An nuacht is déanaí

Post mar Bhainisteoir Margaíochta le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr

Táimid ag iarraidh cur lenár bhfoireann margaíochta!

Tá Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag lorg duine fuinniúil, cruthaitheach agus cumasach a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige/aici le bheith ag obair go lánaimseartha mar Bhainisteoir Margaíochta agus le bheith mar chuid d’fhoireann thiomanta an chomhlachta. Conradh buan a bheidh i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath (ag brath ar chúinsí Covid-19).

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán réasúnta ard Gaeilge a bheith acu, taithí a bheith acu ar an margaíocht agus cur amach ar ghnáthchórais ríomhaireachta.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre.

Beidh deiseanna ag an té a cheapfar oiliúint a fháil sa chomhlacht féin agus taobh amuigh de.


Dualgais

Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an mBainisteoir Margaíochta:

 • a bheith ag feidhmiú faoi stiúir an Phríomh-Oifigigh Feidhmiúcháin
 • margaíocht a dhéanamh ar chúrsaí teanga, ar sheirbhísí agus ar fhoilseacháin an chomhlachta
 • a bheith ag plé le cliaint an chomhlachta
 • próifíl an chomhlachta a ardú in Éirinn agus ar fud an domhain
 • tionscadail nua a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Cáilíocht riachtanach
Céim tríú leibhéal (leibhéal 8 de Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí)
Cáilíocht sa mhargaíocht nó sa mhargaíocht dhigiteach


Cáilíocht/scileanna/taithí inmhianaithe
 • Eolas cuimsitheach ar Google AdWords/Facebook Ads
 • Taithí ar na meáin shóisialta
 • Scileanna deartha nó eolas ar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
 • Ardscileanna ríomhaireachta

Ní mór d’iarrthóirí CV, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé hAoine, 25 Meán Fómhair 2020

Beidh na hagallaimh ar siúl Déardaoin, 1 Deireadh Fómhair 2020.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.comPost mar Chúntóir Riaracháin le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr

Tá post lánaimseartha mar Chúntóir Riaracháin ar fáil le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, taithí a bheith acu ar obair riaracháin oifige agus cur amach ar ghnáthchórais ríomhaireachta.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre.


Dualgais

Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an gCúntóir Riaracháin:

 • plé le cliaint an chomhlachta ar an nguthán, ar an ríomhphost agus aghaidh ar aghaidh
 • na socruithe cuí a dhéanamh roimh gach cúrsa teanga
 • siopa Ghaelchultúir a riar
 • déileáil leis na horduithe a bhíonn ar an suíomh siopa.ie.

Cáilíocht riachtanach
Céim tríú leibhéal (leibhéal 8 de Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí)


Cáilíocht/scileanna/taithí inmhianaithe
 • Cáilíocht tríú leibhéal sa Ghaeilge
 • Ardscileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar dhearadh
 • Taithí ar a bheith ag déileáil le cliaint

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Cúntóir Riaracháin
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé Máirt, 30 Iúil 2019. Cuirfear in iúl d’iarrthóirí faoi am lóin Déardaoin, 1 Lúnasa, cé acu atá siad ar an ngearrliosta nó nach bhfuil. Beidh na hagallaimh ar siúl maidin Dé Máirt, 6 Lúnasa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.comLéachtóir le Gaeilge le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr

Tá post lánaimseartha mar Léachtóir le Gaeilge ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí na hinstitiúide i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu agus taithí a bheith acu ar an nGaeilge a mhúineadh sa tríú leibhéal.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre. Cuirfear deiseanna oiliúna ar fáil don té a cheapfar.


Dualgais
Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an Léachtóir le Gaeilge:

 • léachtaí de chuid an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a thabhairt
 • cúrsaí teanga éagsúla a mhúineadh
 • cúrsaí nua tríú leibhéal a fhorbairt
 • pleananna ceachta agus acmhainní teagaisc a fhorbairt
 • dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar chúrsaí teanga na hinstitiúide
 • eagarthóireacht agus léamh profaí a dhéanamh go rialta
 • taighde a dhéanamh go leanúnach.
Cáilíocht/taithí/scileanna riachtanacha
 • Máistreacht sa Ghaeilge (leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)
 • Taithí ar an nGaeilge a mhúineadh sa tríú leibhéal
 • Taithí ar obair aistriúcháin a dhéanamh
 • Scileanna maithe ríomhaireachta
Cáilíocht/taithí inmhianaithe
 • Céim dhochtúra sa Ghaeilge
 • Cáilíocht teagaisc
 • Taithí ar acmhainní teagaisc a fhorbairt

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Léachtóir le Gaeilge
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé Céadaoin, an 22 Bealtaine 2019. Agallaimh ar siúl Dé Máirt, an 28 Bealtaine 2019.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.comBlaiseadh den Ghaeilge agus Measúnuithe Saor in Aisce - Earrach 2019

Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 26 Eanáir, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm, agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.

Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 26 Eanáir 2019

Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall cúig nóiméad déag, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt29 Eanáir 2019
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin30 Eanáir 2019
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin31 Eanáir 2019

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Dhá phost ar fáil (Lúnasa 2018)
Tá dhá phost lánaimseartha ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr faoi láthair: ceann mar Bhainisteoir Forbartha Curaclaim agus an ceann eile mar Chúntóir Riaracháin. Conradh buan atá i gceist sa dá chás agus beidh na hiarrthóirí a cheapfar lonnaithe in oifigí na hinstitiúide i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Tá níos mó sonraí le fáil thíos maidir leis na poist seo.

