Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

Fáilte!

Tá neart alt spéisiúil ar réimse ábhar tráthúil in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir, cinn faoi fhoilseachán nua an chomhlachta, Gníomhaíochtaí Gasta, agus an aip iontach úr PoetryBeo ina measc. Tá neart comhairle agus eolais ann freisin faoi chúrsaí teanga éagsúla atá á reáchtáil ag Gaelchultúr agus ag eagraíochtaí eile.

Gaelchultúr

Bí mar chuid de phobal na Gaeilge i mbliana!

Agus Bliain na Gaeilge faoi lán seoil agus An Tóstal ag cothú suime go hidirnáisiúnta i gcultúr na hÉireann, is bliain thar a bheith tábhachtach é 2013 don Ghaeilge. Má tá tusa ag iarraidh bheith páirteach sa cheiliúradh ar an teanga agus ar an gcultúr, cén fáth nach bhfreastalaíonn tú ar cheann de ranganna oíche Gaeilge Ghaelchultúir an samhradh seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Gníomhaíochtaí Gasta: leabhar nua do mhúinteoirí bunscoile ó Ghaelchultúr

An múinteoir bunscoile thú? An mbíonn tú de shíor ag iarraidh bealaí níos éifeachtaí a aimsiú leis an nGaeilge a mhúineadh? An bhfuil gníomhaíochtaí taitneamhacha á lorg agat chun cumarsáid a spreagadh sa seomra ranga? Cabhróidh Gníomhaíochtaí Gasta leat na spriocanna sin a bhaint amach!

Tuilleadh eolais anseo ...

Tóg céim chun tosaigh le Dianchúrsa Ghaelchultúir

Ar mhaith leatsa barr feabhais a chur ar do chuid scileanna scríofa agus ar do chuid gramadaí? Tabhair faoin Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr idir Bealtaine agus Lúnasa 2013, mar sin!

Tuilleadh eolais anseo ...

MA sa Ghaeilge Fheidhmeach, ITBÁC: deis iontach dóibh siúd atá ag obair trí mheán na teanga

Cuirfear tús leis an gcéad chlár eile de chuid an MA sa Ghaeilge Fheidhmeach in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath an fómhar seo agus deis iontach a bheidh ann do na rannpháirtithe na scileanna teanga a shealbhú a chuirfidh ar a gcumas tabhairt faoi obair in earnálacha éagsúla de chuid na Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsa dioplóma do mhúinteoirí ealaíne ar fáil arís an fómhar seo

D’éirigh thar barr leis gcéad chlár de chuid an Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín) anuraidh, agus beidh deis ag múinteoirí ealaíne agus ag mic léinn atá ag déanamh staidéir ar an ábhar sin tabhairt faoi arís ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ar fáil ag leibhéal eile

Tá spéis léirithe ag cuid mhór eagraíochtaí agus daoine aonair sa Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ó cuireadh tús leis i mí Dheireadh Fómhair 2012 agus tá cúrsa nua ag Leibhéal 5 forbartha ag Gaelchultúr anois chun freastal ar an éileamh mór atá ann.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na Míosa ar siopa.ie

Is é Margadh na Míosa do mhí Aibreáin ná lascaine de 50% ar phraghas QuickGuide Irish Grammar (€4.95 seachas €9.95) má cheannaítear é in éineacht le Gníomhaíochtaí Gasta.

Tuilleadh eolais anseo ...

Leabhar mhí Aibreáin ar ClubLeabhar.com: Dúil le Liam Ó Flaithearta

Dúil, cnuasach mealltach gearrscéalta Liam Uí Fhlaithearta, roghnaithe mar leabhar mhí Aibreáin ar ClubLeabhar.com.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Féile na Bealtaine

Más mian leat rud éigin spreagúil a dhéanamh an chéad deireadh seachtaine fada eile, cén fáth nach dtugann tú aghaidh ar Fhéile na Bealtaine i gCorca Dhuibhne, Contae Chiarraí.

Tuilleadh eolais anseo ...

Léiriú dátheangach den fhinscéal Clann Lir

Beidh léiriú dátheangach den fhinscéal ársa Clann Lir ar siúl in The Ark, i mBarra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2, 16–20 Aibreán.

Tuilleadh eolais anseo ...

Crosfhocal ar líne Saol

Más saibhreas teanga an t-aon chineál saibhris atá agat, b’fhiú duit tabhairt faoi chrosfhocal nua ar líne na hirise Saol. D’fhéadfá €50 a bhuachan agus ní bheidh ort stampa a cheannach fiú amháin le d’iontráil a sheoladh isteach!

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Áit i rang oíche Gaeilge de chuid cúrsa samhraidh Ghaelchultúir le buachan an mhí seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoirí chomórtas mhí Eanáir

Comhghairdeas le buaiteoirí chomórtas mhí Eanáir, a bhfuil dearbhán de €40 do shiopa ar líne Ghaelchultúir, siopa.ie, buaite acu!

Tuilleadh eolais anseo ...

Aip na míosa: PoetryBeo

Léigí an fhilíocht leis na cluasa, seachas leis na súile. B’in a mhol an file cáiliúil Sasanach Gerard Manley Hopkins, agus beidh daltaí Ardteiste in ann déanamh amhlaidh anois, a bhuí sin leis an aip iontach nua PoetryBeo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa

Is é sprioc na rannóige seo léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...