Nuachtlitir #30: Aibreán 2015

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Ghaelchultúir: Comhairle d’iarratasóirí

Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr den tríú huair an fómhar seo agus tá comhairle le fáil san alt seo dóibhsean a bhfuil sé i gceist acu tabhairt faoi scrúdú iontrála an chúrsa.

Tuilleadh eolais anseo ...

Trí chúrsa nua EPV á dtairiscint ag Gaelchultúr i mbliana

Tá breis is 4,800 múinteoir bunscoile tar éis cúrsa EPV ar líne de chuid Ghaelchultúir a dhéanamh agus anois, chun freastal ar an éileamh atá ann, tá trí chúrsa nua á dtairiscint againn!

Tuilleadh eolais anseo ...

Ranganna oíche Ghaelchultúir: Bealach taitneamhach le tráthnónta fada an tsamhraidh a chaitheamh!

Má tá suim agat an Ghaeilge a fhoghlaim as an nua nó barr feabhais a chur ar an méid atá agat cheana féin, beidh deis agat go luath na tráthnónta fada, geala a chur chun do leasa trí thabhairt faoi cheann de ranganna oíche Ghaelchultúir.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí 1: Muireann Ní Chíobháin

Sa tsraith nua seo, tabharfaimid deis do léitheoirí na nuachtlitreach aithne a chur ar na múinteoirí a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir. Is í an Corcaíoch Muireann Ní Chíobháin an chéad mhúinteoir is mian linn a chur in aithne daoibh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deich gcruacheist ghramadaí agus dianchúrsa cruinnis amháin!

An bhfuil tusa i do ghúrú gramadaí? An saineolaí tú ar an saorbhriathar? Nó b’fhéidir gur máistir ar an modh coinníollach atá ionat? Tá deich gceist ghramadaí curtha le chéile againn daoibhse ar mian libh bhur dtuiscint ar an ngramadach a thástáil. Agus más spéis libh tuilleadh a fhoghlaim, tá cúrsa speisialta againn i gcruinneas na Gaeilge!

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Margadh na Míosa do mhí Aibreáin ná seachadadh saor in aisce ar ordú ar bith thar €25 in Éirinn, nó ordú ar bith thar €50 ar fud na cruinne.

Tuilleadh eolais anseo ...

An TGG bronnta den chéad uair i gComhairle Contae Fhine Gall

An mhí seo caite, bronnadh teastais ar an gcéad ghrúpa mac léinn a thug faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil i gComhairle Contae Fhine Gall ag ócáid speisialta a bhí ar siúl i Halla an Chontae i Sord.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa (Bruach na Carraige Báine)

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá na sé leabhar atá roghnaithe ag ClubLeabhar.com do shraith an earraigh 2015 á dtairiscint mar dhuais do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoirí chomórtas mhí Eanáir

Comhghairdeas le buaiteoirí chomórtas mhí Eanáir!

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Féile na Bealtaine agus oíche filíochta dátheangaí

Eolas faoi imeachtaí Gaeilge a bheidh ar siúl i rith na míosa atá amach romhainn.

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: Gaeilge Mhanann

Measadh tráth go raibh Gaeilge Mhanann ar an dé deiridh ach, mar a mhínítear in alt suimiúil a foilsíodh sa nuachtán Sasanach The Guardian le gairid, tá an-bhorradh fúithi arís.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...