Bainisteoir Forbartha Curaclaim
Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, agus taithí a bheith acu ar an nGaeilge a mhúineadh do dhaoine fásta.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre. Cuirfear deiseanna oiliúna ar fáil don té a cheapfar.

Dualgais
Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an mBainisteoir Forbartha Curaclaim:

 • ranganna Gaeilge a theagasc d’fhoghlaimeoirí ag leibhéil éagsúla chumais
 • léachtaí de chuid an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a mhúineadh
 • siollabais a fhorbairt do chúrsaí teanga
 • pleananna ceachta agus acmhainní teagaisc a fhorbairt
 • eagarthóireacht agus léamh profaí a dhéanamh go rialta.

Cáilíocht agus taithí riachtanach
Máistreacht sa Ghaeilge (leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)
Taithí ar mhúineadh na Gaeilge do dhaoine fásta


Cáilíocht/taithí/scileanna inmhianaithe
 • Cáilíocht teagaisc
 • Taithí ar acmhainní teagaisc a fhorbairt
 • Taithí ar obair aistriúcháin a dhéanamh
 • Ardscileanna ríomhaireachta

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Bainisteoir Forbartha Curaclaim
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé hAoine, 24 Lúnasa 2018. Beifear i dteagmháil leis na hiarratasóirí faoin ngearrliosta Dé Luain, 27 Lúnasa agus beidh na hagallaimh ar siúl tar éis lóin Dé hAoine, 31 Lúnasa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com


Cúntóir Riaracháin
Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, taithí a bheith acu ar obair riaracháin oifige agus cur amach ar ghnáthchórais ríomhaireachta.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre

Dualgais
Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an gCúntóir Riaracháin:

 • plé le cliaint an chomhlachta ar an nguthán, ar an ríomhphost agus aghaidh ar aghaidh
 • na socruithe cuí a dhéanamh roimh gach cúrsa teanga
 • siopa Ghaelchultúir a riar
 • déileáil leis na horduithe a bhíonn ar an suíomh siopa.ie

Cáilíocht riachtanach
Céim tríú leibhéal (leibhéal 8 de Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí)

Cáilíocht/taithí/scileanna inmhianaithe
 • Cáilíocht tríú leibhéal sa Ghaeilge
 • Ardscileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar dhearadh
 • Taithí ar a bheith ag déileáil le cliaint

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Cúntóir Riaracháin
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

go eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé hAoine, 24 Lúnasa 2018. Beifear i dteagmháil leis na hiarratasóirí faoin ngearrliosta Dé Luain, 27 Lúnasa agus beidh na hagallaimh ar siúl maidin Dé hAoine, 31 Lúnasa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com


Blaiseadh den Ghaeilge agus Measúnuithe Saor in Aisce - Samhradh 2018

Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 12 Bealtaine, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm, agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.

Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 12 Bealtaine 2018

Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall cúig nóiméad déag, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt8 Bealtaine 2018
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin9 Bealtaine 2018
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin10 Bealtaine 2018

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Blaiseadh den Ghaeilge agus Measúnuithe Saor in Aisce - Earrach 2018

Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 27 Eanáir, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm, agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.

Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 27 Eanáir 2018

Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall cúig nóiméad déag, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt30 Eanáir 2018
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin31 Eanáir 2018
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin1 Feabhra 2018

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Oíche Chultúir 2017

Le linn Oíche Chultúir ar an 22 Meán Fómhair, beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr le deis a thabhairt dóibhsean ar spéis leo cúrsa a dhéanamh linn triail a bhaint as rang gearr agus léargas a fháil ar an gcur chuig teagaisc a úsáidimid agus beidh ceol beo á chasadh san fhoirgneamh freisin.

Mar sin, má tá spéis agatsa tabhairt faoi fhoghlaim na teanga an athuair, buail isteach chuig Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, idir 7.00pm agus 8.00pm, go bhfaighidh tú blaiseadh dár ranganna Gaeilge, den chineál ábhair a úsáidtear iontu agus den chur chuige múinteoireachta atá ag an gcomhlacht. Beidh tú in ann clárú do chúrsaí Gaeilge an fhómhair ar an oíche freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé sin riachtanach.


Measúnuithe Saor in Aisce - Fómhair 2017

Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall cúig nóiméad déag, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt19 Meán Fómhair 2017
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin20 Meán Fómhair 2017
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin21 Meán Fómhair 2017

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Bainisteoir Teagaisc agus Foghlama

Tá post lánaimseartha mar Bhainisteoir Teagaisc agus Foghlama ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí na hinstitiúide i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, agus taithí a bheith acu ar an nGaeilge a mhúineadh do dhaoine fásta.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre. Cuirfear deiseanna oiliúna ar fáil don té a cheapfar.

Dualgais
Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an mBainisteoir Teagaisc agus Foghlama:

 • ranganna Gaeilge a theagasc d’fhoghlaimeoirí ag leibhéil éagsúla chumais
 • léachtaí de chuid an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a mhúineadh
 • siollabais a fhorbairt do chúrsaí teanga
 • pleananna ceachta agus acmhainní teagaisc a fhorbairt
 • dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar chúrsaí teanga na hinstitiúide
 • eagarthóireacht agus léamh profaí a dhéanamh go rialta
 • cúrsaí ríomhfhoghlama a fhorbairt agus a chur ar líne.

