ar gaelchultur.com anois.


Tá aiseolas an-dearfach faighte againn go dtí seo maidir lenár gcuid ranganna ar líne ach táimid tar éis glacadh le roinnt moltaí ó na foghlaimeoirí chomh maith. Bíonn ábhar ár gcuid ranganna de shíor ag fás agus ag forbairt a bhuí leis an aiseolas sin agus táimid ag tnúth leis an téarma is fearr riamh san earrach, mar sin!


Déanfar gach rang a reáchtáil ar Zoom agus is iad seo na hocht leibhéal a bheidh á dtairiscint againn arís:

• Bunrang 1
• Bunrang 2
• Meánrang 1
• Meánrang 2
• Ardrang 1
• Ardrang 2
• Cruinneas sa Ghaeilge 1
• Cruinneas sa Ghaeilge 2

Is é an buntáiste is mó a bhaineann leis na ranganna ar líne ná go gcuireann siad ar ár gcumas fáilte a chur roimh fhoghlaimeoirí i gcéin is i gcóngar. Bhí foghlaimeoirí an fhómhair lonnaithe i ngach cearn den domhan – ó Vermont go dtí an Iodáil, ó Massachusetts go hAbú Daibí, ó Cheanada go dtí an Eilvéis agus ó Chorcaigh go Dún na nGall!


An cur chuige múinteoireachta

Tá ranganna Gaeilge do dhaoine fásta á dtairiscint ag Gaelchultúr le cúig bliana déag anois agus tá acmhainní den chéad scoth forbartha againn i gcaitheamh an ama sin. Bíonn an-bhéim ar an teanga labhartha agus cruthaítear timpeallacht foghlama atá spreagúil, spraíúil agus foghlaimeoirlárnach sna ranganna. Ní bheidh aon athrú ar an gcur chuige múinteoireachta sin agus na ranganna á dteagasc beo ar líne. Beidh múinteoirí a bhfuil ardcháilíochtaí acu i mbun na ranganna agus, cé nach mbeidh na foghlaimeoirí sa seomra céanna, beidh na ranganna an-idirghníomhach. Beidh neart deiseanna ann leis an teanga a labhairt sna ranganna - beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach seisiún agus beidh na foghlaimeoirí in ann lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Seolfar leabhrán digiteach chuig na rannpháirtithe roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.


Blaiseadh den Ghaeilge

Beidh deis ag an bpobal triail a bhaint as rang samplach roimh thús an chúrsa. Déanfaidh Gaelchultúr ranganna 30 nóiméad a thairiscint ar líne le blaiseadh a thabhairt den stíl mhúinteoireachta atá againn. Beidh an t-imeacht seo, Blaiseadh den Ghaeilge, ar siúl beo ar líne idir 3.00pm agus 5.00pm (am na hÉireann), Dé Sathairn, 23 Eanáir. Más mian leatsa freastal ar cheann de na ranganna samplacha seo, is féidir clárú do cheann acu anseo.


Bróisiúr an chúrsa