Cáilíocht agus taithí riachtanach
Máistreacht sa Ghaeilge (leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)
Taithí ar mhúineadh na Gaeilge do dhaoine fásta

Cáilíocht/taithí/scileanna inmhianaithe
 • Cáilíocht teagaisc
 • Taithí ar acmhainní teagaisc a fhorbairt
 • Taithí ar obair aistriúcháin a dhéanamh
 • Ardscileanna ríomhaireachta

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Bainisteoir Teagaisc agus Foghlama
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé Céadaoin, 13 Meán Fómhair 2017

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com


Cúntóir Riaracháin

Tá post lánaimseartha mar Chúntóir Riaracháin ar fáil le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, taithí a bheith acu ar obair riaracháin oifige agus cur amach ar ghnáthchórais ríomhaireachta.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre

Dualgais
Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an gCúntóir Riaracháin:

 • plé le cliaint an chomhlachta ar an nguthán, ar an ríomhphost agus aghaidh ar aghaidh
 • na socruithe cuí a dhéanamh roimh gach cúrsa teanga
 • siopa Ghaelchultúir a riar
 • déileáil leis na horduithe a bhíonn ar an suíomh siopa.ie

Cáilíocht riachtanach
Céim tríú leibhéal (leibhéal 8 de Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí)

Cáilíocht/taithí/scileanna inmhianaithe
 • Cáilíocht tríú leibhéal sa Ghaeilge
 • Ardscileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar dhearadh
 • Taithí ar a bheith ag déileáil le cliaint

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Cúntóir Riaracháin
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

go eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé Máirt, 6 Meitheamh 2017

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com


Measúnuithe Saor in Aisce - Samhradh 2017

Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall cúig nóiméad déag, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt2 Bealtaine 2017
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin3 Bealtaine 2017
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin4 Bealtaine 2017

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Feidhmeannach Margaíochta
Tá Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag lorg duine fuinniúil agus cumasach a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige/aici le bheith ag obair go lánaimseartha mar chuid d’fhoireann thiomanta mar Fheidhmeannach Margaíochta. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, taithí a bheith acu ar an margaíocht agus cur amach ar ghnáthchórais ríomhaireachta.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre.

Beidh deiseanna ag an té a cheapfar oiliúint a fháil san oifig agus taobh amuigh di.

Dualgais
Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an bhFeidhmeannach Margaíochta:

 • margaíocht a dhéanamh ar chúrsaí teanga, ar sheirbhísí agus ar fhoilseacháin an chomhlachta
 • próifíl an chomhlachta a ardú in Éirinn agus ar fud an domhain
 • tionscadail nua a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Cáilíocht riachtanach
Céim tríú leibhéal (leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)

Cáilíocht/taithí/scileanna inmhianaithe
 • Cáilíocht sa mhargaíocht
 • Ardscileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar na meáin dhigiteacha agus Google AdWords/Facebook Ads

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Feidhmeannach Margaíochta
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé Máirt, 28 Feabhra 2017

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com


Blaiseadh den Ghaeilge agus Measúnuithe Saor in Aisce - Earrach 2017

Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 23 Eanáir, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm, agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.

Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 28 Eanáir 2017

Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall cúig nóiméad déag, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt31 Eanáir 2017
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin1 Feabhra 2017
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin2 Feabhra 2017

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Bainisteoir Forbartha Gnó

Tá Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag lorg duine fuinniúil agus cumasach a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige/aici le bheith ag obair go lánaimseartha mar chuid d’fhoireann thiomanta mar Bhainisteoir Forbartha Gnó. Conradh buan atá

i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, taithí a bheith acu ar dhíolachán agus ar mhargaíocht agus cur amach ar ghnáthchórais ríomhaireachta.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre.

Dualgais

Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an mBainisteoir Forbartha Gnó:

- a bheith i gceannas ar dhíolachán an chomhlachta

- a bheith i gceannas ar mhargaíocht an chomhlachta

- a bheith mar phríomhtheagmhálaí le custaiméirí an chomhlachta

- tionscadail nua a fhorbairt agus a chur chun cinn

- tairiscintí a fhreagairt.

Cáilíocht riachtanach

Céim tríú leibhéal (leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)

Cáilíochtaí/taithí/scileanna inmhianaithe
 • Cáilíocht iarchéime
 • Ardscileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar na meáin dhigiteacha agus Google AdWords/Facebook Ads

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Bainisteoir Forbartha Gnó Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr 11 Sráid an Chláraigh Baile Átha Cliath 2

nó chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.30pm, Dé Céadaoin, 25 Eanáir 2017

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com


Measúnuithe Saor in Aisce - Samhradh 2016:

Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall fiche nóiméad, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt3 Bealtaine 2016
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin4 Bealtaine 2016
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin5 Bealtaine 2016

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Feidhmeannach Riaracháin

Tá post lánaimseartha mar Fheidhmeannach Riaracháin ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, taithí a bheith acu ar obair riaracháin oifige agus cur amach ar ghnáthchórais ríomhaireachta.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre

Dualgais

Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an riarthóir acadúil:

 • plé le cliaint an chomhlachta ar an nguthán, ar an ríomhphost agus aghaidh ar aghaidh
 • na socruithe cuí a dhéanamh roimh gach cúrsa teanga
 • siopa Ghaelchultúir a riar
 • déileáil leis na horduithe a bhíonn ar an suíomh siopa.ie, mar aon leis na cinn a fhaightear ar an nguthán.
Cáilíocht riachtanach

Céim tríú leibhéal (leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)

Cáilíochtaí/taithí/scileanna inmhianaithe
 • Cáilíocht iarchéime
 • Taithí ar mhúineadh teanga
 • Ardscileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar dhearadh agus ar na meáin dhigiteacha

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Feidhmeannach Riaracháin Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr 11 Sráid an Chláraigh Baile Átha Cliath 2

nó chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.00pm, Dé hAoine, 22 Eanáir 2016

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com


Blaiseadh den Ghaeilge agus Measúnuithe Saor in Aisce - Earrach 2016:

Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 23 Eanáir, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm, agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.

Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 23 Eanáir

Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall fiche nóiméad, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt26 Eanáir 2016
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin27 Eanáir 2016
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin28 Eanáir 2016

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Blaiseadh den Ghaeilge agus Measúnuithe Saor in Aisce - Fómhar 2015:

Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 12 Meán Fómhair, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm, agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an fhómhair freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.

Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 12 Meán Fómhair

Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall fiche nóiméad, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt15 Meán Fómhair 2015
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin16 Meán Fómhair 2015
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin17 Meán Fómhair 2015

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Blaiseadh den Ghaeilge agus Measúnuithe Saor in Aisce - Samhradh 2015:

Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 9 Bealtaine, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm, agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an fhómhair freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.

Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 9 Bealtaine

Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall fiche nóiméad, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt5 Bealtaine 2015
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin6 Bealtaine 2015
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin7 Bealtaine 2015

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Blaiseadh den Ghaeilge agus Measúnuithe Saor in Aisce:

Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 24 Eanáir, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm, agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an fhómhair freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.

Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 24 Eanáir

Measúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall fiche nóiméad, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt27 Eanáir 2015
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin28 Eanáir 2015
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin29 Eanáir 2015

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220


Lingua + Musica: Ceiliúradh ar an Ilghnéitheacht Teanga agus Chultúrtha

Ag ócáid a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath, Dé Máirt, 16 Nollaig, déanfar ceiliúradh ar an ilghnéitheacht teanga agus chultúrtha san Eoraip. Tá Lingua + Musica á eagrú ag Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin agus ag Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, i gcomhar leis an gcomhlacht Gaelchultúr, chun Lá Eorpach na dTeangacha 2014 a cheiliúradh, agus is é an phríomhsprioc atá leis an imeacht ná tábhacht an ilteangachais a chur ar a súile don phobal.

Beidh an t-imeacht ar siúl san ionad Upstairs@Whelan’s (www.whelanslive.com) ar Shráid Loch Garman i lár na cathrach agus cuirfear tús leis ar 7.00pm. Ní bheidh aon táille iontrála i gceist ach is gá ticéid a chur in áirithe roimh ré ag linguamusica.eventbrite.ie chun cead isteach chuig an imeacht a chinntiú.

Sa chéad chuid den oíche, beidh ceardlann teanga ar siúl. Múinfear comhrá simplí i gceithre theanga éagsúla don lucht éisteachta agus tabharfar deis dóibh ansin siúl timpeall an tseomra agus na comhráite sin a chleachtadh lena chéile. Cuirfear tús leis an gceardlann seo ar 7.15pm agus mairfidh sí go dtí 7.45pm.

Beidh ceol agus amhráin ó réimse tíortha agus teangacha le cloisteáil sa dara cuid den oíche, a thosóidh ar 8.00pm. I measc na n-aíonna a bheidh le feiceáil, beidh Moxie, grúpa a bhfuil an-tóir orthu faoi láthair; Kíla (le Rónán Ó Snodaigh, Eoin Dillon & Seanan Brennan), atá i ndiaidh aird a tharraingt ar an nGaeilge trína gcuid ceoil le blianta fada anois, ní hamháin in Éirinn ach thar lear freisin; Enda Reilly, ar amhránaí é a bhfuil a dhúil sa Ghaeilge agus a dhílseacht don teanga le feiceáil go soiléir ar an albam is déanaí uaidh, Amhráin Nua i nGaeilge; agus Pauline Dupont, an chanteuse Francach a bhfuil lucht leanúna dílis aici in iarthar na tíre agus atá ag filleadh ar Éirinn go speisialta don imeacht seo. Beidh roinnt aíonna speisialta eile ann ar an oíche freisin.

Beidh seastán ag an gCoimisiún Eorpach ag Lingua + Musica chun Lá Eorpach na dTeangacha agus Juvenes Translatores a chur chun cinn, áit a mbeidh teacht ar eolas faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil sna hinstitiúidí Eorpacha.

Rinneadh ceiliúradh ar an éagsúlacht teanga san Eoraip le linn Bhliain Eorpach na dTeangacha in 2001. D’éirigh chomh maith sin leis gur bheartaigh Comhairle na hEorpa Lá Eorpach na dTeangacha a cheiliúradh gach bliain.

Tá tuilleadh eolais le fáil faoi Lingua Musica ach glaoch ar Ghaelchultúr ag an uimhir (01) 484 5220 nó ríomhphost a chur chuig eolas@gaelchultur.com. Ar Facebook, cuardaigh ‘Lingua Musica’, le do thoil.

Is féidir agallaimh a eagrú do na meáin ach teagmháil a dhéanamh le hÉamonn Ó Dónaill (Gaelchultúr) ag an uimhir (01) 484 5220; le Rónán Mac Murchaidh (Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn) ag (01) 634 1111; nó le hÓrla Nic Shuibhne ag (086) 302 9839.Seisiún eolais ar líne maidir le poist sa Bhruiséil d’aistritheoirí Gaeilge

Beidh seisiún eolais beo ar líne á reáchtáil ag Gaelchultúr maidir leis na poist d’aistritheoirí atá ar fáil in Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh sa Bhruiséil. Is é Rónán Mac Murchaidh, Oifigeach Allamuigh le hIonadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, a dhéanfaidh an cur i láthair agus beidh sé ar siúl idir 7pm agus 8pm Dé Máirt, 4 Samhain.

Beidh deis acusan a fhreastalóidh ar an seisiún eolais ceisteanna a chur ar Rónán Mac Murchaidh tar éis dó an cur i láthair a chríochnú.

Ní mór dóibhsean ar mian leo freastal ar an seisiún áit a chur in áirithe roimh ré trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaelchultur.com.

Tá dálaí maithe oibre agus tuarastal an-mhaith (breis agus €4,000 glan sa mhí) ag gabháil le post mar aistritheoir sa Choimisiún Eorpach, mar sin is fiú go mór dóibhsean a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge scríofa acu, mar aon le heolas ar theanga oibre de chuid an Aontais Eorpaigh, cur isteach ar an gcomórtas seo.

Ní foláir na hiarratais do na poist aistriúcháin bheith istigh faoin Aoine an 14 Samhain 2014.Riarthóir acadúil

Tá post lánaimseartha mar riarthóir acadúil ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist.

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, taithí a bheith acu ar obair riaracháin oifige agus cur amach ar ghnáthchórais ríomhaireachta.

Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre

Dualgais
Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an riarthóir acadúil:
• cúrsaí ginearálta teanga agus cúrsaí tríú leibhéal na cuideachta a riar
• tionscadail éagsúla de chuid na cuideachta a riar
• páirt a ghlacadh i dtionscadail foilsitheoireachta
• eagarthóireacht agus léamh profaí a dhéanamh.

Cáilíocht riachtanach
Céim tríú leibhéal (leibhéal 7 de Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí nó níos airde)

Cáilíochtaí/taithí/scileanna inmhianaithe
Dioplóma Iarchéime san Oideachas
Céim mháistir
Taithí ar mhúineadh teanga
Ardscileanna ríomhaireachta

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

Folúntas: Riarthóir Acadúil
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

nó chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: Dé Máirt, 5 Samhain 2013 (meán lae)

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com


Lingua + Musica: Ceiliúradh ar an Ilghnéitheacht Teanga agus Chultúrtha

Ag ócáid a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath Déardaoin, 17 Deireadh Fómhair, déanfar ceiliúradh ar an ilghnéitheacht teanga agus chultúrtha san Eoraip. Tá Lingua + Musica á eagrú ag an gcomhlacht Gaelchultúr (www.gaelchultur.com), i gcomhar le hArd-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin agus le hIonadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, chun Lá Eorpach na dTeangacha 2013 a cheiliúradh, agus is é an phríomhsprioc atá leis an imeacht ná tábhacht an ilteangachais a chur ar a súile don phobal.

Beidh an t-imeacht ar siúl sa Mercantile (www.mercantile.ie) ar Shráid an Dáma i lár na cathrach agus cuirfear tús leis ar 7.00pm. Beidh cead isteach saor in aisce i gceist.

Sa chéad chuid den oíche, beidh ceardlann teanga agus amhránaíochta ar siúl. Múinfear comhrá simplí i gceithre theanga éagsúla don lucht éisteachta agus tabharfar deis dóibh ansin siúl timpeall an tseomra agus na comhráite sin a chleachtadh lena chéile. Múinfear amhráin i dteangacha éagsúla don lucht éisteachta ansin.

Beidh ceol agus amhráin ó réimse tíortha agus teangacha le cloisteáil sa dara cuid den oíche, a thosóidh ar 9.00pm. I measc na n-aíonna a ghlacfaidh páirt ann, beidh an grúpa traidisiúnta fuinniúil The Bonny Men; an t-amhránaí Spáinneach/Seiceach Katerina Garcia; an t-amhránaí agus cláirseoir Síle Denvir as Conamara; an veidhleadóir eisceachtúil sin Patrick Collins ón Café Orchestra, a bheidh á thionlacan ag an ngiotáraí Seiceach David Fiedler; agus an damhsóir Sibéal Davitt.

Beidh seastán ag eagraíochtaí éagsúla teanga, Instituto Cervantes agus an Goethe-Institut ina measc, ag an imeacht agus tabharfaidh siad eolas mar gheall ar na cúrsaí atá á dtairiscint acu don phobal.

Rinneadh ceiliúradh ar an éagsúlacht teanga san Eoraip le linn Bhliain Eorpach na dTeangacha in 2001. D’éirigh chomh maith sin leis gur bheartaigh Comhairle na hEorpa Lá Eorpach na dTeangacha a cheiliúradh gach bliain ar an 26 Meán Fómhair. (Cuireadh imeacht na hÉireann ar athló i mbliana de bhrí go raibh sé ag teacht salach ar Arthur’s Day.)

Tá tuilleadh eolais le fáil faoi Lingua + Musica ach glaoch ar Ghaelchultúr ag an uimhir (01) 484 5220 nó ríomhphost a chur chuig eolas@gaelchultur.com.

Is féidir agallaimh a eagrú do na meáin ach teagmháil a dhéanamh le hÉamonn Ó Dónaill (Gaelchultúr) ag an uimhir (086) 407 3284 nó le Rónán Mac Murchaidh (Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn) ag (01) 634 1111.
Stádas mar choláiste tríú leibhéal bainte amach ag Gaelchultúr

Tá áthas ar Ghaelchultúr a fhógairt go bhfuil stádas mar institiúid tríú leibhéal bainte amach ag an gcuideachta.

Tá an t-ainm Coláiste na hÉireann roghnaithe ag Gaelchultúr don institiúid nua seo. Cuirfear tús leis an gcéad chúrsa de chuid an choláiste, Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, ag deireadh mhí Mheán Fómhair. Mairfidh an clár seo trí sheimeastar ar fad agus beidh sé ag leibhéal 9 de Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí.

“Tá an-lúcháir ar Ghaelchultúr an stádas mar choláiste a bhaint amach,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais na cuideachta, “agus is cúis bhróid dúinn é bheith mar an chéad institiúid tríú leibhéal lán-Ghaeilge.

“Tá súil againn go rachaidh an tionscadal nua seo i bhfeidhm ar phobal na Gaeilge, ní hamháin in Éirinn ach ar fud na cruinne, agus go n-éireoidh leis rian láidir agus dearfach a fhágáil ar earnáil an oideachais in Éirinn.”

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil cumas maith sa Ghaeilge acu cheana féin ach ar mian leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur leis na scileanna atá acu sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Rachaidh an cúrsa chun sochair freisin dóibhsean ar spéis leo post a bhaint amach mar aistritheoir, riarthóir nó dlítheangeolaí in institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh.

Beidh an fhoghlaim chumaisc i gceist sa chúrsa, is é sin, meascán den staidéar ar líne, de ranganna beo ar líne, agus de léachtaí agus ranganna teagaisc sa seomra ranga. Beidh na seisiúin sa seomra ranga ar siúl Satharn amháin sa mhí i gceanncheathrú Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath. De bhrí go mbeidh go leor d’ábhar an chúrsa le fáil ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, tá an chuideachta dóchasach go n-éireoidh leo mic léinn a mhealladh ó gach cearn den tír.

Tá Bord Rialachais ceaptha ag Coláiste na hÉireann ar a bhfuil triúr cainteoirí Gaeilge a bhfuil taithí na mblianta acu in earnáil an oideachais tríú leibhéal. Is iad baill an bhoird ná: an Dr Fionnbarra Ó Brolcháin, an té a chuir tús le Fiontar in DCU; an Dr Bríona Nic Dhiarmada, Ollamh le Scannánaíocht, Teilifís agus Drámaíocht in Ollscoil Notre Dame; agus an Dr Liam Dolan, Ollamh le Luibheolaíocht in Ollscoil Oxford.

Ba é an comhlacht rialtais Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) a bhronn an stádas mar institiúid tríú leibhéal ar Ghaelchultúr. Bunaíodh QQI in 2012 nuair a tugadh le chéile ceithre dhream éagsúla, HETAC agus FETAC ina measc, a bhí ag plé le teastasú agus le dearbhú cáilíochta.

Tá eolas breise faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, mar aon le bróisiúr an chúrsa agus foirm iarratais, le fáil ar www.gaelchultur.com. Is féidir teacht ar eolas breise freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com.Tóg céim chun tosaigh le Dianchúrsa Ghaelchultúir

Ar mhaith leatsa barr feabhais a chur ar do chuid scileanna scríofa Gaeilge? B’fhéidir gur mhaith leat cur isteach ar phost nó ar chúrsa iarchéime ach go bhfuil imní ort nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach agat sa teanga. Nó b’fhéidir go bhfuil tú ag obair trí mheán na Gaeilge cheana agus go gcaithfidh tú dul chun cinn a dhéanamh sa teanga chun ardú céime a fháil. Tabhair faoin Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr idir Bealtaine agus Lúnasa 2013 agus ní fada go mbeidh an Ghaeilge go paiteanta agat!

Tosóidh dianchúrsa an tsamhraidh ar 25 Bealtaine agus mairfidh sé go dtí lár mhí Lúnasa. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ach eagrófar ceardlanna lae ar cheithre Shatharn éagsúla chomh maith. Is i gceanncheathrú Ghaelchultúir ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, a bheidh na seisiúin sin ar siúl. Ní gá dóibhsean a chaillfidh na seisiúin sa seomra ranga a bheith róbhuartha: beidh fáil ag na rannpháirtithe ar fad ar fhíseáin ina mbeidh cur síos cuimsitheach ar an obair a bheidh déanta sa seomra ranga.

Tá an clár páirtaimseartha seo dírithe ar dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil – múinteoirí, iriseoirí, státseirbhísigh agus aistritheoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge agus cur lena gcuid eolais ar ghramadach na teanga. Tá sé oiriúnach chomh maith dóibhsean ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. €450 an táille atá i gceist.

“Seo an t-ochtú uair dúinn an clár seo a eagrú,” arsa Aodh Ó Gallchóir, Bainisteoir Sainchúrsaí Ghaelchultúir, “agus tá oiread éilimh air anois is a bhí riamh. Go deimhin, tá níos mó fiosrúchán faoi i mbliana ná mar a bhíonn go hiondúil de bhrí, sílim, go bhfuil soiléiriú de dhíth ar dhaoine mar gheall ar na leasuithe atá déanta ar an Chaighdeán Oifigiúil agus mar gheall ar na rialacha nua atá le fáil sa Chaighdeán Athbhreithnithe.

“Tá beagnach 270 duine tar éis an dianchúrsa a dhéanamh go dtí seo agus measaimid gur teist an-mhaith é sin ar an chúrsa.”

Bíonn fáil ag na mic léinn a thugann faoin gclár ar dhá chúrsa ar ranganna.com: Gramadach gan Stró! (atá bunaithe ar an leabhar den teideal céanna) agus Tusa agus do Ríomhaire. Tá míniú simplí le fáil sa chúrsa Gramadach gan Stró! ar na gnéithe den ghramadach is mó a mbíonn fadhb ag daoine leo – an chopail, cuir i gcás, an clásal coibhneasta agus na huimhreacha pearsanta – agus tá eolas cuimsitheach le fáil in Tusa agus do Ríomhaire mar gheall ar chúrsaí teicneolaíochta agus na háiseanna atá ar fáil ar líne chun cabhrú le daoine agus iad ag scríobh na Gaeilge.

Tá na cleachtaí atá le fáil sa dá chúrsa sin idirghníomhach; nuair a bhíonn ceacht déanta ag an mac léinn is féidir leis an cnaipe ‘Seol’ a bhrú agus aiseolas a fháil láithreach mar gheall ar a chuid oibre. (Dála an scéil, is féidir triail a bhaint as na cúrsaí thuasluaite saor in aisce ar ranganna.com.) Bíonn deis freisin ag mic léinn an Dianchúrsa obair bhaile a sheoladh ar an ríomhphost chuig a dteagascóir; tugtar aiseolas cuimsitheach dóibh mar gheall ar a gcuid oibre taobh istigh de chúpla lá.

Ó thaobh leibhéil de, tá an cúrsa oiriúnach dóibh siúd a n-éireoidh leo ar a laghad 80% a ghnóthú i dTriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir. Chun tabhairt faoin triail sin, cliceáil anseo.

Beidh deis ag na mic léinn tabhairt faoi scrúdú gramadaí agus aistriúcháin dhá uair an chloig ar chríochnú an chúrsa dóibh (níl an tástáil éigeantach, áfach). Beidh an tástáil seo mar scrúdú iontrála chomh maith do chúrsa san aistriúchán a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr amach anseo. Coinnigh súil ar gaelchultur.com leis an nuacht is déanaí a fháil maidir leis an gclár sin.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge nó chun áit a chur in áirithe, téigh go www.gaelchultur.com. Is féidir tuilleadh eolais a fháil freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaelchultur.com.

Chun bróisiúr an Dianchúrsa a íoslódáil, cliceáil anseo.

Tá an tionscnamh seo á mhaoiniú ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.MA sa Ghaeilge Fheidhmeach, ITBÁC: deis iontach dóibh siúd atá ag obair trí mheán na teanga

In ainneoin an chúlaithe eacnamaíochta agus na gciorruithe ar fad atá á ndéanamh le cúpla bliain anuas in Éirinn, tá deiseanna fostaíochta ann go fóill do chéimithe a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge. I mí Iúil 2012, mar shampla, d’fhógair an eagraíocht EPSO (an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne) go raibh folúntais ar fáil in institiúidí an Aontais Eorpaigh do 38 n-aistritheoir Gaeilge. Níor éirigh ach le seacht nduine dhéag den dream a chuir iarratas isteach ar na poist sin sa chéad chéim den phróiseas earcaithe (na trialacha inniúlachta), áfach, agus is dócha, mar sin, go mbeidh na poist á bhfógairt arís san am atá romhainn.

Le cois na bpost aistriúcháin in institiúidí an Aontais, bíonn folúntais ar fáil do dhlítheangeolaithe Gaeilge go rialta chomh maith. D’fhógair EPSO an mhí seo caite, mar shampla, go mbeadh comórtas ar siúl do phoist sa réimse seo sa dara cuid de 2013.

Chun cur leis an líon daoine a bheadh in ann cur isteach ar phoist mar na cinn thuas (agus in earnáil na Gaeilge i gcoitinne), cuireadh tús le clár máistreachta páirtaimseartha dhá bhliain in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i mí Eanáir 2008. Tá an clár nuálach seo, MA sa Ghaeilge Fheidhmeach, á thairiscint ag Scoil na dTeangacha, Coláiste na nEalaíon agus na Turasóireachta, i gcomhar le Gaelchultúr. Tá dhá ghrúpa mac léinn tar éis an chéim a bhaint amach dtí seo agus beidh an tríú grúpa críochnaithe leis an gcúrsa ag tús an tsamhraidh seo.

Tosóidh an chéad chlár eile i mí Mheán Fómhair i mbliana agus is é an spriocdháta d’iarratais don chúrsa sin ná Dé Céadaoin, 24 Aibreán 2013. Ta foirm iarratais agus eolas breise ar fáil ag www.dit.ie/gaeilgefheidhmeach/ga.

“Rachaidh an cháilíocht MA sa Ghaeilge Fheidhmeach chun sochair do na céimithe agus iad ag feidhmiú ar bhonn proifisiúnta i dtimpeallachtaí Gaeilge agus dátheangacha san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach,” arsa an Dr Siobhán Ní Laoire, cathaoirleach an chláir. “Is iontach an rud é go bhfuil deiseanna fostaíochta fós ag teacht chun cinn ar bhonn rialta in institiúidí an Aontais Eorpaigh do dhaoine a bhfuil sainscileanna teanga acu. Cuirfidh daoine ar mian leo poist a bhaint amach mar aistritheoirí, ateangairí, dlítheangeolaithe, léitheoirí profaí nó rúnaithe spéis sa chúrsa seo agus beidh sé oiriúnach freisin do mhúinteoirí scoile agus do dhaoine atá ag obair sna meáin, i gcúrsaí gnó, sa turasóireacht chultúrtha agus i réimsí gaolmhara eile.”

Bronnfar scoláireacht ar gach duine a n-éireoidh leis/léi áit a bhaint amach ar an gcúrsa agus, dá bhrí sin, ní bheidh aon táille le híoc ag mic léinn. Is é an tÚdarás um Ard-Oideachas atá ag feidhmiú na scéime agus is í an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta atá ag maoiniú an chúrsa. Tá líon na n-áiteanna atá ar fáil teoranta. Braitheann áit ar an gcúrsa ar chaighdeán sásúil a bhaint amach i dtástáil teanga a bheidh ar siúl in ITBÁC ar 11 Bealtaine.

Fógra tábhachtach:
Níl dearbhú faoi mhaoiniú do chúrsa 2013 curtha ar fáil fós. Sa chás go gcuirfear maoiniú ar fáil ó shainchiste na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta mar a cuireadh go dtí seo, tá sé i gceist go leanfar leis an gcúrsa. Coinneofar iarratasóirí ar an eolas de réir mar a chuirfear an t-eolas sin ar fáil d’ITBÁC.Gníomhaíochtaí Gasta – Leabhar nua do mhúinteoirí bunscoile foilsithe ag Gaelchultúr

Is fada múinteoirí bunscoile ag streachailt le teacht ar bhealaí níos éifeachtaí chun an Ghaeilge a mhúineadh, agus tá lúcháir mhór ar Ghaelchultúr an leabhar úrnua seo, Gníomhaíochtaí Gasta, a chur ar fáil dóibh. Beidh fáil ag múinteoirí ar 60 gníomhaíocht spraíúil chumarsáide, mar aon le pleananna ceachta, a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid nádúrtha agus foghlaim éifeachtach a chothú sa rang Gaeilge.

Is éard atá in Gníomhaíochtaí Gasta leabhar gníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge don mhúinteoir bunscoile. Is féidir fótachóip a dhéanamh de na gníomhaíochtaí atá le fáil sa leabhar agus tá siad oiriúnach do dhaltaí i ranganna 3–6 i scoileanna T1 agus T2 araon.

Tá fiche gníomhaíocht fíorchumarsáide in Gníomhaíochtaí Gasta ina ndírítear ar na deich dtéama atá sa churaclam Gaeilge: Mé Féin, Sa Bhaile, Bia, Siopadóireacht, An Teilifís, Caitheamh Aimsire, An Aimsir, Éadaí, An Scoil agus Ócáidí Speisialta.

“Cé go bhfuil béim i gcúrsaí múinteoireachta ar an gcur chuige cumarsáideach le blianta, bíonn sé deacair teacht ar mhodhanna éifeachtacha le cumarsáid a spreagadh sa seomra ranga,” a deir Siobhán Patten, údar an leabhair. “Measaim gur acmhainn luachmhar a bheidh in Gníomhaíochtaí Gasta do mhúinteoirí bunscoile agus go gcabhróidh sé go mór le leo scileanna teanga na ndaltaí a fhorbairt ar bhealach spraíúil, idirghníomhach.”

Tá treoracha cuimsitheacha le fáil in aonaid an leabhair maidir leis na gníomhaíochtaí fíorchumarsáide, chomh maith le moltaí i dtaca le gníomhaíochtaí réamhchumarsáide agus iarchumarsáide. Cuirfidh sé seo ar chumas an mhúinteora plé le gach aonad mar cheacht iomlán, más mian leis/léi déanamh amhlaidh. Is féidir, dar ndóigh, na gníomhaíochtaí fíorchumarsáide a úsáid ina n-aonar, mar shúil siar ar ábhar a múineadh cheana féin nó go díreach mar chluichí spraíúla ranga.

An cur chuige cumarsáideach atá i gceist tríd síos sa leabhar agus tá go leor de na feidhmeanna teanga atá leagtha síos sa churaclam Gaeilge le fáil ann.

Is as Acaill, Contae Mhaigh Eo, ó dhúchas í Siobhán Patten. Chaith sí roinnt mhaith blianta ag obair mar mhúinteoir bunscoile, mar oiliúnóir agus mar Bhainisteoir Sainchúrsaí le Gaelchultúr. Tá taithí leitheadach aici ar shiollabais, acmhainní teagaisc agus pleananna ceachta a fhorbairt.

Is féidir Gníomhaíochta Gasta a cheannach ar www.siopa.ie ar €34.95.

Le féachaint ar ábhar samplach ón leabhar, cliceáil anseo.

Tá Gaelchultúr buíoch de COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) as tacaíocht airgid a chur ar fáil don leabhar gníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge seo.
Aip Amhrán na bhFiann tugtha d’Fhoireann Rugbaí agus d’Fhoireann Sacair na hÉireann

Tá aip don iPhone a chabhraíonn le daoine Amhrán na bhFiann a fhoghlaim seolta saor in aisce ag Gaelchultúr chuig foireann rugbaí agus chuig foireann sacair na hÉireann. Beidh an aip seo úsáideach do na himreoirí agus cluichí acu i gcoinne Shasana agus na Polainne an tseachtain seo. Múineann an aip an t-amhrán náisiúnta i stíl Karaoke, líne ar líne. Ní gá d’imreoirí agus do lucht leanúna na hÉireann a bheith ag mungailt le linn an amhráin náisiúnta a thuilleadh, mar sin!

Cuirfidh aip seo Amhrán na bhFiann ar chumas imreoirí rugbaí agus sacair na hÉireann na focail agus an fonn a fhoghlaim ar dtús agus ansin beidh siad in ann triail a bhaint as an amhrán a chanadh iad féin. Tá tráth na gceist ann chomh maith faoin amhrán náisiúnta a bhfuil go leor fíricí suimiúla le foghlaim uaidh. An raibh a fhios agat, mar shampla, gur scríobhadh an t-amhrán i mBéarla i dtús? Nó gur i 1998 a cuireadh stop le craoladh Amhrán na bhFiann ag deireadh an lae craolta ar RTÉ?

Chun teacht ar an aip, cuardaigh na focail “Irish National Anthem” san App Store. Tá treoracha na haipe dátheangach, mar sin is féidir leis na húsáideoirí an t-amhrán a fhoghlaim trí Bhéarla nó trí Ghaeilge. Tá trí rogha ar fáil san aip:
1. Foghlaim na Focail: Éist leis an bhfoghraíocht gan aon cheol
2. Foghlaim an Fonn: Éist leis na focail agus leis an gceol
3. Tú Féin Anois: Bí ag canadh leis an gceol

Tá aistriúchán Béarla ar Amhrán na bhFiann curtha ar fáil san aip chomh maith.